Keresés:
A duális képzés bemutatása

A duális képzés fogalmát 2014-től tartalmazza a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény. Ennek 108.§ 1a. pontja értelmében duális képzés a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, illetve e képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik.

A Budapesti Gazdasági Egyetem a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően, több lépcsőben vezette be a duális képzést, mely résztvevőinek száma mind partnerszervezeti, mind hallgatói oldalról folyamatosan növekszik. A 2017. szeptemberében induló képzésekre összesen 50 partnervállalat, 106 duális hallgató számára kínál lehetőséget a duális képzésben való részvételre (ezzel a duális képzésben résztvevő partnervállalatok száma meghaladja majd a 80-at).

A duális képzést – ahogy elnevezése is sugallja – mind a felvételi eljárás, mind a tanulmányok folytatása során kettősség, dualitás jellemzi. A képzésben résztvevők a hagyományos felvételi eljáráson túl jelentkeznek azokhoz a partnerszervezetekhez is, ahol hallgató-munkavállalóként szeretnének tevékenykedni tanulmányaik alatt. A duális képzésben történő részvétel feltétele, hogy a leendő hallgató mind a felvételi eljárásban, mind a vállalati kiválasztásban felvételt nyerjen. A duális hallgatók a hagyományos alapképzésben résztvevő hallgatókkal azonos időrendben vesznek részt az akadémiai képzésben (szorgalmi időszak) emellett duális gyakorlati időt töltenek el vállalati környezetben (a vizsgaidőszak és a nyári szünet idején). Ez kettős terhet ró a hallgatóra - hiszen nem csak hallgatóként, de munkavállalóként is helyt kell állnia egyetemi évei alatt - ugyanakkor számtalan értékes ismerettel is gazdagodik. Ezeknek köszönhetően a duális hallgatók tapasztalt, versenyképes munkavállalóként kerülnek ki a munkaerő-piacra, akik azonnal képesek teljes értékű munkát végezni.


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM