Keresés:
 • Kutatási és tudományos tevékenység

 • Bemutatkozás
 • Hírek
 • Folyóiratok, kiadványok
  • Prosperitas folyóirat
   • Szerkesztőbizottság
   • Szerkesztőség
   • Útmutatók
   • Tartalom
   • Monográfiák
   • Események
  • Konferenciakötetetek
 • Vezetők
 • Munkatársak
 • BGE Kutatási Alap
 • Kutatási Szolgáltató Központ
 • Konferenciák, programok
  • Kutatói Napok
  • Kutatók Éjszakája
  • Magyar Tudomány Ünnepe
  • Alkalmazott Tudományok Fóruma
  • Hazai és nemzetközi konferenciák
  • Módszertani fejlesztés műhely-sorozat
  • BGE Műhely
 • Kutatási tevékenység
 • Tudományos Díj
 • Tudományos Hírlevél
Események
«2017. október»
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Tudományos Díj

A 2017. évi BGE Tudományos Díj pályázati felhívása

KUTATÁSI ALAP

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem Rektora minden évben Tudományos Díjat adományoz azoknak az oktatóknak, kutatóknak, akik a folyó évet megelőző évben kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtottak. A Díj adományozási és pályázati feltételeit a BGE Tudományos Tanácsa hagyja jóvá, illetve a Tudományos rektorhelyettes ajánlására a Tanács jóváhagyása alapján kerül sor a díj adományozására.

A Tudományos Díjat 2017. évben (az eddigiektől eltérően) négy kategóriában adományozzuk.

A kategóriák:

1.   tudományos szakkönyv
2.   tudományos szakcikk - oktató
3.   tudományos szakcikk - kutató
4.   tudományos szakcikk - PhD hallgató

 

A pályázat alapvető feltétele mindegyik kategóriában, hogy:

 • az adott publikáció szerepeljen az MTMT adatbázisában, az egyetemhez rendelve
 • a publikációban valamilyen formában megjelenítésre kerüljön, hogy a szerző a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója/kutatója,
 • a mű (szakkönyv vagy szakcikk) 2016-ban jelenjen meg és
 • a pályázó a kitöltött pályázati adatlaphoz csatolja a mű eredeti, vagy másolt példányát.

 

1. Szakkönyv pályázat

Szakkönyv (MTMT meghatározása szerint): meghatározott témakört szakszerűen, tudományos módszerekkel, elmélyülten tárgyaló hosszabb lélegzetű mű, vagy egységes keretbe foglalt, megszerkesztett gyűjteményes kiadvány. Az egyes fejezetek logikus progressziót mutatnak, összefüggenek. Ha szerkesztett kötetben megjelent tanulmánnyal pályázik valaki, akkor annak terjedelme legalább 3 ív terjedelmű legyen. A kategóriában a BGE oktatója és kutatója olyan tudományos jellegű szakkönyvvel/szakkönyvekkel pályázhat, melyet önálló szerzőként, vagy legfeljebb egy szerzőtárssal írt. Ha mind a két szerző BGE alkalmazott, együtt is pályázhatnak. Ha a másik szerző nem BGE-s, akkor kérjük csatolni a társszerző szerzőségi nyilatkozatát a szerzőségi arányról.

2-4.Tudományos szakcikk pályázat – oktató, kutató, PhD hallgató

Szakcikk (MTMT meghatározása szerint): teljes terjedelmű, szakfolyóiratban megjelent tudományos dolgozat, amely a) eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményről számol be, az adott tudományterület elfogadott módszereit használja, a tudományos közösségnek szól; b) a vizsgált tudományterület eredményeinek összefoglalását, szintézisét nyújtja és új kutatási területeket, irányokat jelöl ki; c) a szakirodalomban való eligazodást, tartalomfeltárást szolgálja. Ide soroljuk a konferencián elhangzott előadás lektorált folyóiratcikké szerkesztett változatát is.

A kategóriában a BGE főállású oktatója és kutatója, az egyetem kötelékébe tartozó PhD hallgató olyan tanulmánnyal, cikkel pályázhat, amely lektorált szakfolyóiratban vagy lektorált tanulmánykötetben jelent meg 2016-ban. A lektorált folyóiratok listája ellenőrizhető az alábbi oldalon: https://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso. A szakcikkben egyértelműen jelenjen meg, hogy a szerző a BGE oktatója, kutatója. A kategóriában többszerzős pályaművel is lehet pályázni – ha több szerző is a BGE-n oktat, kutat, közösen pályázzanak (ha van kutató közöttük, akkor a kutatói kategóriában). Szerzőségi nyilatkozatot csak abban az esetben kérünk csatolni, ha a szerzőségi arány lényegesen eltér a szerzők számával való egyszerű osztástól. A kategóriában előnyt éveznek a nemzetközi minősített folyóiratok cikkei.

 • Oktató: a BGE-vel legalább félállású munkaviszonnyal, és oktatói besorolással rendelkező kolléga.
 • Kutató: a BGE-vel legalább félállású munkaviszonnyal, és legalább félállású kutatói besorolással rendelkező kolléga.
 • PhD hallgató kategóriában a BGE, doktori védés előtt álló oktatója olyan tanulmánnyal/tanulmányokkal pályázhat, amely lektorált szakfolyóiratban, lektorált tanulmánykötetben, vagy tudományos konferencia lektorált kiadványában jelent meg 2016-ben. A kategóriában való indulás feltétele, hogy a doktori védésre 2016-ben még nem került sor. Ebben a kategóriában csak egyszerzős cikkel lehet pályázni.

 

Fontos:

A kategóriák nyertesei 200 000 Ft díjazásban részesülnek. 

Indokolt esetben több alkotás (kategóriánként indokolt esetben max. 3 pályázat) jutalmazható tudományos díjjal.

Egy személy pályázhat két (azaz szakkönyv illetve szakcikk) kategóriában is.

Egy személy egy kategóriában is több pályázatot is nyújthat be (pl. több szakcikkel is pályázhat), de csak egy díjat nyerhet.

 

Az értékelés szempontjai:

 • Cikk besorolása (az érvényes MTA osztályos listák alapján minél magasabb besorolású folyóirat, minősített folyóiratok között nemzetközi minősíttéssel rendelkező folyóiratok előnyt élveznek).
 • Szerzők száma (azonos besorolású cikkek között az egy szerzős cikkek előnyt élveznek, azonos besorolású többszerzős cikkek között előnyt élveznek azok, ahol több BGE-s szerző van).
 • Cikk relevanciája (előnyt élveznek az egyetem meghatározó tudományos területeihez hozzájáruló cikkek).

 

A pályázaton való részvétel módja

A pályázó a Pályázati űrlap (1. sz. melléklet) kitöltésével, valamint a pályázaton résztvevő tudományos szakkönyvek, vagy tudományos szakcikkek esetén az eredeti vagy azonosítható módon másolt példányainak benyújtásával pályázik.

A pályázatot a BGE Tudományos Rektorhelyettes (Markó utca 29-33. 255. Szoba, Pánczél Viktória) titkárságára kell papíralapon és a művet kivéve elektronikus formátumban is beküldeni.

A borítékon kérjük feltüntetni: Tudományos Díj pályázat 2017.

A beküldési határidő: 2017. szeptember 19.

 

Az értékelő bizottságok összetétele 2017-ben:

 1. Szakkönyv pályázat (intézetvezetőkből és tanszékvezetőkből álló bizottság, vezeti Heidrich Balázs, rektor)
 2. Tudományos szakcikk pályázat – oktató kategória (kutatókból álló bizottság, vezeti Bakacsi Gyula, kutatóprofesszor)
 3. Tudományos szakcikk pályázat – kutatói kategória (dékánok/tud. dékánhelyettesek által jelölt oktatókból álló bizottság, vezeti Csillag Sára, tudományos rektorhelyettes)
 4. Tudományos szakcikk pályázat – PhD hallgató (tud. dékánhelyettesekből álló bizottság, vezeti Losoncz Miklós kutatóprofesszor)

 

(Az értékelő bizottságok tagjai más kategóriában nyújthatnak be pályázatot)

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pályázati űrlap

 


 

2016. évi Tudományos Díj nyertesei

 

A Bíráló Bizottságok javaslata, valamint a Tudományos Tanács jóváhagyása alapján a BGE 2016. évi Tudományos Díjakat az alábbi személyek kapták:

 

Bölcsészettudományok

Nemzetközi publikáció kategória nyertese:

Dr. Mészáros Ágnes főiskolai docens (GKZ):              

Language Change in Hungarian Health Insurance Vocabulary  

 

Tudományos szakcikk kategória nyertesei (holtversenyben):

 

Dr. Géring Zsuzsanna tudományos munkatárs (GKZ): 

Content Analysis Versus Discourse Analysis: Examination of Corporate Social Responsibility in Companies' Homepage Texts  

 

Dr. Bajomi-Lázár Péter főiskolai tanár (KKK):

A média gyarmatosítása. Miért tartják egyes közép-és kelet-európai kormányok tiszteletben a média szabadságát - és mások miért nem?     

 

 Társadalomtudományok I.: Gazdálkodás- és szervezéstudományok, Közgazdaságtudományok 

Nemzetközi publikáció kategória nyertese:

                                                   

Dr. Kása Richárd tudományos munkatárs (PSZK): 

Approximating innovation potential with neurofuzzy robust model        


Tudományos szakcikk kategória nyertese:

                                                   

Dr. Gáspár Tamás tudományos főmunkatárs (KKK):

Strategia Sapiens - foresight in a new perspective         


Tudományos szakcikk PhD hallgató kategória nyertese:


Bártfai Endre György mesteroktató (KVIK):

A balatoni szállásadás története a XVIII. századtól a II. világháborúig  

 

Társadalomtudományok II. : Állam- és jogtudományok; Szociológiai tudományok; Politikatudományok

Nemzetközi publikáció kategória nyertese:


Dr. Király Gábor tudományos főmunkatárs (PSZK): 

Contradictions between political leadership and systems thinking      


Tudományos szakcikk kategória nyertese:


Dr. Hámori Antal főiskolai docens (KVIK): 

A "vasárnapi munkavégzés tilalma" fogyasztóvédelmi szempontból 

 

Kimagasló tudományos eredményéhez a BGE vezetése nevében ezúton is gratulálok!

 

Dr. Csillag Sára
tudományos rektorhelyettes

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM