Keresés:
 • Prosperitas folyóirat

 • Bemutatkozás
 • Szerkesztőbizottság
 • Szerkesztőség
 • Útmutatók
 • Tartalom
  • 2014
  • 2015
  • 2016
 • Monográfiák
 • Események
Események
«2017. január»
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Szerzőinknek
[]
ÚTMUTATÓ SZERZŐINKNEK

Folyóiratunkban jellemzően három típusú írást közlünk. Ezek a következők: a) saját kutatási eredményeket ismertető írást, b) szakirodalmi áttekintést elméleti, empirikus vagy módszertani fókusszal, valamint c) olyan recenziót, amely egy nemrégiben megjelent tudományos művet mutat be, vagy a szélesebb értelemben vett tudományos közösséget érdeklő és érintő eseményt (hazai vagy külföldi konferenciát, módszertani műhelyt stb.) ismertet. Más stílusú írások esetén (publicisztika, tudományos vagy közéleti esszé, filozófiai dialógus, kutatási gyorsjelentés stb.) kérjük, egyeztessen a szerkesztőséggel.

 

Szerzőinktől a következő formai követelmények betartását kérjük:

A Prosperitas folyóiratban a tanulmányok átlagos hossza 1 szerzői ív (40 000 leütés szóközökkel együtt), amelynek tartalmaznia kell az irodalomjegyzéket (Hivatkozások) és a mellékleteket is. A minimális terjedelem 0,5 szerzői ív (20 000 leütés), a maximális 1,5 ív (60 000 leütés).

A tanulmányok lehetőség szerint kövessék a tudományos írásművek hagyományos felépítését: a) absztrakt; b) bevezetés; c) tárgyalás fejezetei (elmélet, módszertan, eredmények ismertetése, amennyiben releváns); d) konklúzió.

(1)        Kérjük szerzőinket, hogy a tanulmány elején egy 80–100 szóból álló absztraktban ismertessék a főbb kutatási kérdéseket, az írás célkitűzését, valamint foglalják össze tanulmányuk főbb állításait. Az absztraktot kérjük, hogy mind magyar, mind angol nyelven készítsék el. Érdemes továbbá 5-6 kulcsszót is meghatározni a tanulmányhoz.

(2)        Az absztraktot követő első lábjegyzet tartalmazza a tanulmány elkészítésével kapcsolatos információkat, a kutatási támogatásokra való hivatkozásokat, valamint a köszönetnyilvánításokat. Ezután külön lábjegyzetben következik a szerző foglalkozása, munkahelye, beosztása és e-mail címe.

Több szerző esetén a Prosperitas irányelvei szerint a főszerző kerül az első helyre. Amennyiben a szerzők ettől egymással megegyezve eltérnek, és ábécésorrendben szerepeltetik a neveiket, akkor erre egy külön lábjegyzetben felhívhatják a figyelmet (például, hogy az írásuk egyenlő mértékben támaszkodik a különböző szerzők munkájára).

(3)        Kérjük szerzőinket, hogy fordítsanak figyelmet szövegük struktúrájára. A fejezetek elején vastag betűs, az alfejezetek elején dőlt betűs címek álljanak!

(4)        A tanulmány közléséhez elengedhetetlen, hogy az írás tartalmazza a hivatkozási listát a szerzők nevével, a megjelenés évszámával, a mű pontos címével (beleértve a művek alcímét is), kiadójával, kiadási helyével, illetve a folyóirat pontos címével, évszámával, kötetszámával, a megjelenés hónapjával, oldalszámmal. A hivatkozás stílusa az APA (American Psychological Association) hivatkozási formája, amelyre mintát az alábbiakban találhatnak a szerzők.

(5)        A szövegközi hivatkozást tekintve a szövegben elegendő zárójelben a szerző vezetéknevének, a mű évszámának és oldalszámának megjelölése. A szövegközi hivatkozások irányadó stílusa szintén az APA hivatkozási rendje. Szó szerinti hivatkozás esetén mindenképpen szükséges az oldalszám feltüntetése is.

(6)        Kérjük, hogy idézett szövegrészeket a szerzők magyar nyelven közöljék, abban az esetben is, ha az adott műnek nincs magyar fordítása.

(7)        A táblázatokat a tanulmányban kérjük, folyamatosan számozzák (a számozás nem kezdődik újra az egymást követő fejezetekben, alfejezetekben). Minden táblázatnak rendelkeznie kell címmel, valamint fel kell tüntetni a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységét. Kérjük, a táblázatokat a Microsoft Office programcsomaggal (Word vagy Excel) készítsék el. A táblázattal kapcsolatos megjegyzéseket és az adatok forrására való hivatkozásokat a táblázat alatt kell feltüntetni. Kérjük továbbá, hogy amennyiben angol nyelvű táblázatot, vagy ábrát használnak fel, fordítsák le a szöveget és mellékeljék a dokumentummal.

(8)        Az ábráknak szintén pontos címet kell adni és folyamatosan kell őket számozni (a számozás nem kezdődik újra az egymást követő fejezetekben, alfejezetekben). Az ábrával kapcsolatos megjegyzéseket és az adatok forrására való hivatkozásokat az ábra alatt kell feltüntetni. Kérjük, külön fájlban csatolják az ábraszerkesztéshez használt eredeti Excel vagy Word dokumentumot. Amennyiben valamely más ábraszerkesztő formátumot használtak, akkor az ábra vektoros változatát mellékeljék.

(9)        Fotók, színes ábrák esetében kérjük, vegyék figyelembe, hogy lapunk nyomtatott formában csupán a szürke árnyalatait tudja megjeleníteni. Kérjük, ellenőrizzék, hogy ábráik, fotóik ebben a formában is szemléletesek, illetve értelmezhetőek-e.

(10)     Kérjük, a képleteket szintén folyamatosan számozzák (zárójelben, jobb oldalon).


Hivatkozási példák (APA hivatkozási rend):

Önálló könyv:

Szerző(k) (évszám). Cím. kiadás helye (város): Kiadó, A könyv címe dőlt betűvel.

Nagy B. (2014). Miért is írom ezt? Székesfehérvár: Szkeptikus Kiadó.

Folyóirat cikk:

Szerző(k), (évszám). Tanulmány cím nem dőlt. Folyóirat neve, évfolyam [kötet] száma. Szám (ha elérhető). Oldalszámok: a tanulmány első és utolsó oldalának száma. Valamint doi szám (ahol elérhető). A folyóirat neve dőlt betűvel. Az évfolyam száma dőlt betűvel, szám jelölése zárójelben.

Big, B. – Little, L. (2013). Mi is a nagyság? Történelmi személyiségek, 11(2), 99-113. doi: 10.1080/146222004 12301676305

Fejezet, tanulmány szerkesztett műben:

Szerző(k) (évszám). Fejezet (tanulmány) cím. In Szerkesztő(k) neve (szerk.) Könyv címe. Oldalszámok: a fejezet első és utolsó oldala. kiadás helye (város): kiadó. A könyv címe dőlt betűvel szerepel. Az oldalszámok zárójelben, utána (o.).

Kovács V. – Egerszegi H. – Pesti C. (2008). Hivatkozni jó. In Tábornok A. (szerk.) Hogyan és miért hivatkozzunk? (12–23 o.). Szentendre: Endre Kiadó.

 

A szerzők a Minták az APA használatához című dokumentumban találhatnak bővebb útmutatást (szövegközi hivatkozások, valamint internetes források, rádió- vagy TV-műsorok stb. hivatkozási mintái).

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM