Keresés:
Korábbi szabályzatok érvényessége

Érvényesek-e a korábbi hallgatói szabályzatok?

Az alábbi tájékoztatás a hallgatói követelményrendszerben (HKR) való eligazodást segíti. A tájékoztatás nem teljes körű, vagyis nem említi az összes szabályt, amit az adott kérdésre vonatkozhat. A szöveg mellett feltüntetett paragrafusszámok a HKR érintett részeire utalnak. Kérjük, hogy hivatalos eljárásokban a szabályzat eredeti szövegét vegye alapul.
>> Az Egyetemen egyszerre csak egy hallgatói szabályzat lehet hatályos. A korábbi különálló szabályzatokat (tanulmányi és vizsgaszabályzat, hallgatói térítések és juttatások szabályzata, fegyelmi és kártérítési szabályzat) 2018 tavaszán egységes szerkezetbe foglaltuk és tartalmilag jelentősen megújítottuk. Ezzel a régi szabályzatok hatályukat vesztették (2018. július 1-től).  
>> A tanulmányi követelmények az egyes hallgatókra nézve nem változtak meg. Vagyis mindenkinek továbbra is azokat a követelményeket kell teljesítenie, amik a tantervében szerepelnek (tárgyak összetétele, kreditek száma, szakmai gyakorlat jellemzői, nyelvi követelmények stb.).  
>> Változtak ugyanakkor a képzések bizonyos körülményei. Jellemző példa az átsorolás rendje, melynek egyes részletei évről évre változnak. Ez a szabály – több másik mellett – jogszabályváltozásból következik, az Egyetemnek kötelező átvennie.  
>> Egyes szabályokat saját hatáskörben módosítottunk. A fejlesztési elvek alapvetően a tantervi reformhoz kötődnek, és a nagyobb rugalmasságot, illetve működési hatékonyságot célozzák. A változtatások között számos olyan van, ami kifejezetten kedvezőbb a hallgatók számára (pl. egyszerűbb ügyintézési folyamatok, rugalmasabb specializáció-választás, tárgyfelvételi korlátok megszüntetése, egyszerűbb kreditbeszámítás stb.). Vannak a hallgatók számára kevésbé kedvező változások is (pl. tárgy-újrafelvételi díj kiterjesztése), ugyanakkor a változtatások összességében véleményünk szerint több előnnyel járnak.  
>> Bizonyos szabályok a beiratkozás évétől függően tovább élnek (azaz átmenetileg hatályban maradtak). Ezeket az új szabályzat átmeneti rendelkezéseiben foglaltuk össze. A régi szabályzatokból csak ezek az átmeneti rendelkezések érvényesek, és ezek is csak a megadott években beiratkozott hallgatók vonatkozásában. 85. §, 118. §, 134. §
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM