Keresés:
Hallgatói szabályok

Melyek a hallgatókra vonatkozó szabályok?

>> A hallgatókra és tanulmányaikra vonatkozó általános szabályokat a Hallgatói követelményrendszer (HKR) tartalmazza. Ez magában foglalja az alapvető jogszabályi előírásokat és kiegészíti azokat az Egyetem saját szabályaival. Jelen tájékoztató a HKR legfontosabb rendelkezéseit ismerteti.  
>> A tantervek mutatják be, hogy egy-egy szakon mit kell teljesíteniük a hallgatóknak ahhoz, hogy diplomát szerezzenek. A tantervek része a mintatanterv (vagy ajánlott tanterv), ami a tárgyak ajánlott félévi beosztását és fő jellemzőit tartalmazza. 57. § (20)
>> Néhány követelményhez külön eljárásrendek tartoznak. Ilyenek pl. a szakmai gyakorlat teljesítése, a szakdolgozat készítése vagy a záróvizsga rendje. Az eljárásrendek az ezekkel kapcsolatos részletes teendőket tartalmazzák.  
>> A tantárgyi tematikák az egyes tárgyak tartalmát írják le, kitérve a tárgyak által fejlesztett képességekre, illetve a kötelező és ajánlott irodalmakra. A máshol teljesített tárgyakat a tematikák alapján lehet elismertetni. 57. § (21)
>> A tantárgyi követelmények azt határozzák meg, hogy mit kell teljesíteni az adott tárgy érdemjegyének megszerzéséhez. Ez különböző típusú feladatokat foglalhat magában a szorgalmi időszak során és/vagy a vizsgaidőszakban. 57. § (22)
>> A HKR és a tantervek az Egyetem központi honlapján érhetők el. Az eljárásrendeket a kari vagy tanszéki honlapokon lehet megtalálni. A tematikák és a tantárgyi követelmények a Neptun, Coospace és Moodle rendszerekben találhatóak, egységes megjelenítésük rendszere fejlesztés alatt áll.  
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM