Keresés:
További lépések

További lépések

A tantervi reform alapvető mérföldköve volt az új mintatantervek szenátusi elfogadása 2017. májusában. Ezzel párhuzamosan sor került az új tantárgyi tematikák és követelmények meghatározására is. A reformfolyamat azonban nem ért véget, ugyanis fontos fejlesztések megvalósítása van folyamatban az alábbi területeken is.

Módszertani támogatás. Oktatók számára: útmutatók készítése, továbbképzések különböző témakörökben (pl. kurzus felépítése, tananyagok feltöltése az oktatástámogató rendszerbe, hatékony órai kommunikáció, alkalmazható képességfejlesztő módszerek stb.). Hallgatók számára: tanulási, kutatási útmutatók, egyéni képességfejlesztést segítő eszközök. Rendszeres és igény szerint szervezett programok, szolgáltatások.

Tantervmenedzsment rendszere. Részletesen meghatározza a tantervmódosítások szabályait (személyekhez, illetve testületekhez kötött felelősségek, módosítási folyamat), valamint a tantervmódosítások oktatásszervezési következményeit (közzététel a Neptunban és a weboldalon, további feladatok az OI-ban és a Karokon).

Oktatásszervezési folyamatok. A tantervmódosítás által érintett folyamatok ügyfélközpontú szemléletben történő fejlesztése, például: szakmai gyakorlati jelentkezési és szerződéskötési rendszer, szakdolgozati bírálati rendszer, kreditelismerési rendszer, óraadók, vendégprofesszorok bevonását támogató eljárás-könnyítések stb.

TVSZ, HTJSZ és további hallgatói szabályzatok. Szabályzatok fejlesztése a tantervmódosítások szemléletével összhangban.

Minősítési (minőségbiztosítási) rendszer. Az oktatási teljesítmény értékelési rendszerének továbbfejlesztése, döntően a hallgatói visszajelzésekre alapozva. További oktatási teljesítménymutatók gyűjtési és értékelési módszerének kifejlesztése (határidők betartása, alaposság, tájékoztatás stb.).

Mentorálási és tehetséggondozási rendszer. Mentorálás: igények és lehetőségek feltárása, kísérleti programok indítása. Tehetséggondozás: a „spontán jó gyakorlatok” rendszerbe szervezése, tehetséggondozók továbbképzése.

Kompetenciamérés rendszere. Tájékozódás a várható követelményekről, pilot-program megtervezése és elindítása.

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM