Keresés:
Események
«2020. szeptember»
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Diplomaátadó ünnepséget tartottunk (visszatekintés)
2020.02.27
A 2020 januárjában sikeres záróvizsgát tett 59 hallgatónkat búcsúztattuk diplomaátadó ünnepélyes dékáni tanácsülés keretében...

A diplomaátadó ünnepségre hagyományosan a Kar nagyelőadójában került sor. Az elnökség a BGE indulójára vonult be, majd a Himnusz elhangzása után köszöntötték a megjelenteket a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg nyilvános, diplomaátadó ünnepélyes dékáni tanácsülésén, melyet a sikeres záróvizsgát tett hallgatók köszöntésére hívtak össze. Az elnökségben helyet foglaltak:

 • Professzor Dr. habil. Heidrich Balázs egyetemi tanár, a BGE rektora,
 • Dr. Gubán Miklós főiskolai tanár, a BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg dékánja,
 • Vigh László miniszteri biztos, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város országgyűlési képviselője,
 • Gecse Péter, Zalaegerszeg Megyei Jogú város alpolgármestere,
 • Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke,
 • Dr. Császár Gabriella adjunktus, a PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ igazgatója,
 • Dr. Szalai István egyetemi tanár, a PE Mérnöki Kar Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet igazgatója,
 • Dr. Jármai Erzsébet Mária főiskolai tanár, a Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese,
 • Dr. Takács Dávid főiskolai docens, a Kar oktatási dékánhelyettese,
 • Dr. Mészáros Ágnes egyetemi docens, a Kar nemzetközi vezetője,
 • Weinhoffer Petra egyetemi hallgató, a Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke.

Köszöntötték továbbá az intézmény vendégeiként meghívott vállalkozások vezetőit, duális partnereit, a közszféra és a közoktatási intézmények intézményvezetőit, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget, valamint a  Dékáni Tanács tagjait, továbbá a rendezvény "főszereplőit", az oklevelüket átvevő, sikeres záróvizsgát tett hallgatókat, végül a kar oktatóit és munkatársait, valamint valamennyi jelenlévőt.

Nemsokára átveszik a rég áhított diplomát... (fotó: Lukács-Gaál Eszter)

 

Ezután Dr. Gubán Miklós dékán megyitotta a tanácsülést ünnepi köszöntője megtartásával.

 Dékáni köszöntő (fotó: Lukács-Gaál Eszter)

A beszédet követően Dr. Takács Dávid oktatási dékánhelyettes jelentést tett a szemeszter végén lezajlott záróvizsgákról:

 • mesterképzésen záróvizsgát tett
  • pénzügy mesterképzési szakon 6 fő,
 • alapképzésen záróvizsgát tett összesen 45 fő, közülük
  • gazdaságinformatikus alapképzési szakon 8 fő,
  • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 20 fő,
  • pénzügy és számvitel alapképzési szakon 17 fő,
 • felsőoktatási szakképzésen záróvizsgát tett 8 fő, közülük
  • gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés keretében 4 fő,
  • nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzés nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirányon 4 fő.

Mindösszesen 59 fő tett sikeres záróvizsgát.

Az oklevelek átvétele előtt a végzett hallgatók esküt tettek. A fogadalom szövegét Kósa Eszter Réka pénzügy és számvitel szakon végzett hallgató mondta elő társainak. Ezt követően sor került az oklevelek és igazolások átadására, melyeket a dékán és a rektor közösen nyújtott át az előszólított végzetteknek. A végzett hallgatókat Reményik Sándor "Egy perc" című versével köszöntötte hallgatótársuk, Kovács Fanni. Ebből idézünk egy rövid, a felemelő pillanatok múlandóságának érzését megragadó részletet:"Egy percre ma...
Nem lehet ezt a percet kibeszélni.
Hogy is tudna szivárványglóriás
Tündértörékeny teste rímbe férni!
Egy percre ma
Oly boldog voltam s oly boldogtalan,
Tudva: e perc egy percig tart csupán -
És aztán vége van.
És én ki tudja meddig várhatok,
Lesve zug-éltem kis part-szögletéből
Míg újra fölbukkan egy ily vitorla
Az örökkévalóság tengeréből."

 

 

 

A végzettek nevében hallgatótársaitól, a kar oktatóitól és dolgozóitól Kocsis Gábor gazdaságinformatikus alapképzési szakon végzett hallgató, a GKZ Hallgatói Önkormányzatának korábbi elnöke köszönt el. A Hallgatói Önkormányzat nevében Weinhoffer Petra, a Kar Hallgatói Önkormányzatának újonnan megválasztott elnöke búcsúztatta a végzett hallgatókat. Őt Vigh László miniszteri biztos, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város országgyűlési képviselőjének köszöntője következett, majd a hallgatóknak évekig otthont adó város alpolgármestere, Gecse Péter is elköszönt a végzettektől.

Minden diplomaátadó alkalmat nyújt arra, hogy az  ünnepi pillanatokat megragadva a Kar vezetése és oktatói kifejezzék köszönetüket azon hallgatóknak, akik tanulmányaik mellett szakítottak időt a tudományos diákköri munkára és a kari kulturális programok megvalósítását, valamint a közösségépítést is fontosnak tartották. A Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Dékáni Tanácsa 3/2020. (II.12.) számú határozata alapján a karon végzett több éves, kitartó tudományos, illetve közösségi munkájukért jutalomban részesültek a következő hallgatók:

 • Jóna Péter - A hallgató tanulmányai megkezdése óta kiemelt aktivitással segítette a kar rendezvényeinek megvalósítását. Kiemelkedő közösségi és tanulmányi munkája mellett példát mutatott tudományos teljesítményével is: 2 TDK dolgozattal jutott tovább az OTDK-ra, az idei tanévben 1. helyezést ért el a BGE TDK-n, emellett több tudományos konferencián és fórumon is tartott előadást, és tanulmányi csapatversenyen elért eredményével is öregbítette a kar hírnevét.
 • Hegedüs Anita - A hallgató több alkalommal készített TDK kutatást. Egyik dolgozatával BGE TDK-n 2. helyezést ért el és bejutott az OTDK-ra. Aktívan szerepet vállalt a kar rendezvényeinek lebonyolításában  Kiemelkedő tanulmányi eredményével, szorgalmával, céltudatosságával kitűnt hallgatótársai közül, s emellett a sportban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
 • Kósa Eszter Réka - Kiváló tanulmányi eredménye mellett a hallgató a Bródy András Szakkollégium hallgatói vezetője volt 2017. szeptembere és 2019. decembere között. Kezdeményezőkészségének és szervező munkájának köszönhető a BGE, intézményi szintű szakkollégiumi találkozójának zalaegerszegi lebonyolítása és több szakmai - fenntarthatósági és további tudományos - workshop megvalósulása.
 • Varga-Lengyeltóti Szilvia - A pénzügy mester szakos hallgató több díjazott dolgozattal képviselte karunkat a TDK-n, az idei tanévben 1. helyezést ért el a BGE Tudományos Diákköri Konferenciáján és továbbjutott az OTDK-ra. Kiváló tanulmányi eredménye és közösségi aktivitása mellett több évig vezetőként is segítette az MKT Zala Megyei Szervezetének munkáját, s a kapcsolódó hallgatói szervezet működését.
 • Titkovics Ferenc - Bródy András Szakkollégium hallgatójaként a hallgatói szervezet zökkenőmentes operatív működtetését, az akadálymentes információáramlás megvalósulását biztosította. Eredményesen szerepelt az országos logisztikai versenyen. Aktívan részt vett a kar beiskolázási programjában.
 • Kránicz Mirjam Anna - A hallgató több évig aktívan részt vállalt egyetemi közösségi jellegű feladatok ellátásában és támogatta az MKT hallgatói tagozatának tevékenységét, munkáját.
 • Brosch Éva - A Bródy András Szakkollégium hallgatójaként az egyes találkozók, konferenciák és további workshopok szervezésében és lebonyolításában vállalt aktív szerepet. Részt vett a kari EFOP kutatásban.
 • Timár János - A Bródy András Szakkollégium kiemelkedő aktivitású hallgatója, számos szakmai verseny résztvevője. Munkájával hozzájárult a szakkollégium keretében szervezett workshopok és a karon folyó kutatások sikeréhez.
 • Nyári Laura - A hallgató több évig aktívan részt vállalt az egyetemi közösségi jellegű feladatok ellátásában, s támogatta az MKT hallgatói tagozatának tevékenységét és munkáját.
 • Sifter Dániel - Közösségi aktivitásával, rendezvényeken való szereplésével érdemelte ki az elismerést.

Jóna Péter átveszi Dr. Gubán Miklós dékántól a jutalmat (fotó: Szabó Péter)

 

Az oklevelüket átvett hallgatókat dallal köszöntötte Mihály Luca hallgató, szintetizátoron Berkes Dániel magánénektanár, zongorista előadóművész kísérte.

Ezt követően dr. Gubán Miklós dékán az ünnepélyes pillanatokat megragadva új kinevezéseket adott át, melyek 2020. február 1. napjától határozatlan időre szólnak:

 • Dr. Csanádi Ágnes egyetemi docensi kinevezését a Budapesti Gazdasági Egyetem 2020. január 29-ei szenátusi ülése jóváhagyta a Pénzügy és Számvitel Intézet Pénzügy és Gazdálkodás Tanszék egyetemi docensi munkakörre kiírt pályázatra beérkezett pályázata alapján.
 • Dr. Tóth Zsuzsanna főiskolai docensi kinevezését a Budapesti Gazdasági Egyetem 2020. január 29-ei szenátusi ülése jóváhagyta a Menedzsment és Gazdaságinformatika Intézet Logisztika és Menedzsment Informatika Tanszék főiskolai docensi munkakörre kiírt pályázatra beérkezett pályázata alapján.

A kinevezések átadását Dr. Heidrich Balázs rektor ünnepi köszöntője követte. Megérintően személyes hangvételű beszédben saját élettapasztalatait, élményeit is felvillantva a rektor kiemelte a hallgatói időkben szövődő, gyakran életre szóló baráti kapcsolatok fontosságát, melyek a teljes életút során biztos háttérként, megtartó erőként szolgálhatnak: a kríziseken átsegítenek, továbblendítenek, a fejlődésben pedig inspirálnak és utat mutatnak. Az élet legmeghatározóbb tapasztalatai közé tartoznak a "mi-élmények", a közösség, az összetartozás megélésének pillanatai.

Az ünnepi dékáni tanácsülés a Szózat hangjaival zárult, majd a végzős hallgatókról közös fényképet készítettek a kollégium bejáratánál.

Csoportkép - még rendezetten (fotó: Szabó Péter)

 

Csoportkép - röppenő tutorkalapokkal (fotó: Szabó Péter)

 

További fotók a Képgalériában tekinthetők meg a rendezvényről!

A diplomaátadóról a Zalaegerszegi Televízió 2020.02.21-én 18:00-kor sugárzott híradója is beszámolt "Diplomát kaptak" című műsorrészében.

A ZAOL Zala megyei hírportál szintén tájékoztatott az eseményről "Diplomaátadó ünnepélyt tartottak a zalaegerszegi BGE gazdálkodási karon" címmel.

 


[Közzététel a rendezvény forgatókönyve alapján: 2020.02.27., 17:44]


Hírek

Hírek

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Zalaegerszegen működő Gazdálkodási Kara (GKZ) 2020. július 31-ével a Pannon Egyetemhez kerül át. A BGE a változást követően immár kizárólag három budapesti karral, a hazai teljes országos...

Az informatikai, a mérnöki, a mechatronikai és a közgazdasági képzések portfóliójának összeadásával új tudásközpontot hoz létre a Pannon Egyetem., amelyben a hamarosan megalakuló Zalaegerszegi Egyetemi Központnak (ZEK) nagy...

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM