Keresés:
Átsorolás

Mit kell tudni az átsorolásról?

Az alábbi tájékoztatás a hallgatói követelményrendszerben (HKR) való eligazodást segíti. A tájékoztatás nem teljes körű, vagyis nem említi az összes szabályt, amit az adott kérdésre vonatkozhat. A szöveg mellett feltüntetett paragrafusszámok a HKR érintett részeire utalnak. Kérjük, hogy hivatalos eljárásokban a szabályzat eredeti szövegét vegye alapul.
>> Az átsorolás a finanszírozási formák közötti váltást jelenti. Az állami ösztöndíjas hallgatók számára ez veszélyt jelent, hiszen az átsorolással nem csak magát az ösztöndíjat veszítik el, de további lehetőségeket is (pl. alacsonyabb kollégiumi költség, tanulmányi ösztöndíj stb.). Az önköltséges hallgatók számára ugyanakkor az átsorolás egy lehetőség tanulmányaik kedvezőbb finanszírozással való folytatására.  
>> Az átsorolás rendjét jogszabályok határozzák meg, vagyis az Egyetem döntési jogköre korlátozott ebben a kérdésben. Az átsorolás azt a célt szolgálja, hogy a viszonylag jobban teljesítő hallgatók részesülhessenek állami ösztöndíjban. Az átsorolási feltételeket évente kell vizsgálni, vagyis az, hogy a hallgató felvételkor milyen finanszírozási formában kezdi meg tanulmányait, nem feltétlenül jelenti, hogy ebben a formában marad meg tanulmányai végéig. 88. § (1)-(12)
>> Aki a 2016/2017-es tanévben, vagy utána kezdte meg tanulmányait, annak két feltételt kell teljesítenie, hogy megmaradjon állami ösztöndíjas képzésben: az utolsó két aktív félévében összesen 36 kreditet kell szereznie, és el kell érnie a HKR-ben ismertetett, rendelet szerinti súlyozott tanulmányi átlagot. Ha bármelyik feltétel nem teljesül, a hallgató átsorolásra kerül önköltséges képzésbe. 88. § (2), (11)
>> Aki a 2015/2016-os tanévben, vagy előtte kezdte meg tanulmányait, annak egy feltételt kell teljesítenie, hogy megmaradjon állami ösztöndíjas képzésben: az utolsó két aktív félévében összesen 30 kreditet kell szereznie. 88. § (12)
>> Az átsorolással megüresedő állami ösztöndíjas helyekre önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatók pályázhatnak. A pályázat feltétele, hogy az utolsó két aktív félévben legalább 36 kreditet kell szerezni, illetve kell érni a HKR-ben ismertetett, rendelet szerinti súlyozott tanulmányi átlagot. Ha több hallgató pályázik, mint ahány betölthető hely van, akkor az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor szerint kerülnek betöltésre a helyek. 88. § (15)
>> Ha egy hallgatót átsorolnak egyik finanszírozási formából a másikba, a rákövetkező tanévben – a feltételek fennállása esetén – sor kerülhet az ellentétes irányú átsorolásra.  
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM