Keresés:
Gazdaságinformatika Tanszék

 

A Tanszék a Pénzügyi és Számviteli Kar Informatikai képzéséért felel. Elsödlegesen a Gazdaságinformatikus alapszak valamint a Gazdaságinformatikus FOSZK felelőse, a szakhoz tartozó tárgyak 2/3-nak gondozója. A Kar további szakjainak informatikai tárgyaiért is a tanszék a felelőse.

A Gazdaságinformatikus szakot a tanszék 2010-ben indította újra az új képzési struktúrának megfelelően nappali és levelező munkarendben. A szak három specializációval rendelkezik, melyek a alábbi kimenetet biztosítják. A Pénzintézeti informatikus szakirány keretében lehetőség nyílna arra, hogy egyrészt a pénzintézetek számára olyan informatikus képzése, akik ismerik a banki és pénzintézeti gazdasági folyamatokat, valamint olyan speciális ismeretek szereznek, amelyek ezen folyamatok informatikai támogatását, fejlesztését és működtetését is biztosítja. Az informatikai képzésen túl, sokkal specializáltabb banki szakmai ismeretekkel ismerkedik meg a hallgató ezáltal egy interdiszciplináris szakemberré válik, így kapcsolatot biztosít a pénzintézeti menedzsment és az informatikai fejélesztő és üzemeltető között. A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére. Az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A Logisztikai informatikus szakirány, az informatikára, mint a logisztika integrált részére koncentrál. Így olyan tárgyak kerülnek oktatásra, mint Logisztika alapjai, Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai folyamatok modellezése. Továbbá egyéb kapcsolódó tárgyak is, mint a Számítógépes termelésirányítás, Vállalatirányítási szoftverek a logisztikai gondolkodást segítik a hallgatókban.. A szakirányon a logisztika széles szakterületein a hallgatók számára a megszerzett ismeretek kreatív alkalmazását biztosítják; a logisztikai rendszerekben fellehető folyamatok feltérképezését, informatikai eszközök segítségével történő modellezését, az ellátási lánc logisztikai folyamatainak elemzésére, kapcsolatok felderítésére ezek módosítására, javítására irányuló képességek megszerzését segítik; továbbá képesek a felmerült termelési és ellátási lánc problémák feloldására. A kikerülő hallgatók alkalmasak az üzleti, ellátási lánc, ügyfélszolgálati menedzsment folyamatok megértésére a logisztikai és egyszerűbb termelési, irányítási folyamatok szervezésére és programozási feladatok végrehajtására. Alkalmasak továbbá az üzleti, logisztikai és informatikai szakemberekkel együttműködés, a gazdasági problémákra a leghatékonyabb IT és rendszertervezési megoldásokat felhasználva megoldási változatok készítése, informatikai támogatás fejlesztés kezdeményezése, végrehajtása, a szervezet logisztikai és informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre.  Az üzleti adatelemző informatikus specializáció esetében élunk olyan informatikusok képzése, akik képesek a vállalatok üzleti adatainak elemzésére a legkorszerűbb technológiákkal. Felismerik az üzleti analitika problémáit és képesek azok megoldására. Elemzéseik segítségével a menedzsment jelentős támogatást kaphat a vállalati döntéshozatalban. A szakirányon végzett hallgatók tisztában lesznek az üzleti intelligencia és analitika alapjaival és az erre épülő elemző technikákkal. Képesek az adatbázis szerverekről magas szintű SQL lekérdezésekre. Ismerik az adattárházak működését, onnan kimutatásokat, riportokat tudnak készíteni. Jártasak a műszerfal készítésben, használni tudják a legkorszerűbb adatvizualizációs technikákat. Képesek nagy adathalmazon (BigData) elemzéseket végezni strukturált és strukturálatlan adatokon is. Adatbányászati eszközök széles tárházával rendelkeznek, képesek prediktív elemzések elvégzésére. Fogékonyak a terület legújabb módszertanaira, a mesterséges intelligenciára épülő elemző technikákra is.

A szakon az alábbi témakörökben oktatnak a tanszék oktatói: természettudományos ismeretek: számítástudomány. Szakmai általános ismeretek: információrendszer-fejlesztés, adatbázisrendszerek, programozás 1.-2., gazdasági infomatika, objektumorientált programozás-, és tervezés

Az alapképzés specializációinak témakörei: ERP rendszerek, banki rendszerek architektúrája, pénzintézeti lekérdezések, bankinformatika, IT modellezés és alkalmazásfejlesztés, pénzügyi és számviteli informatika alapjai, projektirányítás, anyagáramlási rendszerek, logisztikai folyamatok modellezése, folyamatok modellezése, mesterséges intelligencia, SQL üzleti alkalmazásokhoz, üzleti elemzések módszertana, PLSQL üzleti alkalmazásokban, BigData technológia, BigData analitika, adatbányászat a gyakorlatban, üzleti intelligencia, adatvizualizáció, tudásmenedzsment.

A Gazdaságinformatikus FOSZK képzés témakörei: számítástudomány, adatautomatizálás, gazdasági informatika, adatbázisrendszerek, programozás alapjai 1-2, OO programozás, elemi alkalmazások fejlesztése, számítógépes termelésirányítás, SQL üzleti alkalmazásokhoz.

A tanszéken három matematikus (PhD fokozattal); két matematika tanárszakon végzett (PhD) oktató, három közgazdász (2 PhD egy jelölt); négy mérnök és informatikai végzettségű; négy informatikai végzettségű (1 minősített) szociológiai/informatika végzettségű egy fő oktat. Az oktatók 75%-a korábban több évig/évtizedekig a versenyszférában dolgoztak (többen jelenleg is). 

A tanszék kutatási tevékenysége magában foglalja: bevásárlókosár elmélet alapján adathalmazok asszociációinak vizsgálata (mennyiségi ismérvek alapján is - Big Data; Msterséges intelligencia); Struktúrált szervezetekben díviziók közötti kapcsolatok elemzése folyamatok szempontjából; Machine learning: ki melyik pozícióra alkalmas (mintaadatok alapján); Piac/versenytárs-figyelés kisvállalkozások számára: adatbányászati (képelemzés is) módszerek kidolgozásadigitális érettség a KKV-knál; Digitális érettség meghatározása két lépcsős Fuzzy módszerrel; Programozásoktatás módszertani problémái

 

Kutatásokhoz kapcsolódó néhány publikáció:

 • Gubán, Ákos ; Sándor, Ágnes: Állapotváltozásos folyamatrendszerek izolációja, LOGISZTIKA - INFORMATIKA - MENEDZSMENT 3 : 1 pp. 83-89. , 7 p. (2018)
 • Baják, Imre ; Baják, Szabolcs ; Gubán, Ákos: Adatbázisok tervezése – esettanulmány egy közszolgálati személyügyi rendszer fejlesztéséről,LOGISZTIKA - INFORMATIKA - MENEDZSMENT 3 : 1 pp. 21-29. , 9 p. (2018)
 • Gubán, Ákos ; Mezei, Zoltán: Modeling Economic Processes of Hungarian Prison Service, ASIAN BUSINESS RESEARCH 2 : 1 pp. 31-41. , 11 p. (2017)
 • Demetrovics, J ; Hua, N S ; Gubán, Á: A Formal Representation for Structured Data ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 13 : 2 pp. 59-76. , 18 p. (2016)
 • Kása, Richárd ; Gubán, Miklós ; Gubán, Ákos: LOGISTICAL PROCESSES OF SERVICE SYSTEM, WITH SPACIAL REGARD TO THEIR AMELIORATION – A MODEL FRAMEWORK pp. 31-51. , 20 p.
 • Botond, BENEDEK ; Mihai-Constantin, AVORNICULUI: Designing an event extraction system; MANAGEMENT INTERCULTURAL XIX : 38/2017 pp. 105-112. (2017)
 • Razvan, Petrusel ; Loredana, Mocean ; Mihai, Avornicului ; Ramona, Lacurezeanu ; Dan-Andrei, Sitar Taut ; Liana, Stanca Baze de Date si Programare Cluj-Napoca, Románia: Risoprint (2017) , 173 p. ISBN: 9789735320713

 

Új oktatási tananyagok:

 • Gubán, Ákos ; Rádi, György: Anyagáramlási rendszerek; Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2018) ISBN: 9789634541929
 • Gubán, Ákos ; Hua, Nam Son: Számítástudomány, Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2018) ISBN: 9789634542179
 • Rádi, György: A termelésirányítás szervezési módszerei, Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2018) ISBN: 9789634541912
 • Avornicului Mihály Szilárd, Gubán Ákos, Seer László Szűcs Izabella: Internet és lehetőségei, Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó (2019) ISBN:
 • Kovács Endre: ÜZLETI INTELLIGENCIA (2018) Eszterházy Károly Egyetem EFOP-3.5.1 Duális és gyakorlatorientált képzések
 • Kovács Endre: AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA KORSZERŰ MÓDSZEREI (2018) Eszterházy Károly Egyetem EFOP-3.5.1 Duális és gyakorlatorientált képzések

 

Szakmai kapcsolatok:

- SAP Hungary

- Oracle Academy

- IBM

- KPMG

- Deloitte

- SAS

- StarSchema

 

Tanszékvezető:

Dr. Gubán Ákos, főiskolai tanár

Guban.Akos@uni-bge.hu

 

Tanszékvezető helyettes:

Dr. Dobák Dóra, főiskolai docens

Dobak.Dora@uni-bge.hu

 

Tanszéki adminisztrátor:

Molnár Ferencné

Molnar.Ferencne@uni-bge.hu

 

Ügyintézés:

Hétfő:                 09:00-11:30

Kedd:                 13:00-15:00

Szerda:               09:00-11:30

Csütörtök:           13:00-15:00

Péntek:                -

 

Elérhetőségek
Cím: 1149 Budapest Buzogány utca 10.-12.
Telefon: +36 1 469 6692
Email: Molnar.Ferencne@uni-bge.hu
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM