Keresés:
Kibergazdaság Kiválósági Központ

A szakirodalomban egyre többet találkozhatunk a negyedik ipari forradalom kifejezéssel, amely a fizikai és digitális technológiákban végbemenő fejlődés, átalakulás, összefonódás nyomán kialakuló új gazdasági szerkezetet jellemez, s az ezáltal javuló vállalati (erőforrás) hatékonyságot, termelékenységet, végső soron versenyképességet. Kortársként mindig kérdéses egy-egy - mégoly jelentős - új korszak határainak felismerése, ám az nem tagadható, hogy jelenleg a mennyiségi és minőségi változások egy olyan korában vagyunk, amely az elmúlt néhány évtizedben nem volt jellemző. Ugyan az e változások alapját adó technológiai folyamatok nem mindegyike újdonság, elterjedésük és kombinációjuk vélhetően képes olyan új minőséget teremteni, amely korábban nem volt elérhető. E folyamatok egyik, a szakirodalomban is gyakran előforduló elnevezése az Ipar 4.0 (Industrie 4.0, Industry 4.0), amellyel a digitális ipari technológiák térhódítását jellemzik elsősorban a német kormányzati stratégia által bevezetett terminológia nyomán. A fogalom gyorsan elterjedt Magyarországon is, nem függetlenül a hazai és a német gazdaság szoros kapcsolatától.

A Kibergazdaság Kiválósági Központ fő feladatának tekinti az Ipar 4.0-t körülölelő gazdaság-társadalmi folyamatok, változások, hatások vizsgálatát, értékelését, e téren olyan alkalmazott kutatások folytatását, amely alapvetően a központ potenciális ügyfeleinek igényeit tartja szem előtt. A központ fontos feladata, hogy a legfrissebb és nemzetközileg is releváns új tudományos ismereteket a való (gazdasági) élet problémáira választ adó eredményekre fordítsa le. Az Ipar4.0 nyomán is kialakuló új ökoszisztéma, a jelen és a közeljövő diszruptiv változásai a vállalati menedzsment különböző területeit (digitális leadership, üzleti modellek, szervezeti átalakulás, HR stb.) is új kihívások elé állítja, amelyhez a központ elemzései, tudásbázisa révén hasznos támogatást tud majd nyújtani. A kutatások a technológiai trendek nyomán a gazdasági, menedzsment területeken szükségessé váló alkalmazkodást, átalakulást kívánják elősegíteni a hazai vállalkozások széles körénél, de elsősorban a kis- és középvállalkozásoknál. Jelenleg a hazai gazdaságban érzékelhető egy olyan tudás- és szakemberhiány, amelyet a kutatóközpont tevékenysége, és a munkatársai által enyhíteni tudna, segítve ezzel a hazai KKV-k gazdasági alkalmazkodását, hosszú távú fejlődését. Ezáltal a központ aktívan hozzá kíván járulni az egyetemi és a gazdasági szektorok közötti kapcsolatok élénkítéséhez, a tudásáramláshoz, és a tudás hasznosításához is.

A központ munkatársainak fontos célkitűzése, hogy tudásukat a projekteken túlmenően hazai és nemzetközi konferenciákon, egyéb rendezvényeket terjesszék, folyóiratokban, könyvekben, egyéb módon publikálják, az oktatásban hasznosítani tudják. Az Ipar4.0 és a kapcsolódó trendek az (felső)oktatást is új kihívások elé állítja, ezért a központnak hozzá kell járulnia az oktatási tematikák, módszerek és ismeretanyag megújításához, a munkaerőpiacra kilépő hallgatóknak a XXI. században releváns készségekkel és képességekkel történő felvértezéséhez.


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM