Keresés:
Mennyiségi jellemzők

Alapvető mennyiségi jellemzők

Oktatási és operatív céljainkból kiindulva, a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokat hasznosítva az alábbi elvek mentén valósítottunk meg változtatásokat:

  • A tantervi elaprózottság (vagyis a kis óraszámú tárgyak dominanciája) megnehezíti az integrált ismeretátadást, a hallgatói készségfejlesztést és a hatékony oktatásszervezést. Csökkentése érdekében alapvetően heti 4 órás tárgyak kialakítására törekedtünk.
  • Azon tárgyak esetében, amelyeik kizárólag előadásokra épülnek, a hallgató passzív, a kommunikáció egyirányú, a tárgy ismeretanyagának elsajátítására vonatkozó információ pedig sokszor csak akkor jut vissza az oktatóhoz, amikor már nincs korrekciós lehetőség az ismeretátadás terén. Ez a formátum továbbá nem támogatja hatékonyan a hallgatói készségfejlesztést. A BGE-n eddig is jellemző volt a gyakorlati képzés nagy súlya, ennek részeként az előadások mellett gyakorlatokra is építő modell volt a meghatározó. A reform során a gyakorlati óraszámot is tartalmazó tárgyak arányát tovább növeltük.
  • A változó kredit / kontaktóra arány mögött ritkán fedezhető fel stabil elvi háttér, a különbségek sokszor esetlegesek, tervezési „hézagokat” hivatottak kitölteni. Az elvi instabilitás mellett nagyobb problémát jelent, hogy az eltérő arányok a tárgyak eltérő relatív fontosságát sugallhatják. A reform során ezért egységesen 1,5 értékben rögzítettük a kredit / kontaktóra arányt. Tartalmilag ez azt jelenti, hogy nagyobb mértékben építünk az önálló hallgatói felkészülésre, ami a tanulási–ismeretszerzési készségek fejlesztése szempontjából fontos változtatás.
  • A számonkérések túlzottan magas száma kétféleképpen is a hallgatói sikeresség ellen hat: az egy-egy vizsgára jutó rövid felkészülési idő csökkenti a teljesítés esélyét, a memóriába gyorsan bezsúfolt, heterogén tudásanyag pedig csak csekély mértékben rögzül hosszú távra. A memorizálás esélyét és az értékelés súlyát is lehet növelni azzal, ha kisebb számú vizsga jut a beszámolási időszakra. A nagyobb részt heti 4 órás tárgyakra épülő félévek eleve kevesebb számonkérési alkalmat feltételeznek, de emellett még rögzítettük a gyakorlati jegyek és a kollokviumok kiegyensúlyozott számára való törekvés elvét is.
  • A fentiek alapján meghatároztuk az új tantervek „standard” félévét: ebben 5 db 6 kredites vagy 4 db 6 kredites és 2 db 3 kredites tárgy szerepel, azaz minden tanulmányi félév mintatanterv szerint 30 kreditet ér. A heti kontaktórák száma a nyelvi órák számától függően heti 22-24 között mozoghat.

A mennyiségi jellegű változtatásokat foglalja össze az alábbi táblázat.

Részcél Eszköz
Elaprózottság csökkentése >> Nagyobbrészt heti 4 órás tárgyak
Készségfejlesztési lehetőségek bővítése >> Óraszámok: 2+2 vagy 0+4
Önálló hallgatói felkészülés arányának növelése >> 1 kontaktóra = 1,5 kredit
Értékelés súlyának, „komolyságának” növelése >> A tárgyak átl. 50%-a zárul kollokviummal
„Standard” félév 5×6 kredit vagy 4×6+2×3 kredit

 

Nyelvi készségfejlesztés

Megfelelés a képzési és kimeneti követelményeknek

Tárgyak típusai

Rugalmassági megoldások

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM