Keresés:
Alapvető információk a felvetteknek

Kedves Hallgatónk!

Köszöntjük a BGE hallgatói közösségében az Egyetem, valamint Karunk nevében! Tanulmányaihoz sok sikert, egyetemi éveihez örömteli élményeket és jó egészséget kívánunk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk legfontosabb teendőiről tanulmányai megkezdésével kapcsolatban.

Az Ön teendői

Kötelező teendők

>> Bejelentkezés az Egyetem informatikai rendszerébe
>> Beiratkozási kérelem kitöltése
>> Finanszírozási feltételek megismerése
>> Kurzusfelvétel, órarend összeállítása
>> Személyes beiratkozás
>> Diákigazolvány igénylése

Fakultatív teendők

>> Kollégiumi jelentkezés (igény esetén)
>> Diákhitel igénylése (szükség esetén)
>> Kreditelismerési kérelem beadása (amennyiben vannak felsőoktatásban szerzett kreditpontjai)
>> Tájékozódás a külföldi tanulmányi lehetőségekről
>> Tájékozódás a gólyatáborról és a hallgatói élet további lehetőségeiről

 

Figyelem! Az itt és a csatolt oldalakon szereplő tájékoztatás később bővülhet vagy módosulhat, ezért kérjük, hogy augusztus 20-a után még egyszer ellenőrizze a teendőket.

 

Bejelentkezés az Egyetem informatikai rendszereibe

Négy rendszer használatára lesz szüksége tanulmányai kezdetén:

 • Neptun – tanulmányi ügyintézés (pl. tárgyfelvétel, pénzügyek kezelése)
 • Moodle2 - elektronikus tanulási környezet
 • CooSpace – elektronikus tanulási környezet
 • Modulo – kérvénykezelő rendszer (pl. a kollégiumi jelentkezési kérelem beadásához).

A rendszerekbe a felvételi határozatában megadott kóddal és jelszóval tud belépni. A határozatokat elektronikus úton küldjük meg augusztus első hetében. A rendszerekbe történő első belépéskor saját érdekében mindenképpen változtassa meg a jelszavát (ugyanaz a jelszó lesz érvényes valamennyi rendszerben)!

Nyomatékosan ajánljuk, hogy beiratkozása előtt szánjon időt a Neptun megismerésére, ugyanis tanulmányi ügyeit a következő években ebben a rendszerben kell intéznie. A rendszer használatáról itt talál tájékoztatást.

>> Határidő: augusztus 18. (később is bejelentkezhet, ám a kurzusfelvételt nem tudja elkezdeni, ha még nincs bejelentkezve).

 

Beiratkozási kérelem kitöltése

A Neptunban 2019. augusztus 5. és 2019. augusztus 26. között van lehetősége a kitöltésére.

A beiratkozásra hozza magával!

Ön a beiratkozással válik az Egyetem hallgatójává. A beiratkozásnak két szakasza van:

 • online (kérelem kitöltése)
 • személyes (lásd alább).

Az online beiratkozási kérelmet a Neptunban találja. Lépések:

 1. Az Ügyintézés menüben válassza ki a Beiratkozás/Bejelentkezés pontot.
 2. A Képzés sorában a Státuszt módosítsa „Aktív” értékre. Amennyiben korábban már a BGE hallgatója volt, arra a képzésre iratkozzon be, amire most felvételt nyert.
 3. Ezután megjelenik a kérvényűrlap. Kérjük ellenőrizze ebben adatait (ezeket a felvi.hu rendszeréből kaptuk meg). Ha valamely adata megváltozott, itt módosíthatja. Módosítás esetén kérjük, hogy csatolja a megfelelő igazolvány képét is (PDF vagy JPG).
 4. Kérjük, hogy töltse ki a hiányzó adatokat (lásd a következő táblázatot). Ezekhez a megfelelő dokumentumok képének csatolására van szükség (PDF vagy JPG).
 5. Ha minden adat rendben van, adja le a kérvényt. Ezt követően megjelenik egy felugró ablak, amely rákérdez, hogy kívánja-e a kérvény kinyomtatását.
 6. Az "Igen" gomb megnyomására a rendszer generál egy PDF-fájlt. Kérjük, mentse el, majd nyomtassa ki ezt a fájlt, szüksége lesz rá a személyes beiratkozáskor!

A következő adatokat és dokumentumokat kell feltöltenie az online beiratkozási kérelemben:

Adat Feltöltendő dokumentum (PDF vagy JPG)
fényképes személyazonosító igazolvány típusa, száma (személyi igazolvány vagy útlevél vagy jogosítvány) fényképes személyazonosító igazolvány (csak a fényképes oldal)
adóazonosító jel adóazonosító jelet tartalmazó kártya
TAJ-szám TAJ-kártya
bankszámlaszám (bármely magyarországi banknál)
nem magyar állampolgárok esetében tartózkodási engedély (azonosító, kiállítás dátuma, érvényesség kezdete, érvényesség vége, típus) tartózkodási engedély
állandó lakcím (csak ha változott) lakcímkártya
érettségi bizonyítvány vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (mesterképzéseknél csak az utóbbi felel meg)
nyelvvizsga-bizonyítvány(ok), ha van(nak)
minden többletpontot igazoló dokumentum

>> Határidő: 2019. augusztus 5. - 2019. augusztus 26.


Finanszírozási feltételek megismerése

Önköltséges képzésre felvett hallgatók

Önköltséges hallgatóinkkal a beiratkozáskor képzési szerződést kötünk, melyben rögzítjük az önköltség fizetésének módját és ütemezését. A képzési szerződés szövegét hamarosan közzétesszük, kérjük ismerje meg a szövegét, mielőtt beiratkozni jönne. Ha a hallgatói díjak fizetésének szabályairól kíván tájékozódni, olvassa el a Hallgatói követelményrendszer 112-115. §-ait.

Állami ösztöndíjas képzésre felvett hallgatók

Az állami ösztöndíj feltételeit a Nemzeti felsőoktatási törvény és a kapcsolódó jogszabályok rögzítik. Kérjük, hogy beiratkozás előtt tájékozódjanak részletesen a magyar állami ösztöndíj feltételeiről. Az állami ösztöndíj legfontosabb feltételeit a Hallgatói követelményrendszer 86-88. §-ai is tartalmazzák.

Számlaigénylés

Számla ellenében történő önköltségi díj kiegyenlítéséhez Neptun/Pénzügyek/Befizetés felületen a kiírt aktív tétel sorának végén található + jelre kattintva válassza a „befizető” lehetőséget, ahol megadhatja a számlára kerülő költségviselő adatait.

Részletesebb információt a Neptunban az Információ/Neptun elektronikus tananyagok-ban talál.


Személyes adatok ellenőrzése és rögzítése

Az Önök legtöbb szükséges adatát megkapjuk a felvi.hu rendszeréből. Azonban ezek változhattak a közelmúltban (pl. lakcím, e-mail cím, telefonszám), illetve hiányosak lehetnek (adóazonosító, TAJ-szám, személyi igazolvány száma). Ezért kérjük, hogy még a beiratkozás előtt ellenőrizze adatait a Neptunban, egészítse ki, illetve szükség esetén javítsa azokat.

Az adatmódosításról a Neptun-tájékoztató 5. oldalán talál útmutatást.

>> Határidő: szeptember 2. (végezze el az adatmódosítást mielőtt kinyomtatná beiratkozási lapját).

 

Kurzusfelvétel, órarend összeállítása

Az egyetemen a hallgatói önállóság része a tanulmányok saját szervezése: hallgatóinknak minden félév előtt a tanulmányi rendszeren (Neptun) keresztül fel kell venni azokat a tárgyakat, illetve kurzusokat, amelyeket teljesíteni szeretnének. Az egyes félévekben ajánlott tárgyakat a tantervek tartalmazzák. Figyeljen rá, hogy a képzési szintjének (alapképzés vagy felsőoktatási szakképzés) megfelelő tantervben tájékozódjon!

A kurzusfelvétel során Önnek az alábbiakról kell döntenie:

 1. Felvegye-e most a tantervben szereplő kötelező tárgyak kurzusait? A mintatanterv szerinti kötelező tárgyakat a tanulmányai során kell teljesítenie, de nem feltétlenül abban a félévben, ami a tantervben jelölve van. Az ajánlott félévtől eltérhet, de ügyeljen arra, hogy ha elhalasztja a tárgyak felvételét, előfordulhat, hogy meghosszabbodik a tanulmányi ideje.
 2. Melyik választható tárgyakat vegye fel? A választható tárgyak esetében egy bizonyos kreditszámot kell teljesítenie, de a konkrét tárgyakat Ön határozhatja meg.
 3. Melyik órarendi időpontokat vegye fel? Előfordulhat, hogy Önnek lehetősége van órarendi időpontok között választani a rendelkezésre álló helyek erejéig.

Az online tárgyfelvétel útmutatóját innen töltheti le. Amennyiben tanácsadásra van szüksége, keresse Hallgatói Szolgáltatási Osztályunkat a hszo.gkz@uni-bge.hu email címen vagy személyesen: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A, L épület (Infocentrum) 1. emelet, HSZO Iroda.

>> Tárgyfelvételi időszak: 2019. augusztus 19-én 8:00-tól szeptember 8-án 23:59-ig

 

Személyes beiratkozás

Ön a beiratkozással válik az Egyetem hallgatójává.

A beiratkozást személyesen kell megvalósítani a regisztrációs időszakban, szeptember 4-6. között. A részletes beosztásról, a pontos időpontról és helyszínről Neptun üzenetben értesítjük majd felvett hallgatóinkat. 

Regisztrációs hét program 2019/2020.tanév ősszi félév

A beiratkozáshoz az alábbiakat és MÁSOLATÁT  hozza magával:

 • 1 db új igazolványképet (4*4 cm), hátoldalán feltüntetve a nevét, Neptun kódját, születési adatait, anyja nevét,
 • eredeti érettségi bizonyítványát, oklevelét, nyelvvizsga-bizonyítványát, valamint egyéb, a felvételi eljárás során többletpontra jogosító bizonyítványát, dokumentumát, illetve mindezen iratok 1-1 másolatát,
 • személyi igazolványt, lakcímkártyát, adóazonosító kártyát, TAJ-kártyát, bankszámlaszámot, illetve mindezen iratok 1-1 másolatát,
 • Neptunból nyomtatott, aláírt beiratkozási lapot,
 • előre kitöltött tűz- és balesetvédelmi nyilatkozatot (előtte olvassa el figyelmesen a Kar Tűzvédelmi szabályzatát, továbbá a kapcsolódó tűz- és munkavédelmi és környezetirányítási oktatási dokumentumokat, végül a megszerzett ismeretek alapján töltse ki a Moodle rendszerben az online kérdőívet (beiratkozási kulcs hallgatóknak: GKZ2019 - ide is a felvételi határozatban megadott hozzáférésssel tud belépni).

Az egyetemi karra történő beiratkozás részeként meg kell adnia adóazonosító, TAJ-számát és bankszámlaszámát! Kérem ezeket az adatokat rögzíteni szíveskedjen a Neptunban!

Önköltséges képzésre felvett hallgatóinknak

továbbá gondoskodniuk kell az első félévi önköltségi díj befizetéséről. A vonatkozó tudnivalók a Neptun-tájékoztató 7. oldalán találhatóak. A beiratkozáskor emellett alá kell írniuk képzési szerződésüket, melyben rögzítik az önköltség fizetésének módját és ütemezését. Ha a hallgató díjak fizetésének szabályairól kíván tájékozódni, olvassa el a Hallgatói követelményrendszer 112-115. §-ait. A képzési szerződést a beiratkozáson kapják meg a hallgatók és a munkatársak segítségével töltik ki.

>> Határidő az önköltségi díj első részletének (45%) befizetésére: 2018. augusztus 23. (Diákhitelt igénylő hallgatóink határidő-hosszabbítást kapnak.)

 

Diákigazolvány igénylése

Diákigazolvány igénylésére az első beiratkozás után van lehetősége a hallgatóknak, mivel olyan jelentkező nem kaphat diákigazolványt, aki nem létesített jogviszonyt az Egyetemmel. Az igazolványt a Neptun-rendszerben igényelheti, az itt található útmutató alapján.

 

Kollégiumi jelentkezés

Nappali munkarendű hallgatóink jogosultak kollégiumi férőhelyet igényelni a GKZ Kollégiumában (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A). A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat itt találja.

>> Jelentkezési időszak: 2019. július 25., 00:00 órától 2019. augusztus 08., 24:00 óráig.


Ösztöndíjak

Ösztöndíjaink többsége a beiratkozási első félévben még nem vehető igénybe, kivéve a szociális ösztöndíjakat. A későbbi lehetőségekről azonban már most érdemes tájékozódnia, hogy céltudatosan szervezhesse tanulmányait. Ösztöndíjainkról itt talál egy rövid áttekintést. Az ösztöndíjakra vonatkozó részletes szabályokat a Hallgatói követelményrendszer90-105. §-ai tartalmazzák.

Magyar állami ösztöndíjjal felvett hallgatóink számára javasoljuk, hogy tájékozódjanak részletesen az ösztöndíj feltételeiről.

 

Diákhitel

Esetleges igénylését jelenleg közvetlenül a Diákhitel Központban intézheti.

Javasoljuk, hogy tanulmányai finanszírozásáról döntsön körültekintően.

Amennyiben Diákhitelből finanszírozza a tanulmányait, az önköltség-befizetési határidőt (aug. 23.) megelőzően fel kell rögzítenie a Diákhitel szerződésszámot a Neptun rendszerben (Pénzügyek/Beállítások/Diákhitel2) és ezt követően a kiírt tételhez is hozzá kell rendelnie azt (Pénzügyek/Befizetés).

 

Kreditelismerési kérelem beadása

Ha Önnek a felsőoktatásban szerzett kreditpontjai vannak, kérheti ezek elismerését, így tantervi kötelezettségeiből kevesebbet kell teljesítenie. Speciális esetet jelent az, ha Ön felsőoktatási szakképzést végzett Egyetemünkön:ekkor a kreditelismerés révén az alapszakot 7 helyett 4 félév alatt is elvégezheti. 

A kreditelismerés rendszeréről itt találhat rövid áttekintést.

A kérvények beadására vonatkozó útmutatót innen töltheti le.

>>  Határidő rövidített képzésre való jelentkezésre: augusztus 22.
>>  Határidő egyéb kreditelismerési kérelmek beadására: szeptember 15.

 

Külföldi tanulmányok (hallgatói mobilitás)

Az egyetemi évek különösen hasznos és emlékezetes részét szokták alkotni a külföldön folytatott tanulmányok: ezek nemcsak a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit javítják jelentősen, hanem életre szóló élményekkel is gazdagítják a résztvevőket.

A BGE a hazai gazdasági felsőoktatás egyik legszélesebb partnerkínálatával áll az érdeklődő hallgatók rendelkezésére. Bár a hallgatói mobilitási programokban általában csak azok vehetnek részt, akik már két félévet teljesítettek, érdemes már most is tájékozódni a lehetőségekről. A külföldi tanulmányok zökkenőmentes elvégzése ugyanis azt igényli, hogy bizonyos mértékig megtervezzék, hogyan szeretnék összegyűjteni a diplomához szükséges kreditpontjaikat. Bővebb tájékoztatást itt olvashat.

 

Hallgatói élet

Az egyetemi évek messze nem csak a tanulmányi kötelezettségekről is szólnak – számos olyan lehetőség is nyílik hallgatóink előtt, ami teljesebbé teheti életüket, és hozzájárulhat szakmai sikereikhez.

Információk a Kar hallgatói szervezetei által kínált lehetőségekről:

 


 

A tanévkezdésig kellemes pihenést, hasznos időtöltést kívánunk!

 

Dr. Takács Dávid oktatási dékánhelyettes

 


Utolsó módosítás: 2019.08.22. (A módosítás tűzvédelmi kérdőív Moodle elérhetőségét érintette.)

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM