Keresés:
 • Kutatási és tudományos tevékenység

 • Bemutatkozás
 • Hírek
 • Folyóiratok, kiadványok
 • Vezetők
 • Munkatársak
 • BGE Kutatási Alap
 • Kutatási Szolgáltató Központ
 • Konferenciák, programok
  • Kutatói Napok
  • Tudománymetria 2019
  • Kutatók Éjszakája
  • Magyar Tudomány Ünnepe
  • Alkalmazott Tudományok Fóruma
  • Hazai és nemzetközi konferenciák
  • Módszertani fejlesztés műhely-sorozat
  • BGE Műhely
  • Trust Me projektzáró workshop
  • KUSZA 2018
 • Kiválósági Központok
 • Tudományos elismerések
  • Tudományos Díj
  • Kiváló Mentori Díj
 • Tudományos Hírlevél
Események
«2019. március»
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tudományos Díj

A 2018 évi BGE Tudományos Díj pályázati felhívása

KUTATÁSI ALAP

 

A Budapesti Gazdasági Egyetem Rektora minden évben Tudományos Díjat adományoz azoknak az oktatóknak, kutatóknak, akik a folyó évet megelőző évben kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtottak. A Díj adományozási és pályázati feltételeit a BGE Tudományos Tanácsa hagyja jóvá, illetve a Tudományos rektorhelyettes ajánlására a Tanács jóváhagyása alapján kerül sor a díj adományozására.

A Tudományos Díjat 2018. évben négy kategóriában adományozzuk.

A kategóriák:

1. tudományos szakkönyv

2. tudományos szakcikk - oktató

3. tudományos szakcikk – kutató

4. tudományos szakcikk - PhD hallgató

A pályázat alapvető feltétele mindegyik kategóriában, hogy:

 • az adott publikáció szerepeljen az MTMT adatbázisában, az egyetemhez rendelve
 • a publikációban valamilyen formában megjelenítésre kerüljön, hogy a szerző a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója/kutatója,
 • a mű (szakkönyv vagy szakcikk) 2017-ben jelenjen meg és
 • a pályázó a kitöltött pályázati adatlaphoz csatolja a mű eredeti, vagy másolt példányát.

1. Szakkönyv pályázat

Szakkönyv (MTMT meghatározása szerint): meghatározott témakört szakszerűen, tudományos módszerekkel, elmélyülten tárgyaló hosszabb lélegzetű mű, vagy egységes keretbe foglalt, megszerkesztett gyűjteményes kiadvány. Az egyes fejezetek logikus progressziót mutatnak, összefüggenek. Ha szerkesztett kötetben megjelent tanulmánnyal pályázik valaki, akkor annak terjedelme legalább 3 ív terjedelmű legyen. A kategóriában a BGE oktatója és kutatója olyan tudományos jellegű szakkönyvvel/szakkönyvekkel pályázhat, melyet önálló szerzőként, vagy legfeljebb egy szerzőtárssal írt. Ha mind a két szerző BGE alkalmazott, együtt is pályázhatnak. Ha a másik szerző nem BGE-s, akkor kérjük csatolni a társszerző szerzőségi nyilatkozatát a szerzőségi arányról.

2-4.Tudományos szakcikk pályázat – oktató, kutató, PhD hallgató

Szakcikk (MTMT meghatározása szerint): teljes terjedelmű, szakfolyóiratban megjelent tudományos dolgozat, amely a) eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményről számol be, az adott tudományterület elfogadott módszereit használja, a tudományos közösségnek szól; b) a vizsgált tudományterület eredményeinek összefoglalását, szintézisét nyújtja és új kutatási területeket, irányokat jelöl ki; c) a szakirodalomban való eligazodást, tartalomfeltárást szolgálja. Ide soroljuk a konferencián elhangzott előadás lektorált folyóiratcikké szerkesztett változatát is.

A kategóriában a BGE főállású oktatója és kutatója, az egyetem kötelékébe tartozó PhD hallgató olyan tanulmánnyal, cikkel pályázhat, amely lektorált szakfolyóiratban vagy lektorált tanulmánykötetben jelent meg 2017-ben. A lektorált folyóiratok listája ellenőrizhető az alábbi oldalon: https://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso. A szakcikkben egyértelműen jelenjen meg, hogy a szerző a BGE oktatója, kutatója. A kategóriában többszerzős pályaművel is lehet pályázni – ha több szerző is a BGE-n oktat, kutat, közösen pályázzanak (ha van kutató közöttük, akkor a kutatói kategóriában). Szerzőségi nyilatkozatot csak abban az esetben kérünk csatolni, ha a szerzőségi arány lényegesen eltér a szerzők számával való egyszerű osztástól. A kategóriában előnyt éveznek a nemzetközi minősített folyóiratok cikkei.

 • Oktató: a BGE-vel legalább félállású munkaviszonnyal, és oktatói besorolással rendelkező kolléga.
 • Kutató: a BGE-vel legalább félállású munkaviszonnyal, és legalább félállású kutatói besorolással rendelkező kolléga.
 • PhD hallgató kategóriában a BGE, doktori védés előtt álló oktatója olyan tanulmánnyal/tanulmányokkal pályázhat, amely lektorált szakfolyóiratban, lektorált tanulmánykötetben, vagy tudományos konferencia lektorált kiadványában jelent meg 2017-ben. A kategóriában való indulás feltétele, hogy a doktori védésre 2017-ben még nem került sor. Ebben a kategóriában csak egyszerzős cikkel lehet pályázni.

 

Fontos:

A kategóriák nyertesei 200 000 Ft díjazásban részesülnek. 

Indokolt esetben több alkotás (kategóriánként indokolt esetben max. 3 pályázat) jutalmazható tudományos díjjal.

Egy személy pályázhat két (azaz szakkönyv illetve szakcikk) kategóriában is.

Egy személy egy kategóriában maximum két pályázatot nyújthat be, de csak egy díjat nyerhet.

 

Az értékelés szempontjai:

 • Cikk besorolása (az érvényes MTA osztályos listák alapján minél magasabb besorolású folyóirat, minősített folyóiratok között nemzetközi minősítéssel rendelkező folyóiratok előnyt élveznek).
 • Szerzők száma (azonos besorolású cikkek között az egy szerzős cikkek előnyt élveznek, azonos besorolású többszerzős cikkek között előnyt élveznek azok, ahol több BGE-s szerző van).
 • Cikk relevanciája (előnyt élveznek az egyetem meghatározó tudományos területeihez hozzájáruló cikkek).

A pályázaton való részvétel módja

A pályázó a Pályázati űrlap (1. sz. melléklet) kitöltésével, valamint a pályázaton résztvevő tudományos szakkönyvek, vagy tudományos szakcikkek esetén az eredeti vagy azonosítható módon másolt példányainak benyújtásával pályázik.

A pályázatot a BGE Tudományos Rektorhelyettes (Markó utca 29-33. 255. Szoba, Sebestyén Gabriella) titkárságára kell papíralapon és a művet kivéve elektronikus formátumban is beküldeni.

A borítékon kérjük feltüntetni: Tudományos Díj pályázat 2018.

A pályázat beküldési határideje: 2018. szeptember 19. 


JELENTKEZÉSI LAP


Az értékelő bizottságok összetétele 2018-ben:

 1. Szakkönyv pályázat (intézetvezetőkből és tanszékvezetőkből álló bizottság, vezeti Heidrich Balázs, rektor)
 2. Tudományos szakcikk pályázat – oktató kategória (kutatókból álló bizottság, vezeti Bakacsi Gyula, kutatóprofesszor)
 3. Tudományos szakcikk pályázat – kutatói kategória (dékánok/tud. dékánhelyettesek által jelölt oktatókból álló bizottság, vezeti Csillag Sára, tudományos rektorhelyettes)
 4. Tudományos szakcikk pályázat – PhD hallgató (tud. dékánhelyettesekből álló bizottság, vezeti Losoncz Miklós kutatóprofesszor)

 

(Az értékelő bizottságok tagjai más kategóriában nyújthatnak be pályázatot)

 

 


2017. évi Tudományos Díj nyertesei

A Bíráló Bizottságok javaslata, valamint a Tudományos Tanács jóváhagyása alapján a BGE 2017. évi Tudományos Díjakat az alábbi személyek kapták:

 

Tudományos szakkönyv kategória nyertese:


Dr. Fehér Katalin tudományos főmunkatárs (BGE KKK) 

Digitalizáció és új média. Trendek, stratégiák, illusztrációk (Akadémiai Kiadó)


 

Tudományos szakcikk – Oktató kategória nyertesei:


Dr. Mérő Katalin egyetemi docens (BGE PSZK) 

Banking Union and banking nationalism - Explaining opt-out choices of Hungary, Poland and the Czech Republic. Policy and Society

 


Dr. Neszmélyi György egyetemi docens (BGE KVIK)  

The Evolution of the Regional Disparties in the Visegrad Group of the Years 1995-2014. Geograficky Casopis


 

Tudományos szakcikk – Kutató kategória nyertese:


Dr. Géring Zsuzsanna tudományos munkatárs (BGE GKZ) 

Hiányzó egyensúly a vállalati felelősségvállalás kommunikációjá- ban. A munka és a magánélet egyensúlyának meg(nem)jelenése a vállalati honlapokon.  

Kimagasló tudományos eredményéhez a BGE vezetése nevében ezúton is gratulálok!

 

Dr. Csillag Sára
tudományos rektorhelyettes


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM