Keresés:
EFOP-3.5.1-16-2017-00016 - Innovatív megoldásokkal a gazdálkodási duális képzések fejlesztéséért

A fejlesztési program közös gondolkodás eredményeként a BGE GKZ és a Pannon Fejlesztési Alapítvány konzorciumi partnerségében valósul meg.

A projekt célja: az Egyetem az oktatási rendszerének olyan irányú fejlesztése, amiben a duális képzési forma fejlesztését célzó beavatkozások eredményeképpen a hallgatók és az oktatók, valamint az Egyetem sikeresebben képesek reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és megfelelni a munkaerő-piaci igényeknek. A Célunk ezzel az egyetemi oktatás teljesítményének fokozása és hozzáférhetőségének javítása

Az Egyetemem tovább folytatódik a duális képzési rendszer fejlesztése hozzájárulva az oktatási értéklánc harmadik szakaszának megvalósulásához. A tervezett kurzusok, tréningek felkészítik a hallgatókat a folyamatos tanulást és megújulást követelő munkakörnyezetben való részvételre, oly módon, hogy a hallgatók kompetencia alapú mérését és fejlesztését vesszük alapul. A hallgatói portfólió platform fejlesztését annak érdekében végzi az Egyetem, hogy hozzájárulhasson ez által, a hallgatók hosszú távú életpályamodelljének fejlesztéséhez.

A GKZ-én kialakításra kerül a Duális Képzési és Koordinációs Központ kialakítása, annak érdekében, hogy a duális képzés hatékonysága javuljon, továbbá elősegítse az információ- és tapasztalatcserét egyetemi és egyetemi-vállalati szinten. A Központ működésével lehetőséget teremt a jó gyakorlatok megismerésére, közös képzések szervezésére. Ezáltal a képzésben rejlő tapasztalatokat közösségi szintre emeli, a gazdasági és informatikai képzés benchmarkjait elérhetővé teszi térségi és nemzeti szinten.

A Duális tartalom és tananyagfejlesztés komplex tevékenység rendszerével a Kar az „oktatási értéklánc” második szakaszának hatékonyságát kívánja növelni. Az egyetemi-vállalati együttműködésben elkészülő tananyagok támogatják az oktatási kimenetek, így a gyakorlatorientált, a gazdasági fejlődést nyomon követő tudáskompetenciák bővülését, valamint a szakmai és vállalkozási képességek kifejlődését. Az együttműködések eredményeként piacképes és jól hasznosítható, az érintett régiókban összpontosuló tudásbázis jön létre.  

A Duális laborfejlesztési tevékenység megvalósítása az érintett térségekben képes eredményesen létrehozni és működtetni a hatékony kormányzati – vállalati - akadémiai együttműködés modelljét, ez által erősítve a felsőoktatási intézmény „harmadik missziós” tevékenységét is. A labor létrejötte lehetővé teszi a moderntechnológia-technikai megoldások, a virtuális üzleti környezet modellezéséhez szükséges eszközök oktatási folyamatban történő megjelenését.  A Smart Shop Floor laborban a hallgatók valós időben, különböző helyszíneken digitális eszközök és alkalmazások révén közös projektfeladatokat tudnak megoldani, azaz a hallgatók az ún. Industry 4.0 digitalizált környezetben szerezhetnek új ismereteket.

 A projektben megvalósulnak olyan tevékenységek is, amelyek a duális képzés nemzetköziesítésének (külföldi szakmai gyakorlatok rendszerének bevezetése) irányába hatnak. Ezek a tevékenységek erőteljesen fokozzák a duális partnerszervezetek K+F+I aktivitását, és spin-over hatásként a térség egyéb vállalkozásainak innovációs potenciálját, elősegíti a térségek globális integrációját is.

Duális ösztöndíjrendszer és disszeminációs tevékenységek (Duális Verseny, Tábor, Nyílt Napok, Workshopp-ok, Konferenciák) elősegítik a duális képzés rendszerének ismertségét, népszerűségének fokozódását. A GKZ duális hallgatói számára duális ösztöndíjak válnak elérhetővé. Az bevezetésre kerülő ösztöndíj formák egyrészt tanulmányi teljesítmény, másrészt szociális tényezők alapján lesznek a Kar hallgatói számára elérhetők. 

A GKZ kutatócsoportja kutatást indít a duális képzés haszon elemzése témájában. A kutatás célja: a hozzáadott érték termelés mértékének meghatározása valamennyi érintett esetében, oly módon, hogy az kutatási eredmények megfelelő alapjául szolgáljanak duális képzés jövőbeni fejlesztési irányainak meghatározásához.

Hírek

Hírek

Környezetbarát, geotermikus energiát hasznosító, klimatizált, teljesen akadálymentesített és WiFi-vel ellátott épületben várjuk az érdeklődőket!

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM