Keresés:
Események
«2019. augusztus»
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Dr. Halász Imre PhD, CSc

Dr. Halász Imre PhD, CSc

főiskolai tanár,
kandidátus

Elérhetőségek:
 • Szobaszám: Logisztika és Menedzsment Informatika Tanszék (D épület 3. em. 312.)
 • Telefon: +36(92)509-917
 • Belső telefon: 917
 • Email: Halasz.Imre@uni-bge.hu

Bemutatkozás

Végzettség:

 • Német nyelv - történelem szakos tanár (PTE., 1976.),
 • Történelem szakos középiskolai tanár (ELTE, BTK. 1980.),
 • Levéltáros (ELTE. BTK. 1982.),
 • Turizmus szakközgazdász (BKE, 1995.),
 • Idegenforgalmi menedzser (KIT. Bp. 1993.),
 • Idegenvezető, (BTI, Bp. 1976.)

 

Tudományos fokozat:

 • Bölcsészettudományi doktor (ELTE, 1984.),
 • Történelemtudomány kandidátusa (MTA Doktori Tanácsa, 1995.),
 • Ph.D. (Történelemtudomány, ELTE, 1996.)

 

Oktatói beosztások változásai:

 • Főiskolai adjunktus (1985.)
 • Főiskolai docens (1990.)
 • Főiskolai tanár (1996.)

 

Szakmai tisztségek:

 • Tudományos igazgatóhelyettes (1991-1996),
 • PSZF (2000-től BGF. PSZK) Tudományos Bizottság tagja (1992-2006),
 • PSZK. Kari Tanács tagja (2000-2006),
 • PSZF. Zalaegerszegi Intézete Intézeti Tanács tagja (1992-2006),
 • Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar Gazdaságtudományi Intézet tanácsa tagja (2000-2002),
 • Veszprémi Egyetem Nagykanizsai Kampusz, tanszékvezető főiskolai tanár (2000-2002),
 • Budapesti Gazdasági Főiskola Tudományos Tanácsa tagja (2011-2012),
 • Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kara dékánja (2014-2015),
 • Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Dékáni Tanácsa elnöke (2014-2015),
 • Budapesti Gazdasági Főiskola Rektori Tanácsa tagja (2014-2015),
 • Budapesti Gazdasági Főiskola Szenátusa választott tagja (2014-2017-ig), 2015-ben lemond

 

Elismerések, kitüntetések:

 • I. Pannon Tudományos Nap. MTA PAB-VEAB 2005. „A legjobb előadás" díja.

Idegennyelv-tudás:

 • Német felsőfok (1976), Német tolmács (1981),
 • Latin alap (1995)

Oktatott tárgyak:

 • Gazdaságtörténet (alapképzés, nappali és levelező munkarendben),
 • Szociológia (alapképzés, nappali és levelező munkarendben),
 • Politológia (alapképzés, nappali és levelező munkarendben),
 • Integrációs ismeretek (alapképzés, nappali és levelező munkarendben),
 • Kutatásmódszertan (alapképzés, nappali és levelező munkarendben, mesterképzés levelező munkarendben),
 • Emberi erőforrás menedzsment (alapképzés, nappali és levelező munkarendben), felsőfokú szakképzés, nappali munkarendben),
 • Munkaerő-piaci ismeretek (felsőfokú szakképzés, nappali munkarendben),
 • Közösségi gazdaságtan (alapképzés, nappali munkarendben),
 • Etika és felelősség (alapképzés, nappali és levelező munkarendben)

Egyetemi tantárgyfelelős:

 • Gazdaságtörténet (valamennyi munkarend, valamennyi képzésén),
 • Etika és felelősség (Közszolgálati alapszak)

Projektekben való részvétel:

 • TEMPUS 2255/94, és a Phare CBC. Österreich-Ungarn kisprojekt (HU 2003/004-575-03-28). Intézményi koordinátor, illetve közreműködő.
 • TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0009 A MEDIC SPHERE. Klinikai adatok komplex, többcélú, egészségügyi, gazdasági és oktatási célú felhasználása informatikai eszközök támogatásával. Kutatócsoport-vezető.
 • NTP-FTNYT-11-0031. A felsőoktatási intézmények nyári táborainak támogatása. „BGF GKZ Kutatók hete”. Közreműködő.
 • Zalakarosi Turisztikai Egyesület. LEADER 2011. 1023206 szám. Értékek gyűjteménye. (Helyi vidékfejlesztési stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatási pályázat.) Közreműködő.
       

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Publikációs tevékenység:

Eddig ismert (2014. 06. 30.) független hivatkozásainak száma: 242, ismertetések száma: 8.

2 könyv, 20 könyvrészlet, 69 tanulmány és szakcikk - közte egy városenciklopédiában 34 szócikk - 15 cikk, és 68 ismeretterjesztő újságcikk szerzője. Magyarországon először írt (magyarul, németül, angolul) útikönyvet internetre Zala megye idegenforgalmi értékei címmel (1999, www.zalaszam.hu/utikonyv), ezen kívül további 7 internetes publikációja van. 71 előadást tartott szakmai és tudományos (ebből nyolcat nemzetközi) konferenciákon. 6 kötetet szerkesztett, 36 tanulmányt, könyvrészletet, könyvet valamint OTKA pályázatot lektorált. Szervezője, rendezője illetve társrendezője volt 27 tudományos és szakmai - ebből 11 nemzetközi - fórumnak, konferenciának. (Főbb publikációk)

PhD. cselekményben részvétel:

 • Bizottsági tag (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, 2002), Témavezető (Kaposvári Egyetem Gazdálkodási és szervezéstudományi Doktori Iskola 2002-2006, sikeres védés summa cum laude eredménnyel 2006-ban),
 • Opponens (Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2010), Bizottsági titkár (ELTE. Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, 2012.)

Külföldi kutató- és tanulmányutak:

 • Arhiv Vojvodine Sremski Karlovci (hungarica-kutatás, 1981, és 1983),
 • Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien (egyéni, tudományos kutatás, 1996, és 1997),
 • Hogeschool Eindhoven (1996),
 • NATO (Brüsszel és Mons, 2001), ENSZ (Wien, 2001).

Elnyert ösztöndíjak:

 • Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány (Osztrák-Magyar Közös Múlt Szakalapítvány, 1996-1997, és 1997-1998),
 • Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Történelem-Földrajz Szakalapítvány, 1998-1999),
 • OTKA egyéni tematikus pályázat (1999-2004).

Szakértői, vizsgáztatói tevékenység:

1998-2013. Tanügyigazgatás, és szaktárgyi oktatás (történelem, német nyelv, társadalomismeret, idegenforgalmi tárgyak oktatása) szakterületen szerepelt az Országos Közoktatási, továbbá vendéglátás-idegenforgalom szakterületen az Országos Szakoktatási Szakértői Névjegyzékben, valamint az emelt szintű és közép szintű érettségi elnöki, emellett gazdasági-szolgáltatási szakterületen vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben. Az Oktatási Hivatal illetve az NSZI megbízásából 1998-2013 között folyamatosan érettségi elnöki és szakvizsgaelnöki feladatokat látott el, 2005-2013 között az emelt szintű érettségi vizsgákon történelem, társadalomismeret, valamint vendéglátás-idegenforgalom szaktárgyi bizottságok elnöke.

Regionális és helyi médiajelenlét (rádió, televízió):

1998-2010, majd 2014-től országgyűlési, önkormányzati és Európai Parlamenti választási, valamint a gazdaság- és az Európai Unió történetével foglalkozó élő műsorok szakértője, szakkommentátora a csatlakozást megelőző időszaktól folyamatosan (évente 3-4 alkalommal). Magyarország Európai Uniós csatlakozását megelőzően 12 részes, a Külügyminisztérium támogatásával készült ismeretterjesztő cikksorozata jelent meg a Zalai Hírlapban.

TDK tevékenység:

1987-2013- 60 díjazott TDK dolgozat konzulense. 1993-2009 között folyamatosan zsűritag illetve zsűrielnök az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon és a Gazdasági Főiskolák TDK konferenciáin.

Egyéb oktatási tevékenység:

Kari – azt megelőzően intézeti - oktató munkájával párhuzamosan - óraadóként - több felsőoktatási intézményben oktatott. Közben – társadalomtudományi tárgyai mellett – 1986-1990 között óraadóként német nyelvet is tanított (nappali tagozaton) a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete Idegennyelvi Tanszéki Osztályán.

Tartott előadásokat és vezetett szemináriumokat az ELTE. Bölcsészettudományi Kara Történelem Segédtudományai Tanszékén (1995-1996. A neoabszolutizmus közigazgatásának sajátosságai a Nyugat-Dunántúlon; A közigazgatás strukturális változásai Magyarországon a neoabszolutizmus és a dualizmus korában), majd a JPTE (2000-től PTE) Bölcsészettudományi Kara Újkortörténeti Tanszékén (1995- A magyar polgári közigazgatás kialakulása; Porosz Németország - császári Németország) és a Kodolányi János Főiskolán (Magyarország gazdaságtörténete, Szociológia, 1993-1999). Idegenforgalmi tárgyakat oktatott a PATE - 2001. 01. 01-től Veszprémi Egyetem - Georgikon Kar Továbbképzési Intézetében (Turizmus rendszere és gazdaságtana, Turizmus földrajza 1993-2005); a Kaposvári Egyetem ÁTK-n (Idegenforgalom gazdaságtana 2000-2003), ugyanitt PhD témavezető (2002-2006). 2000-2013 között előadásokat tartott és gyakorlatokat vezetett a Pannon (előtte Veszprémi) Egyetemen. Oktatott tárgyai kezdetben: Nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok, Turizmus rendszere, Turizmus gazdaságtana, Kulturális turizmus, Gazdaságtörténet, Európai Uniós ismeretek, Európai Unió turizmusa, a bolognai tantárgyi struktúrában a BA ill. felsőoktatási szakképzésben - nappali és levelező - képzésben Turizmus társadalmi és gazdasági alapjai, Idegenvezetés módszertana, Turisztikai termékek fejlesztése, és Egészségturizmus. Emellett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Zalaegerszegi Képzési Központjában a másoddiplomás wellness-terapeuta szakon (2006-2011) Turizmus rendszere és gazdaságtana, Magyarország turizmusföldrajza és Turizmus marketing és menedzsment tárgyakat adott elő, és ebben az időszakban záróvizsga-bizottsági elnök is volt.

Tagságok

Tudományos tevékenység és szakmai tagság:

A tudományos testületek közül tagja a MTA Köztestületének (1995, Történettudományi Bizottság), MTA PAB II. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottságának, a Szakbizottság Város- és Helytörténet Munkabizottságnak (1999-), és a 2014-ben megalakult Gazdaság- és társadalomtörténeti Munkabizottságnak. Tagja az MTA VEAB Történettudományi Szakbizottsága Műemléki és Településtörténeti Munkabizottságának (1996-), és a Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság Politikatudományi Munkabizottságának (2004-). A tudományos és szakmai egyesületek közül tagja a Magyar Történelmi Társulatnak (1981), itt három cikluson keresztül országos titkár és igazgatóválasztmányi tag (1991-1999) majd alelnök (1999-2003), jelenleg (2009-) regionális alelnök. Tagja a Hajnal István Társadalomtörténeti Egyesületnek (1989), a Magyar Politikatudományi Társaságnak (1988), a Magyar Pedagógiai Társaságnak (1981), Magyar Turisztikai Egyesületnek (1995) a Magyar Közgazdasági Társaságnak (1999) és a Magyar Idegenvezetők Szövetségének (1995).

Megalakulásától megszűnéséig tagja volt az Ablak Zalára Közalapítvány Kuratóriumának (1997-2008) és elnöke a Zöld Mezőgazdaság Közalapítvány Felügyelő Bizottságának (1999-2009).

1981-től megszakításokkal, majd 1997-től megszakítás nélkül résztvevője az Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf (Ausztria, Magyarország, Szlovénia és Horvátország szervezésében évente más országban megrendezendő) kultúrtörténeti konferenciasorozatnak, delegátusként, előadóként illetve soros levezető elnökként.

Kutatási területek

19 - 20. századi magyar gazdaság-, társadalom-, igazgatás- és oktatástörténet, címer- és pecséttan, a turizmus múltja, jelene és jövője.

Fogadóóra

Helye Ideje Megjegyzés
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM