Keresés:
Kutatási és tudományos tevékenység

KUTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem 2016-ban elnyerte az Alkalmazott Tudományok Egyeteme címet. Sokszínű kutatási és tudományos tevékenységére jellemző, hogy a vállalati gyakorlat, gazdasági szereplők számára releváns és aktuális, gyakorlati jelentőséggel bíró kutatási témákra koncentrál – kutatócsoportjaink a magyar gazdasági élet fontos szereplőivel közösen dolgoznak kutatási-fejlesztési projekteken. Az egyetem törekszik arra, hogy a kutatási eredmények megjelenjenek az alap, mester és posztgraduális szintű oktatásban és a hallgatókat is bátorítja a kutatásokban való részvételre, a tudományos tevékenységre. Tudományos tevékenységünk fontos részét jelentik a nemzetközi kooperációban megvalósuló fejlesztési projektek, amelyek főleg a vállalkozásfejlesztés, családi vállalkozások utódlása, felelős vállalkozás, pénzügyek, nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok, logisztika, turizmus területén meghatározók. A kutatások koordinációjában és az oktatók, kutatók fejlesztésében fontos szerepe van a BGE Kutatóközpontjának.

Egyetemünk oktatói jelentős szerepet vállalnak a hazai és nemzetközi tudományos életben. Számos kollégánk tagja az MTA különböző szaktudományi bizottságainak, a Magyar Rektori Konferencia egyes bizottságainak, vezető és véleményformáló képviselők nemzetközi és hazai szakmai szervezetekben. A minősített oktatók aránya 2016-ban  meghaladta az 50%-ot.

Az egyetem oktatói és kutatói számos nemzetközi és magyar nyelvű publikációt jegyeznek, illetve éves szinten több száz tudományos és szakmai konferencia előadást tartanak meg. A három karon működő kutatócsoportok munkájáról készült kutatási jelentések az egyetem repozitóriumában és a weblapon elérhetők. Az egyetem tudományos folyóirata az évente négy alkalommal megjelenő Prosperitas (amely sorozatban monográfiák is megjelennek), és amely mellett a karok számos szakmai periodikát (pl. IMBusiness, Nyelvvilág, Médiakutató, Agora) jelentetnek meg. A BGE 2015-16 évben is számos magyar és nemzetközi szakmai  konferenciának adott otthont (pl. Euromedia Research Group nemzetközi konferencia, Beyond Financial Reporting Konferencia). A BGE saját rendezvénye a hagyományosan tavasszal megrendezett Alkalmazott Tudományok Fóruma, amelyen nemcsak tudományos előadások, de workshopok és képzések is helyet kapnak.

A tudományos tevékenység hangsúlyos része az új képzési programok és ehhez kapcsolódó szakanyagok fejlesztése, új tankönyvek, jegyzetek írása. Az elmúlt évek során számos olyan szakkönyv, tankönyv, jegyzet született a BGE-n, amelyet az ország számos egyetemén használnak.

A BGE oktatói a kiemelkedő tudományos teljesítményt az évente meghirdetett és a Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat keretében átadott BGE tudományos díjjal értékeli. A tudományos díj négy kategóriában: nemzetközileg jegyzett publikáció, tudományos szakkönyv, tudományos szakcikk és PhD hallgató tudományos szakcikk kerül átadásra.

A BGE tudományos tevékenységének fontos eleme a hallgatói tehetséggondozás, amelynek egyik meghatározó területe a tudományos diákköri tevékenység. Ez a munka hozzájárul a tudományos kutatói pályán való elinduláshoz, az oktatóknak, kutatóknak pedig lehetőséget ad a szakmai utánpótlás, az egyetemi és a PhD képzésre jelentkezők érdemi kiválogatásához. A BGE TDK konferenciája hagyományosan minden évben ősszel másik karon kerül megrendezésre. A diákköri mozgalom országos irányító testülete az Országos Tudományos Diákköri Tanács által kétévenként megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencia, amelyet 2015-ben a BGE rendezett meg.

A BGE-n három szakkollégium működik: Lámfalussy Sándor Szakkollégium, Gundel Károly Gazdaságtudományi Szakkollégium, Külker Szakkoli. Szakkollégiumaink olyan magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló hallgatói szervezetek, melyeknek célja közgazdasági, üzleti, és társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes és felelős értelmiség kinevelése, a tehetséges hallgatók támogatása. A szakkollégiumok céljaikat a hallgatói öntevékenységre épülő előadássorozatok, kurzusok, viták, szakmai programok, gyárlátogatások, kirándulások, esettanulmány versenyek szervezésével kívánják megvalósítani: 2015-ban kiemelkedő, országos esemény volt a IV. Országos Pénzügyi és Számviteli Esettanulmányi Verseny (Lámfalussy szakkollégium rendezésében), illetve 2016-ban az bgeconomics üzleti szimulációs verseny (Külker Szakkollégium rendezésében).

A BGE számára fontos feladat a szakmai ismeretterjesztés és társadalmi szemléletformálás – oktatóink gyakran szólalnak meg rádió és tv műsorokban, mint szakterületük kíváló szakértői. Ennek a tevékenységnek keretében a BGE 2011-ben csatlakozott a Kutatók éjszakája programhoz. A három kar hagyományosan minden évben az üzleti tudományokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő előadások, interaktív programok, kiállítások keretében mutatja be oktatóink, kutatóink szakmai-tudományos tevékenységét. 

 

Kíválósági Központjaink:

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM