Keresés:
Események
«2020. február»
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

KSH Stat Wars Uni Statisztikai Verseny
2019.09.19
nevezési határidő: szeptember 23.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019 őszén ismét statisztikai versenyt hirdet egyetemi MSc hallgatók részére. A résztvevő csapatok az adatok feldolgozása és megjelenítése terén mérhetik össze tudásukat egy többfordulós versenyen, amelyen egyetemi oktatókból és a KSH munkatársaiból álló zsűri értékeli a munkáikat. A KSH és a partnerintézmények célja a statisztikai jártasság fontosságának népszerűsítése a felsőoktatásban részt vevő diákok körében.

A versenyre maximum 3 fős egyetemi hallgatókból álló csapatok jelentkezését várjuk, akik gazdasági, társadalmi és területi adatsorokat tartalmazó feladatokban mérik össze tudásukat. A csapatok 3+1 fordulóban versenyeznek egymással. A versenyben való részvétel feltétele a statisztikai alapok ismerete. Az első három fordulóban e-mailben kapott feladatok írásos megoldása a cél. Az adatsorok feldolgozása Excel-program segítségével minden esetben megoldható, de alkalmazhatnak bármilyen rendelkezésre álló statisztikai szoftvert is. A megoldások beküldésére körönként 2 hét áll rendelkezésre, az elemzések eredményét szövegesen, Word-dokumentumban is össze kell foglalni. Az írásos feladatokat a társszervező egyetemek és a KSH közösen állítják össze. A javítást az egyetemek és a KSH által kijelölt független bírálóbizottság végzi. Körönként maximum 30 pont érhető el.

A 4. forduló a döntő, melynek helyszíne a KSH épülete. A döntőbe az első 3 fordulóban legmagasabb pontszámot kapott 5 csapat kerül meghívásra (+ maximum 2, amennyiben a pontszámkülönbség 1%-on belül van). A négy forduló eredményeinek összesítése alapján kerül kiválasztásra a 3 legjobb csapat1. A verseny fordulóinak súlyozása: 20-20-20-40%. Az eredményhirdetésre a döntőt követően kerül sor.

A 2018. évi verseny weboldala: http://www.ksh.hu/statwars_uni

A jelentkezés menete:

Minden MSc csapat egy választott csapatnévvel, tagjainak felsorolásával, a felsőoktatási intézmény (név, kar, szak, tagozat, évfolyam) megnevezésével és részvételi szándékának megküldésével jelentkezhet a statisztikaverseny@ksh.hu e - mail címen. Az egyes fordulók feladatainak javítása anonim módon történik, így kérjük a csapatok olyan nevet válasszanak, amelyből a szerzők kiléte vagy felsőoktatási intézménye nem követhető vissza. A nevezés díjtalan.

Időzítés:

Nevezési határidő 2019. szeptember 23.

1. forduló feladatainak érkezése e - mailben 2019. szeptember 30.

2. forduló feladatainak érkezése e - mailben 2019. október 14.

3. forduló feladatainak érkezése e - mailben 2019. október 28.

4. forduló (döntő, személyes részvétel a KSH - ban) 2019. december 14.

A csapatoknak az elkészített szerzői művekre figyelemmel fizetendő felhasználási díjak bruttó összege:

 • Első helyezett csapat: br. 600 000 forint
 • Második helyezett csapat: br. 450 000 forint
 • Harmadik helyezett csapat: br. 300 000 forint

A díjazás kifizetésére felhasználási szerződés feltételei szerint kerül sor. A felhasználási díj adóköteles jövedelemnek minősül, amelyből a levonásokat a KSH teljesíti a kifizetést megelőzően. Közös szerzői mű esetén a nyertes szerzők kötelesek közölni a KSH-val a szerzői jogok arányát. A díjazás ennek arányában illeti meg az egyes szerzőtársakat. Amennyiben a szerzők a szerzői jogok arányát nem jelölik meg, úgy a KSH azokat egyenlő arányúnak tekinti, és a díjazást is egyenlő arányban fizeti ki a felhasználási szerződés keretében a szerzőtársaknak.

A verseny weboldala: http://www.ksh.hu/statwars_uni_2019

Szakmai partnereink:

 • Budapesti Corvinus Egyetem
 • Közgazdaságtudományi Kar
 • Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügyi és Számviteli kar
 • Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
 • ELTE Természettudományi Kar Földrajz - és Földtudományi Intézet Regionális Tudományi Tanszék
 • ELTE Társadalomtudományi Kar Empirikus Tanulmányok Intézete Statisztika Tanszék
 • Miskolci Egyetem, Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék
 • Neumann János Egyetem, Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Kecskemét
 • Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar
 • Pannon Egyetem, Georgikon Kar
 • Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi kar


Adatkezelési szabályok:

A versenyben való részvétel feltétele a részvételre történő jelentkezés, egyúttal jelen adatkezelési szabályok elfogadása. A felhasználási szerződés megkötésének feltétele a jelen versenyfelhíváshoz mellékelt szerződésmintán szereplő adatok megadása és egyben annak el fogadása, hogy a nyertesek neve és az általuk képviselt egyetemek a KSH honlapján közlésre kerülnek. Jelen adatkezelési szabályok a versenyben résztvevők adatkezelési tájékoztatásának minősülnek az alábbiak szerint:

Az adatkezelés jogalapja:

- a versenyben való részvételhez a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint az érintett hozzájárulása;

- a felhasználási szerződés megkötéséhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adatkezelés célja:

a versenyen résztvevő beazonosítása és kapcsolatfelvétel a nyertesekkel és a nyertesek nevének, az általuk képviselt egyetem nevének megjelenítése a honlapon a nyilvánosság tájékoztatása érdekében, valamint felhasználási szerződés megkötése a nyertesekkel.

Az adatkezelésre jogosultak köre:

a KSH és az együttműködő szakmai partner egyetemek verseny szervezésében részt vevő munkatársai, az egyetemek és a KSH által kijelölt független bírálóbizottság tagjai. A felhasználási szerződések esetében az azokon feltüntetett személyes adatokat a KSH Gazdálkodási és jogi főosztálya jogosult kezelni. A KSH honlapján való közzététel útján a nyertesek nevét és az általuk képviselt egyetemek nevét a honlap felhasználói megismerhetik.

Az érintettek és a kezelt adatok:

a versenyben való részvételhez: a résztvevők neve; az általuk megadott e - mail cím. A nyertesekkel kötendő felhasználási szerződéshez: n év, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám, bankszámlaszám, legmagasabb iskolai végzettség, képzettség, szakképesítés, a képzettséget igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve, a képzettséget igazoló okirat sorszáma, a képzettség megszerzésének dátuma.

Az adatkezelés időtartama:

a versenyben részt vett, de nem nyert résztvevők által megadott személyes adatokat a szervezők a verseny lezárulását követően haladéktalanul törlik, a nyertes résztvevők által a felhasználási szerződés megkötéséhez megadott személyes adatok közül a számlázási adatokat a KSH a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 8 évig őrzi, a szerződések nyilvántartásának iratai az iratkezelési szabályoknak megfelelően nem selejtezhetők. A nyertesek KSH honlapján nyilvánosságra hozott adatait a KSH legkésőbb 30 év elteltével a honlapról eltávolítja.

Érintetti jogok gyakorlása:

A verseny résztvevője, mint érintett kérelmezheti:

a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;

b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);

c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;

d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;

e) továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén,

a) a KSH belső adatvédelmi tisztviselőjéhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36 - 1) - 341 - 6419);

b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);

c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM