Keresés:
Események
«2020. augusztus»
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Diplomaátadó ünnepség - búcsú a végzősöktől és búcsú a BGE-től
2020.07.06
A diplomaátadón 66 hallgató vehette át oklevelét. Különös hangsúlyt adott a rendezvénynek, hogy ez volt az utolsó diplomaátadó a Budapesti Gazdasági Egyetem tagintézményeként, mivel a Kar 2020.07.31-től a BGE-ből kiválik és a Pannon Egyetem keretében folytatja tevékenységét.

A diplomaátadó ünnepségre hagyományosan a Kar nagyelőadójában került sor, de mégis rendhagyó módon, mivel a tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozások miatt a hallgatók szülei és más hozzátartozók, ismerősök nem vehettek részt. Emiatt a Kar saját Facebook csatornáján élő közvetítést biztosított az érdeklődők számára. Különös hangsúlyt adott a rendezvénynek, hogy ez volt az utolsó diplomaátadó a Budapesti Gazdasági Egyetem tagintézményeként, mivel a Kar 2020.07.31-től a BGE-ből kiválik és a Pannon Egyetem keretében folytatja tevékenységét. A Kar és jogelődei az 1971-es alapítás óta összesen 49 évig álltak fővárosi anyaintézmény irányítása alatt és bár jogi szempontból július végén történik meg a fenntartóváltás, szimbolikusan ezzel az ünnepséggel fejeződött be egy korszak.

Az elnökség a BGE indulójára vonult be, majd a Himnusz elhangzása után köszöntötték a megjelenteket a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg nyilvános, diplomaátadó ünnepélyes dékáni tanácsülésén, melyet a sikeres záróvizsgát tett hallgatók köszöntésére hívtak össze. Az elnökségben helyet foglaltak:

 • Professzor Dr. Heidrich Balázs egyetemi tanár, a BGE rektora,
 • Dr. Dietz Ferenc, a BGE kancellárja,
 • Dr. Radácsi László, a BGE stratégiai és innovációs rektorhelyettese,
 • Dr. Gubán Miklós főiskolai tanár, a BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja,
 • Professzor Dr. Gelencsér András egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektora,
 • Gecse Péter, Zalaegerszeg Megyei Jogú város alpolgármestere,
 • Dr. Jármai Erzsébet Mária főiskolai tanár, a Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese,
 • Dr. Takács Dávid főiskolai docens, a Kar oktatási dékánhelyettese,
 • Dr. Mészáros Ágnes egyetemi docens, a Kar nemzetközi vezetője,
 • Weinhoffer Petra egyetemi hallgató, a Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

Köszöntötték továbbá a rendezvény "főszereplőit", az oklevelüket átvevő, sikeres záróvizsgát tett hallgatókat, végül a kar oktatóit és munkatársait.

Diplomájuk átvételére várva... (fotó: Lukács-Gaál Eszter)

 

Ezután Dr. Gubán Miklós dékán megyitotta a tanácsülést ünnepi köszöntője megtartásával. Beszédében említette, hogy rendhagyó az ünnepség az elmúlt időszak történései miatt, ami eléggé felfordította a Kar életét. Ez a diplomosztó egy többszörös búcsú alkalma: a végzősök egyetemüktől, a dékán munkatársaitól és hallgatóitól búcsúzik. Ez az alkalom viszont az újrakezdésről is szól: a hallgatók a munka világában kezdenek új életet, a Kar pedig a Pannon Egyetem keretében folytatja tevékenységét. Az előző félévet követő diplomaosztóra visszautalva mondta: "Február 21-én még nem hittük volna, hogy egy nagyon zűrzavaros félév végéhez fogunk érni. Visszaidézve akkor még azt gondoltuk,  hogy megújult központunkat visszakapva több év után végre egy nyugalmas félévünk lesz, ahol az oktatók, a hallgatók kényelmes körülmények között dolgozhatnak, tanulhatnak. Március közepén azonban minden megváltozott. Egyik napról a másikra kiürült a kampuszunk, bezártuk kollégiumunkat és a kollégák home office-ba kerültek. Az egész oktatást át kellett alakítanunk. [...] A járvány közepén, április hatodikán jött váratlan hír, ekkor tudtuk meg, hogy a Gazdálkodási Kar a Pannon Egyetem keretébe fogja folytatni működését." Említette azt a komoly feladatot, mely a kollégákra várt a Kar átcsatolásával összefüggő tevékenységek miatt - ezek mára zömmel megvalósultak.

A beszédet követően Dr. Takács Dávid oktatási dékánhelyettes jelentést tett a szemeszter végén lezajlott záróvizsgákról:

 • mesterképzésen záróvizsgát tett
  • pénzügy mesterképzési szakon 1 fő,
 • alapképzésen záróvizsgát tett összesen 24 fő,
 • felsőoktatási szakképzésen záróvizsgát tett 32 fő, továbbá
 • szakirányú továbbképzésen záróvizsgázott 9 fő.

Mindösszesen 66 fő tett sikeres záróvizsgát.

Az oklevelek átvétele előtt a végzett hallgatók esküt tettek. A fogadalom szövegét Takács Alexandra gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzett hallgató mondta elő társainak:

"Én, .... esküszöm, hogy Magyarország alaptörvényéhez és nemzetemhez hű leszek. Hivatásomhoz mindenkor méltó magatartás tanúsítok, minden erőmmel arra törekszem, hogy a haladó tudomány alkalmazásával a magyar gazdaság felvirágzását és ezen keresztül hazám fejlődését elősegítsem."

Eskütételhez igazítják a tutorkalap bojtját - a szív felőli oldalon kell lennie (fotó: Lukács-Gaál Eszter)

 

Ezt követően sor került az oklevelek és igazolások átadására, melyeket a dékán és a rektor közösen nyújtott át az előszólított végzetteknek.

 

Kezükben van már az oklevél (fotó: Szabó Péter)

 

Az oklevelüket átvett hallgatókat zenei összeállítással köszöntötte Kovács Réka Hajnalka és Csizmadia Brigi, akiket szintetizátoron Berkes Dániel magánénektanár, zongorista előadóművész, szaxofonon pedig Sifter Dániel kísért. Előadásuk után a végzettek nevében hallgatótársaitól, a kar oktatóitól és dolgozóitól Tirner Dorina gaszdálkodási és menedzsment alapképzési szakon végzett hallgató köszönt el. A Hallgatói Önkormányzat nevében Weinhoffer Petra, a Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke búcsúztatta a végzett hallgatókat.

Ezt követően Dr. Dietz Ferenc kancellár mondott ünnepi beszédet, aki gondolatait nem csak a végzett hallgatóktól, de a GKZ teljes közösségétől való búcsúzás köré szőtte. Megemlítette a karon lezajlott fejlesztéseket és reményét fejezte ki a BGE és a zalaegerszegi kar közötti szakmai kapcsolat, a kialakult barátságok és együttműködések megőrzésére vonatkozóan. Megemlékezett a zalaegerszegi fejlesztések sikereiről, az innováció terén elért eredmények közül kiemelte a mesterséges intelligenciával való hallgatói megismerkedést, illetve az iLex és az IBM közösen megvalósított LEXI AI Generation nemzetközi versenyét, ahol zalaegerszegi hallgató "Duális képzés chatbottal" című fejlesztése nemzetközi különdíjat kapott. Szólt a duális képzés megteremtéséről és felfuttatásáról - 2015-ben az országban elsőként a GKZ-n indult gazdaságtudományi területen ez a képzési forma -, valamint a Zöld Kampusz programról, mely nem csak költségcsökkentési szempontból, hanem szemléletformáló szerepe által is kiemelkedő jelentőségű és hozzájárult a BGE társadalmi felelősségre vonatkozó stratégiájának kialakításához. A Kar társadalmi felelősségvállalása a Senior Akadémia, az idősödő nemzedékek tudásának frissítése révén is megnyilvánul. A GKZ összetartó és jól működő közösségét példaértékűnek nevezte. A Kar minden munkatársa megérdemli, hogy nevét  megemlítsék, de az idő rövidsége miatt csak pár munkatárs megemlítésére szorítkozhatott: kiemelte Lambetné Katona Mónikát, aki dékánhelyettesként, majd dékánként és napjainkban projektigazgatóként rendkívül sokat tett a fejlesztésekért, Horváth Lászlót, aki tanulmányi adminisztrációs és ügyfélszolgálati területen hosszú ideje segíti a Kart, Szabó G. Tibort, aki könyvtárosként, majd könyvtárvezetőként látja el feladatait és munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy a hallgatók nyugodtan tudjanak kutatást végezni. Szólt Dr. Palkovics László  innovációs és technológiai miniszter, valamint Balaicz Zoltán ZMJV polgármester személyes hozzájárulásáról és segítő szerepéről abban, hogy az itteni fejlesztések, az oktatás megújulása és a társadalmi felelősségvállalás megvalósult és ami nélkül nem tarthatna ott a Kar, ahol ma van. Fájó szívvel, de tiszta lelkiismerettel - magas színvonalú oktatással, rendezett költségvetéssel és egy több, mit egy milliárd forintos lezárult fejlesztéssel - adja át a BGE a Kart a Pannon Egyetemnek, ahol "az általunk, a BGE által magasan tartott zászlót tovább viszik, vagy ha lehet, még magasabbra emelik".

 

A kancellár beszédében a Kartól is búcsúzott (fotó: Lukács-Gaál Eszter)

 

A BGE kancellárjának beszédét Gecse Péter alpolgármester elköszönése követte.

Minden diplomaátadó alkalmat nyújt arra, hogy az  ünnepi pillanatokat megragadva a Kar vezetése és oktatói kifejezzék köszönetüket azon hallgatóknak, akik tanulmányaik mellett szakítottak időt a tudományos diákköri munkára és a kari kulturális programok megvalósítását, valamint a közösségépítést is fontosnak tartották. A Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Dékáni Tanácsa 12/2020. számú határozata alapján a karon végzett több éves, kitartó tudományos, illetve közösségi munkájukért jutalomban részesültek a következő hallgatók:

 • Tirner Dorina gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató tanulmányai megkezdése óta tevékenyen bekapcsolódott a kari közösségi életbe, s emellett a tudomány világában is megmérettette magát. Ennek köszönhetően a 2019 novemberében megrendezett BGE Tudományos Diákköri Konferencián, Stratégiai menedzsment szekcióban a "Para vagy lehetőség" Kihívások előtt a nyelviskolák című pályamunkájával 2. helyezést ért el, amellyel öregbítette a Kar hírnevét.
 • Békevári Lilla aktívan bekapcsolódott a kari közösségi programok szervezésébe és lebonyolításába. Több mint egy éve - elnökségi tagként - vezetői tisztséget töltött be a Magyar Közgazdasági Társaság Zalaegerszegi Ifjúsági Szervezetében. Odaadó és támogató munkájával jelentősen hozzájárult az egyetemi programok sikeres megvalósításához.
 • Szemes Bence kiemelkedő sportteljesítményéért, a GKZ hírének sport általi népszerűsítéséért részesült elismerésben.

 Az ünnepség keretében bejelentették, hogy a 2020. évi XXXIII. törvény A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról c. jogszabály 21. § 1. bekezdésében foglatak szerint az Nftv. 115. §-a a következő 30. bekezdéssel egészül ki: "2020. július 31. napján a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kara (Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg) a Budapesti Gazdasági Egyetem szervezetéből kiválik és a Pannon Egyetem szervezetébe olvad be." Ennek kapcsán Professzor Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora a BGE szenátusának elnöke szenátori köszönőlevelet adott át a szenátus tagjaként értékes munkát végzett Dr. Gubán Miklós kari dékánnak, valamint Dr. Takács Dávid oktatási dékánhelyettes és Weinhoffer Petra HÖK elnök részére.

Ezt követően Dr. Heidrich Balázs rektor és Dr. Gubán Miklós dékán az ünnepélyes pillanatokat megragadva kitüntetéseket adott át:

 • Kustánné Fitos Amália a BGE Rektori Tanácsának 124/2020. sz. határozata alapján magas színvonalú, kitartó és példaértékű munkájára való tekintettel rektori dicséretben részesült. A dékáni hivatalvezető 2002 óta dolgozik a Karon, illetve jogelőd intézményében. Pedagógus pályája során szerzett munkatapasztalatait tanulmányi osztályvezető helyetteseként és tanulmányi ügyintézőként intézményünkben kiválóan hasznosította. Tevékeny résztvevője volt a felvételi eljárás lebonyolításának, széleskörű tapasztalatot szerzett oktatásszervezésben, folyamatszervezésben és hallgatói tanácsadásban. A karrá válás időszakától, 2011 februárjától vezette a kar dékáni hivatalát, kiemelkedő szerepet játszott a Dékáni Hivatal szervezeti felépítésében. Jó munkakapcsolatot épített ki közvetlen  kollégáival, a szervezeti egységek vezetőivel, a Rektori Hivatal munkatársaival, a hallgatói szervezetekkel, társintézményekkel, ami a kar céljainak elérését szolgálta.
 • Dr. Csanádi Ágnes a BGE Dékáni Tanácsának 9/2020. (VI.10.) sz. határozata alapján Magistri pro facultate díjat vehetett át. Azon személyiségek közé tartozik, akiknek neve mára már összeforrt az intézménnyel, illetve a kar jogelődjével, a  Pénzügyi és Számviteli Főiskolával. A város vezetői, a gazdálkodó- és civilszervezetek képviselői, és a Kar egykori hallgatói jól ismerik több évtizedes, sokirányú tevékenységét.  Itt, a „Számviteli Főiskolán” szerezte meg első diplomáját, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után, 1990-ben itt kezdte meg azt a 30 éves szakmai és oktatói pályafutását. Ha az oktatáson kívül bármilyen munkával is bízták meg mindenkori vezetői, - így szaktanácsadás, igazgatói hivatalvezetés vagy akadémiai vonalon a tanszékvezetés - feladatait a legnagyobb odafigyeléssel, igényes felkészültséggel, az intézmény iránti elkötelezettséggel és szakmai alázattal látta el.  Tudományos tevékenysége eredményeképpen 2020-ban kiérdemelte az egyetemi docensi kinevezést.  A Magyar Közgazdasági Társaság Elnöksége 2019-ben Közgazdász Nagydíjjal ismerte el munkáját. A Kar és jogelődjei presztízsének emeléséért, társadalmi tevékenységéért Zalaegerszeg önkormányzata  10 évvel ezelőtt „Zalaegerszegért Díjjal” tüntette ki. Személyisége, szakmai elkötelezettsége  jelentősen hozzájárult a Kar hatékony működéséhez, a jó hírnevének öregbítéséhez.
 • Dr. Jármai Erzsébet Mária a BGE Dékáni Tanácsának 10/2020. (VI.10.) sz. határozata alapján Magistri pro facultate díjat vehetett át. Tanulmányait a BGE jogelődjénél, a Külkereskedelmi Főiskolán kezdte, külkereskedelmi üzemgazdászként szerzett diplomát, 22 éve a BGE oktatója.  Pályafutását folyamatos tanulás kísérte: nyelvszakos tanári végzettséggel, és társadalomtudományi diplomával is rendelkezik. 2006-ban, a KVIK Nyelvi tanszékén az oktatók között elsőként szerzett doktori fokozatot summa cum laude minősítéssel Nevelés- és sporttudományokból az ELTE PPK-n. Kutatási témáiból rendszeresen publikál és előad tudományos konferenciákon. Több tudományos témájú projektben folytatott kutatásokat.  Helyt állt nemzetközi színtéren is: 2013 őszi félévében Campus Hungary ösztöndíjjal Franciaországban, a Lyoni Egyetemen vendégkutatóként öregbítette a BGE hírnevét. Az oktatás és kutatás mellett a társadalmi szerepvállalásra is jutott energiája, választott tagja volt a kari tanácsnak. Jelenleg a BGE Felülbírálati Bizottság munkáját segíti. A tehetséggondozásban is szerepet vállalt. 2014-től a GKZ kari TDT elnökeként, valamint számos TDK alkalmával zsűritagként, témavezetőként tevékenykedett. A Zalai Nyelvoktatási Konferencia elindítása, és sikeres szervezése a nevéhez kötődik. 2012-től a Szaknyelvi és Kommunikációs Intézeti Osztályt vezette, jelenleg a GKZ tudományos dékánhelyettese és a Logisztika és Menedzsment Informatika Tanszék oktatója.
 • Némethné Dr. Czaller Zsuzsanna mestertanár a BGE Dékáni Tanácsának 11/2020. sz. határozata alapján dékáni dicséretben részesült. 42 éve dolgozik a BGE Gazdálkodási Karán, illetve a jogelőd intézményeiben. Itteni pályafutása a könyvtári szakterületen kezdődött, ahol a későbbi vezetői tevékenységét az oktatói hivatással váltotta fel, immáron közel 25 éve. Elismerésre méltó a tevékenysége egyes szaktárgyak oktatási anyagainak gyakorlatias kidolgozásában és azok oktatói közreadásában, hallgatóinak elégedettségére. Társadalmi tevékenységei közül kiemelendő a Kar Tanulmányi Bizottságában való korábbi elnöki és jelenlegi tagsági munkája. Jelenlegi választott tisztsége - Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Alapszervezete titkára - a munkavállalói érdekvédelemhez, a közösségi élet erősítéséhez kapcsolódik. A Gazdálkodási Karon és jogelődjeinél végzett több évtizedes tevékenységét a lojalitás, valamint a pénzügyek iránti szakmai elkötelezettség jellemzi.

 

A dékán virágcsokorral köszönti Kustánné Fitos Amáliát a rektori dicséret átvétele után (fotó: Lukács-Gaál Eszter)

 

A kinevezések átadását Dr. Heidrich Balázs rektor ünnepi köszöntője követte.

Az ünnepi dékáni tanácsülés a Szózat hangjaival zárult, majd a végzős hallgatókról közös fényképet készítettek a kollégium bejáratánál.

 

Közös fotó a végzett hallgatókkal - az első sorban, a jutalmazott munkatársnők mellett balról Dr. Gubán Miklós dékán, rektori lánccal a jobbjukon pedig Prof. Dr. Heidrich Balázs (BGE) és Dr. Gelencsér András (PE) rektorok (fotó: Szabó Péter)

 

Az alapképzésben végzettek csoportképe, röppenő tutorkalapokkal (fotó: Szabó Péter)

 

További fotók a Képgalériában tekinthetők meg a rendezvényről!

A diplomaátadóról a Zalaegerszegi Televízió 2020.07.03-án 18:00-kor sugárzott híradója is beszámolt Diplomát kaptak – dékáni ülést tartott ma a Budapesti Gazdasági Egyetem helyi kara című műsorrészében.

A ZAOL Zala megyei hírportál szintén tájékoztatott az eseményről Hatvanhat hallgató vehette át oklevelét a BGE GKZ diplomaátadó ünnepségén címmel.

A rendezvény videofelvétele itt tekinthető meg:

 


[Közzététel a rendezvény videofelvétele és forgatókönyve alapján: 2020.07.06., 15:58]


Hírek

Hírek

Az informatikai, a mérnöki, a mechatronikai és a közgazdasági képzések portfóliójának összeadásával új tudásközpontot hoz létre a Pannon Egyetem., amelyben a hamarosan megalakuló Zalaegerszegi Egyetemi Központnak (ZEK) nagy...

A diplomaátadón 66 hallgató vehette át oklevelét. Különös hangsúlyt adott a rendezvénynek, hogy ez volt az utolsó diplomaátadó a Budapesti Gazdasági Egyetem tagintézményeként, mivel a Kar 2020.07.31-től a BGE-ből kiválik és a...

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM