Keresés:
Gyakran Ismételt Kérdések

1. Hogyan kell jelentkezni a duális képzésre?

A jelentkezés, illetve a felvételi eljárás két, egymással párhuzamos szakaszból áll:

  • az állami, általános felvételi eljárásból, amely megegyezik a BA képzések nem duális szakokra történő jelentkezésének eljárási rendjével, és
  • a vállalati felvételi szakaszból.

Az állami-intézményi felvételi eljárás (felvi):

A felvételi tájékoztató 2017. január 31.-én megjelenő kiegészítésében feltüntetésre kerülnek azok a már meghirdetett, „hagyományos”, (azaz nem duális formájú) szakok, amelyek duális képzési formában is indulnak.  Azokról a vállalatokról, amelyek a Budapesti Gazdasági Egyetemen duális képzést indítanak, a www.dualisdiploma.hu oldalon található teljes körű tájékoztatás, amely honlap tartalmazza a partnerszervezetek adatait és elérhetőségét, valamint érdemes ellátogatni oldalunk Duális partnerszervezetek menüpontjára is.

A jelentkezőnek az állami felvételi eljárásban, az általánosan előírt formában kell benyújtania jelentkezését. (A duális formában meghirdetett szakra az állami felvételi eljárásban külön jelentkezni nem lehet, a képzésre úgy lehet felvételt nyerni, hogy a hallgató a vállalattal megkötött szerződés alapján ezt az igényét a beiratkozáskor jelzi.)

Az állami felvételi eljárásban a sikeres ponthatár-húzást követően a hallgató a 2017/18. tanév augusztus-szeptemberében - az ún. regisztrációs héten- iratkozhat be az intézménybe.

Amennyiben a szak duális képzésében részt vevő partnervállalatunknál is felvételt nyert, és duális képzési formában kívánja folytatni tanulmányait, akkor ezt a döntését beiratkozáskor kell jeleznie az Oktatási Igazgatóság, kari Hallgatói Szolgáltatási Osztályán (front office) a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, és egyidejűleg csatolni köteles a hallgatói munkaszerződéséről szóló hivatalos igazolást is.

Az Oktatási Igazgatóság a hallgatót kérelmére és a bemutatott formailag hibátlan, és érvényes dokumentumok alapján veszi fel Duális Képzési státuszra.

 

2. Hogyan kell jelentkezni a Duális Képzésben részt vevő partnerszervezetekhez?

Az érdeklődőnek egyénileg és közvetlenül a kiválasztott vállalattal kell fölvennie a kapcsolatot. Az egyes vállalatok, a pályázati követelményeiket (így különösen a határidőket, a benyújtandó okmányokat (pld. érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány motivációs levél, stb.)) folyamatosan, de legkésőbb 2017. április 15.-ig töltik föl a saját weboldalukra. A pályázati követelményeket minden vállalat a saját igényei szerint határozza meg.

A duális képzésben résztvevő összes együttműködő partnerszervezetének felvételi-pályázati feltételeit megtalálhatja oldalunkon. 

 

3. Meddig kell jelentkezni a cégekhez?

A jelentkezési határidőt a cégek egyedileg határozzák meg, a kiválasztott vállalat weboldalán lehet erről tájékozódni.

 

4. Hogyan választják ki a cégek a jelentkezők közül azokat a hallgató - munkavállalókat, akikkel szerződést kötnek?

Minden vállalat a saját kiválasztási módszerei alapján dönt arról, hogy kit vesz fel. Ennek megfelelően a vállalat szakmai vezetői és HR osztálya határozza meg, hogy milyen feltételek teljesítését kérik a jelentkezőktől. (pld. motivációs beszélgetés, házi projektmunka stb.)

 

5. Mikor tudom meg, hogy a cég, amelyhez jelentkeztem, kiválasztott-e?

Minden vállalatnak, még a központi (állami) felvételi eljárás ún. sorrend-módosítási határideje előtt ki kell értesítenie azokat a diákokat, akiket kiválasztott, és akikkel hallgatói-munkaszerződést kíván kötni. A vállalat értesítése alapján a jelentkező még át tudja gondolni, hogy melyik intézményben, és melyik vállalatnál szeretné a tanulmányait folytatni. A sorrend-módosítási határidő pontos dátumról minden évben a www.felvi.hu oldalon lehet tájékozódni. 2017-ben a visszajelzési határidő előreláthatólag július 3-a.

 

6. Van-e lehetőség pótjelentkezésre, ha nem jelentkeztem, vagy nem választottak ki?

Azok a cégek, akiknél megüresedett hely van (a kiválasztott diák visszalépett, vagy az előzetes döntéshez képest több hallgatót kívánnak fogadni) hirdethetnek pótfelvételt. A pótjelentkezés lehetőségéről a felvételt nyert diákok a BGE által küldött hivatalos e-mailben kapnak értesítést, és a Kari honlapokon is megjelenik a felhívás.

 

7. Mi a teendő, ha beadtam felvételi jelentkezésemet és ki is választott az a cég, ahova jelentkezetem? 

Minél jobb eredményt kell elérni az érettségin, hogy az egyetemünkre felvételt nyerjen.

 

8. Felvettek a BGE-re és az adott cég is kiválasztott. Mi a teendő?

A BGE és az együttműködő vállalatok kölcsönösen tájékoztatják egymást a felvett hallgatókról. A vállalat, a jövőbeni munkaadója tájékoztatni fogja a hallgatót a további feladatokról (szerződéskötés, munkarend, stb.). Ha erre augusztus közepe/végéig mégsem kerülne sor, lépjen kapcsolatba az érintett szak kijelölt kapcsolattartójával.

 

9. Felvették a Budapesti Gazdasági Egyetemre, de a cég nem választott ki. Most mi fog történni?

A „hagyományos” BA nappali képzésben kezdheti meg a tanulmányait. Az egyetem az elmúlt években kiváló vállalati kapcsolatokat épített ki a gyakorlati helyet biztosító vállalatokkal, így lesz arra lehetősége, hogy a szakmában értékes és érdekes szakmai gyakorlatot folytasson a hallgatói évei alatt.

 

10. Nem választott ki egy cég sem, de felvették az Egyetemre. Lehet másod/harmadévesként csatlakozni a Duális Képzéshez?

Felsőbb évesként nincs lehetőség csatlakozni a Duális Képzéshez.

 

11. Mennyiben más a Duális Képzésben résztvevők órarendje, képzése?

Órarend: A Duális Képzésben résztvevő hallgatók kurzusai és a kurzusok követelményei megegyeznek a hagyományos képzési formában részt vevő hallgatóéval. A Duális Képzéses hallgatók, ugyanúgy, mint a „hagyományos képzésben résztvevők” az őszi és a tavaszi félévben 13 hetet (hétfőtől-péntekig) töltenek az egyetemen tanulással. Jelentős eltérés az ún. második zárthelyi héten, illetve a vizsgaidőszakban tapasztalható, mert ezekben a napokban/hetekben (amikor a hagyományos képzéses hallgatóknak csak a vizsgáikkal kell foglalkozniuk) a Duális Képzésben résztvevők már a gyakorlati idejüket töltik a vállalatnál heti 40 órás munkaidőben. A munkaidő és a vizsgák összehangolásában a vállalati mentor nyújt segítséget, de a vizsgák idejére főszabály szerint szabadságot kell kivenniük.

Képzés: Az ún. vállalati gyakorlati szakasz ideje 26 hét, amely időben mindig az elméleti (egyetemi) oktatást követi, és amelyben 20 nap fizetett szabadság is benne foglaltatik. A Duális Képzésben részt vevő hallgatók a vállalati gyakorlat során értékes, gyakorlati ismeretekkel gazdagodnak, és már felkészült „munkavállalóként”, munkahelyi tapasztalattal fejezik be a tanulmányaikat.

 

12. Milyen szerződést köt a vállalat?

Határozott idejű, 7 félévre (azaz 3,5 évre) szóló munkaszerződést fog kötni a vállalattal, kiválasztása esetén.

 

13. Milyen díjazás illeti meg a hallgató - munkavállalót?

A hallgatói munkaszerződés alapján a hallgató-munkavállalót a hatályos törvényi előírások szerint a Duális Képzés teljes idejére illeti meg díjazás, azaz mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt (3,5 év alatt, évi 52 héten át) munkabérre jogosult. A díjazás mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, amely havonta legalább a minimálbér (jelenleg bruttó 110.000 Ft/hónap) 60%-át jelentő összeget jelent. A kötelező törvényi minimumtól magasabb összeget a vállalat saját hatáskörében megállapíthat.

 

14. Mennyi szabadság jár a hallgató - munkavállalónak?

Évente 20 nap szabadság jár Önnek, mint munkavállalónak, amelyet a 26 hetes vállalati szakaszban jogosult kivenni, munkáltatói engedéllyel.

 

15. Ki lehet-e lépni a duális rendszerből?

A hallgatói munkaszerződés megszűnését mind a hallgató-munkavállaló, mind a vállalat kezdeményezheti.

A hallgatói-munkaszerződés megszűnését és a hagyományos szakra történő „visszasorolását” 3 munkanapon belül köteles bejelenteni, illetve kérelmezni az Oktatási Igazgatóság, kari Hallgatói Szolgáltatási Osztályán (front office).

 

16. A Diploma megszerzését követően kötelező-e az adott vállalatnál maradnom?

A jelenleg hatályos szabályok ilyen kötelezést nem tesznek lehetővé. A Duális képzés lényege azonban, hogy a munkáltató a hallgató hosszú-távú foglalkoztatását, szakmai fejlesztését és karrierjének menedzselését tervezi, amikor a hallgatót foglalkoztatni kívánja. Célja, hogy a hallgató elégedett munkavállalóként a megszerzett tudását a tanulmányainak befejezése után, a vállalatnál kamatoztassa.

 

17. Megszüntetheti-e a vállalat a hallgatói-munkaszerződést, ha nem elégedett?

Természetesen. Amennyiben a hallgató-munkavállaló nem teljesíti a vállalati elvárásokat (lsd. munkaszerződés, munkaköri leírás), akkor megszegi a munkaszerződéséből eredő kötelezettségeket. Ilyen esetben a 2012. évi munka törvénykönyvének rendelkezéseit fogja alkalmazni a vállalat.


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM