Keresés:
Tárgyfelvétel

Mit kell megfontolni a tárgyfelvétel kapcsán?

Az alábbi tájékoztatás a hallgatói követelményrendszerben (HKR) való eligazodást segíti. A tájékoztatás nem teljes körű, vagyis nem említi az összes szabályt, ami az adott kérdésre vonatkozhat. A szöveg mellett feltüntetett paragrafusszámok a HKR érintett részeire utalnak. Kérjük, hogy hivatalos eljárásokban a szabályzat eredeti szövegét vegye alapul.
>> Annyi tárgyat érdemes felvennie, amennyit reálisan teljesíteni tud. A felvett, de nem teljesített tárgyaknak kétféle negatív következménye lehet: 1) a legközelebbi felvételükkor már díjat kell fizetni, 2) rontják az úgynevezett korrigált kreditindexét, vagyis a teljesítményét mérő egyik alapvető mutatót. E mutatónak lényeges szerepe van pl. az ösztöndíj megállapításánál vagy az önköltséges és az állami ösztöndíjas finanszírozási forma közötti átsorolásnál. Tantárgy-újrafelvételi díj: 56. § (22), 113. § (4)
Korrigált kreditindex: 65. § (2), 88. § (15), 90. § (5), 97. § (3)
>> Arra kell törekedni, hogy egy félévben 27-33 kreditet teljesítsen. Ha ennél lényegesen kevesebbet teljesít, annak több negatív következménye lehet: 1) romlik a kreditindexe, abban ugyanis azt is mérik, hogy a normaértéknek számító 30 kredithez képest mennyit teljesít, 2) elveszítheti az állami ösztöndíját (átsorolják önköltségessé), annak megtartásához ugyanis az kell, hogy félévente átlagosan legalább 18 kreditet teljesítsen, 3) megszűnhet a hallgatói jogviszonya az 5. félév végén, ha addig legalább 75 kreditet nem teljesít (ezt nevezzük szűrőszintnek). Kreditindex: 65. § (2), Átsorolás: 88. § (2), Szűrőszint: 57. § (30)
>> Ha a mintatantervben ajánlott félévi kreditmennyiségnél kevesebbet vesz fel, az könnyen a tanulmányai meghosszabbodását okozhatja. Állami ösztöndíjat legfeljebb a tantervben rögzített tanulmányi idő után még két félévig kaphat. Ha ön önköltséges és arra számít, hogy az ajánlottnál kevesebb kreditet fog felvenni minden félévben, áttérhet kreditarányos önköltségfizetésre. Vegye figyelembe, hogy a hosszabb tanulmányi idő összességében mindenképpen magasabb költséget eredményez. 87. § (3), 114. § (4)
>> Néhány tárgy más tárgyak előfeltétele lehet. Vagyis amíg az adott tárgyat nem teljesíti, nem veheti fel a ráépülő tárgyat. Van néhány olyan tárgy is, ami a specializációk felvételének előfeltétele. Ajánlott az előfeltételi tárgyakat mindenképpen felvenni és teljesíteni, máskülönben csúszhat a ráépülő tárgyak felvétele és ezzel meghosszabbodhatnak a tanulmányai. Az előfeltételeket a szakok tantervei határozzák meg.
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM