Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

A Kar története

1. A kezdetek

Az 1970-es években fellendülő gazdasági élet követelte meg a felsőfokú gazdasági-pénzügyi szakemberképzés Zárda utcai oktatási épület (archív fotó)bázisainak létrehozását Magyarországon. A fővárosban megalakuló főiskolák és egyetemek mellett igény volt egy felsőszintű dunántúli oktatóhely indítására is. A budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola akkori igazgatója, dr. Tétényi Zoltán kezdeményezésére vidéki székhelyeket hoztak létre. A tagintézmények (területi intézetek) közül a zalaegerszegi 1971-ben, a salgótarjáni pedig 1972-ben kezdte meg működését.
A dr. Tóth Endre igazgatása alatt induló intézet a zalai megyeszékhely első fontos felsőoktatási intézménye lett, elhelyezését előbb a mai Kölcsey Ferenc Gimnázium épületében, hosszabb távon pedig a Notre Dame női szerzetesrend államosított oktatási épületében (az ún. "zárdában") valósították meg. Az intézet oktatáspolitikai jelentőségét mi sem mutatja jobban, hogy míg az 1971/72-es tanévben csupán egy szak (mezőgazdasági) indult 39 fővel, addig a '90-es évek derekára már csak nappali tagozaton 5 szakirány mintegy 900 hallgatója vett részt a képzéseken.

 

2. Telephelyváltás, extenzív növekedés és bővülő képzési szerkezet a 2000-es években

 F épület (tanulmányi épület)Az oktatási épület reprivatizációjával új helyet kellett keresni az intézet számára: a választás a volt Petőfi laktanya létesítményeire esett, melyeket oktatási célra alakítottak át és 2000-ben vehették birtokba a hallgatók. Ugyanebben az évben az anyaintézmény Pénzügyi és Számviteli Főiskola integrálódott három budapesti főiskola (Pénzügyi és Számviteli Főiskola; Külkereskedelmi Főiskola; Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Főiskola) együttműködéséből, a Budapesti Gazdasági Főiskolák Szövetségéből létrehozott Budapesti Gazdasági Főiskolába.

A hallgatói létszám az intézetben 2000-2003 között tetőzött: évente 500-600 hallgató szerzett diplomát. A hallgatói létszám további Diplomaátadó ünnepség a Sportcsarnokbanbővülése 2004 után megtorpant, majd csökkenni kezdett. A visszaesés okai szerteágazóak: egyrészt demográfiai csökkenés következett be a beiskolázható korosztályban, másrészt az intézmény kurrens, piacképes képzéseit a Dunántúl többi felsőoktatási intézménye is indítani kezdte, miáltal fokozódott a jelentkezők területi eloszlása az intézményrendszerben. Dr. Tóth József PhD intézetigazgató lerakta a csökkenés megállításának alapjait: szorosabbra fűzte a helyi társadalmi partnerséget (pl. Zalaegerszeg és Zala megye támogatásának megnyerése révén), törekedett az intézmény státusának megerősítésére (kari akkreditációs program), továbbá a képzési paletta kibővítésére az alapképzések, felsőfokú szakképzések és továbbképzések terén.  Ez utóbbiak közül a diplomások számára kinált speciális továbbképzések már a 21. század szakértelmisége számára nélkülözhetetlen élethosszig tartó tanulást, permanens szakmai fejlődést szolgálják.

 

3. Karrá válás, új szakok, Infocentrum-fejlesztés és minőségbiztosítás

Az 2010-ben újra elindított karrá válási kérelem már új irányítás alatt, Dr. habil. Solt Katalin vezetésével került benyújtásra. A kezdeményezés pozitív elbírálást nyert, így az intézet fennállásának 40 éves jubileumán egyúttal a kari státusz elnyerését is ünnepelhettük 2011-ben.

A képzőhely karrá válása (Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg néven) új perspektívát kínál a zalaegerszegi felsőoktatás hosszú távú megőrzésére és megerősítésére, kielégítve a valós területfejlesztési igényeket. Fékezheti a közép-nyugat-dunántúli vidék és a nagy régióközpontok közötti oktatási - és részben ennek révén is kialakult társadalmi-gazdasági - egyenlőtlenségeket, serkentheti a helyi innovációt és kutatást.

BGF GKZ InfocentrumAz intézmény elhelyezése, "oktatási városrész" (kampusz) jellege lehetőséget teremt a nyugodt és hatékony tanulás és kutatás megvalósítására, újabb képzési formák, szakok meghonosítására, befogadására. Az informatikai infrastruktúra megújításával a 2010 őszén átadott Információtechnológiai és Gazdasági Információs Tudásközpont (röviden: Infocentrum) kiváló hátteret biztosít a szakmai információk szolgáltatása, az információtechnológiával támogatott, abba beágyazott oktatás, ismeretszerzés és a tudásmegosztás számára.

2010-ben elindult a gazdaságinformatikus alapképzési szak, 2012-ben pedig a közszolgálati alapképzési szak és a levelező tagozaton indított pénzügy mesterszak, melyekkel színesedett a Kar képzési palettája.

A BGF 2010-ben elnyerte a Felsőoktatási Minőségi Díjat, 2012-ben pedig bevezette és tanúsíttatta az ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségügyi rendszert, melynek hatálya minden karra, így a GKZ-ra is kiterjed. Karunk eredményesen alkalmazza a minőségbiztosítást, sikeresen teljesíti a felügyeleti és tanúsítvány megújító auditokat.

 

4. Zöld Kampusz, alkalmazott kutatási tevékenységek és duális képzés

A Kar 2012-ben pályázati támogatással „Zöld Kampusz mintaprojekt Zalaegerszeg” néven indított programja a fenntarthatóság, mint értékrend tudatosítását, valamint az energiahatékonyságot és megújuló energiaforrások alkalmazását célzó fejlesztéseket vállalta fel. A projekt révén komplex fenntarthatósági programok valósulnak meg (szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás, esővíz hasznosítás, kerékpározás népszerűsítése), az eredmények változatos formában kerülnek elterjesztésre. Mindezt kiegészíti a környezetirányítási rendszer bevezetése, bemutató rendezvények szervezése és egyéb népszerűsítő tevékenységek. Több ezer látogató – főleg közoktatásban tanuló diák - ismerkedett már meg a kampuszon kialakított Tanösvény bejárása során a fenntartható életmód elemeivel. A projekt révén a GKZ költségcsökkenést ért el, működése energiahatékonyabbá vált. 2014-ben e koncepció folytatásaként napelemes kiserőmű beruházás is megvalósult.
A BGF a 2013 és 2016 közötti időszakra elnyerte az „alkalmazott tudományok főiskolája” kiválósági címet. Karunk intenzíven bekapcsolódott az alkalmazott kutatási tevékenységbe hazai és nemzetközi partnerségben megvalósuló pályázati projektek révén. A Volunteers for European Employment (VERSO) kutatási projekt (2012-2014) európai konzorciális együttműködésben vizsgálta, hogy az önkéntesség miképpen segítheti a foglalkoztatás bővülését. A Kar ennek keretében kutatási tervet készített best practice feltárásra, módszerek elemzésére és intézkedések költség-haszon elemzését végezte. Kiemelkedő volt a „MEDIC SPHERE - Klinikai adatok komplex egészségügyi, gazdasági és oktatási célú felhasználása informatikai eszközök támogatásával” című kutatási projekt (2012-2014) is. A GKZ kutatói az egészségügyben alkalmazható, többszereplős költség-haszon elemzési modellek feltárását és összehasonlítását végezték.
2014-ben megkezdődött a duális képzés feltételrendszerének kialakítása. E képzési forma 2015 szeptemberétől két alapszakon indulhat. A képzési forma a megszerzett hallgatói munkatapasztalatok révén előmozdíthatja a végzettek munkaerő-piaci versenyképességének javítását, valamint a foglalkoztatók elégedettségét is.
2014-ben Dr. habil. Solt Katalin dékán tudományos rektorhelyettesi megbítást kapott, a dékáni tisztséget Dr. Halász Imre PhD, kandidátus, főiskolai tanár látta el 2015 márciusáig. Tőle Prof. Dr. habil. Bencsik Andrea PhD, kandidátus, egyetemi tanár vette át a Kar vezetését 2015 augusztusáig. Célkitűzései a Kar jelenéből egy sikeres jövőbe vezető utat jelölnek ki a szakmai kiválóság fenntartása, valamint a képzéspiaci rugalmasság további fejlesztése, a GKZ szolgáltató szerepének erősítése révén. Távozásával 2015. szeptember 1-jétől Lambertné Katona Mónika lett a megbízott dékán.

GKZ logó 2011-től 2015-igA kar 2011-2015 között használt logójában a Z betű a zalaegerszegi kötődést, az intézmény mély társadalmi beágyazódását fejezte ki. A betűt alkotó kis színátmenetes kockák a számos személyt és intézményt szimbolizálták, akik/amelyek a karhoz kötődtek, valamint az intézmény fennmaradásáért és fejlődéséért tevékenykedtnek. Utaltak arra a számtalan kisebb-nagyobb erőfeszítésre, tettekre is, melyek nélkül a kar nem lehetett volna eredményes. A logó színvilága azt a dinamikus helyi társadalmi hátteret is megjelenítette, mely 2000-2011 között mindent megtett azért, hogy a karrá válás megvalósulhasson Zalaegerszegen.

 

2018. március 1-től Dr. Gubán Miklós PhD, főiskolai tanár kapott megbízást a dékáni pozíció betöltésére.

 


[Utolsó módosítás: 2018.03.01.]


Hírek

Hírek

A diplomaátadón 66 hallgató vehette át oklevelét. Különös hangsúlyt adott a rendezvénynek, hogy ez volt az utolsó diplomaátadó a Budapesti Gazdasági Egyetem tagintézményeként, mivel a Kar 2020.07.31-től a BGE-ből kiválik és a...

2020. június 26-án sikeres záróvizsgát tettek a karunkon második alkalommal elindított Business Coach szakirányú továbbképzés hallgatói.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM