Keresés:
Vendégszerkesztőknek
ÚTMUTATÓ VENDÉGSZERKESZTŐKNEK

 

Útmutató vendégszerkesztőknek

A szerkesztőség folyamatosan várja kutatócsoportok, tudományos közösségek jelentkezését, akik empirikus és/vagy elméleti eredményeiket be tudják mutatni a folyóirat hasábjain. A Prosperitas szerkesztősége támogatja az olyan törekvéseket, amelyek egy szerkesztett blokkban mind külső (értsd nem BGE-hez tartozó oktató/kutató), mind belső (BGE-en dolgozó) szerzőket egyaránt megjelenítenek, így is kiemelve a BGE-en folyó kutatások tágabb tudományos közösséghez való kapcsolódási pontjait, valamint azt, hogy folyóiratunk nem kizárólag a kiadásról gondoskodó Budapesti Gazdasági Egyetem lapja.

Terjedelmi korlátok

A Fókusz rovatban minimum 3, maximum 5 (ebbe beleértve a vendégszerkesztő szerkesztői előszavát is) egymással valamilyen értelemben (elméleti, módszertani, tematikus) kapcsolatban álló tanulmány szerepelhet. A cikkek általános terjedelmére ebben az esetben is a szerzőknek szóló útmutatóban leírtak (40.000 leütés ± 50%) vonatkoznak, de a szerkesztett blokk egésze nem haladhatja meg a 4,5 szerzői ív terjedelmet.

A jelentkezés menete és a szükséges információk

Jelentkezés esetén kérjük a potenciális vendégszerkesztőket, hogy (a) készítsenek egy rövid ismertetőt a bemutatni kívánt témáról reflektálva, annak tudományos és társadalmi relevanciájára. Ezen túl kérjük, hogy állítsák össze (b) a tervezett tanulmányok listáját, a szerzők nevével és intézményi kötődéseivel; valamint kérjük, (c) mellékeljék a szerkesztett blokk tervezett terjedelmét is.

A vendégszerkesztő megjelenítése

A Fókusz rovat elején a folyóirat feltünteti a vendégszerkesztő nevét, ezzel is elismerve a munkáját és a tudományos hozzájárulását. A lapszám további részeiért a főszerkesztő felel, kivéve abban az esetben, ha erről a vendégszerkesztő és szerkesztőség máshogy egyeznek meg (például ha a lapszámban megjelenő recenziók is a tematikus blokkhoz kapcsolódnak).

A vendégszerkesztő jogainak elismerése mellett, a szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a vendégszerkesztővel egyeztetve a tanulmányokat szerkezeti és formai szempontból véleményezze és szükség esetén átdolgozásra, szerkesztésre visszaküldje a szerzőknek a lektorálás előtt!

Lektorálás menete

A lektorokat a szerkesztőség kéri fel az anonimitás fenntartása érdekében. A szerkesztőség, támaszkodva a vendégszerkesztő szakmai tudására, a lektorok potenciális körét egyezteti a vendégszerkesztővel.

Fordítás és idegen nyelvű rovat lehetősége

A Prosperitas szívesen közli az adott témához kapcsolódó nem magyar nyelvű tanulmány fordítását is az eredeti forrásokat feltüntetve. Mindazonáltal a szerkesztőségnek nem áll módjában fizetni sem a felmerülő jogdíjakért (a jogok vagy szerzői engedély megszerzése a vendégszerkesztő felelőssége), sem a tanulmány fordításért. Ilyen irányú törekvés esetén érdemes az aktuálisan rendelkezésre álló pályázati forrásokat áttekinteni.

Lehetőség van továbbá idegen nyelvű (elsősorban angol) blokkok szerkesztésére is, annak céljából, hogy a külföldi és hazai szerzők művei egyazon nyelven jelenhessenek meg.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM