Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS
Szükséges végzettség
Diploma
Képzési szint
Mesterképzés
Képzési hely(ek)
KKK
Nyelv
Magyar
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzésünk a globális világgazdaság elemzésére, a nemzetközi trendek értelmezésére, nemzetközi tárgyalások hatékony lebonyolítására és menedzselésére készíti föl a hallgatókat. A képzés befektetés-ösztönzés és menedzsment profilja azt biztosítja, hogy a hallgatók – az általános mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, valamint üzleti tudás mellett – alapos és naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a külföldi tőkebefektetések (FDI) nemzetközi és hazai trendjeiről, a befektetés-ösztönzés eszközeiről és gyakorlatáról. A képzés ismeretanyaga magában foglalja mindazt az ismeretanyagot, amely lehetővé teszi a befektetési stratégia (vállalati, önkormányzati) kialakítását, külföldi vállalat alapításának megtervezését, menedzselését, nemzetközi szerződések megkötését. Hallgatóink megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

Képzés fő jellemzői

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Economy and Business

Képzési terület: gazdaságtudományok

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, tantárgyak:

 • alapozó törzstárgyak: Haladó közgazdaságtan, Világgazdasági elméletek, Gazdaság- és társadalom statisztika, Haladó gazdaságpolitika, Kutatási módszerek.
 • szakmai törzstárgyak: Makrogazdasági folyamatok elemzése, Nemzetközi kereskedelem és globális tényezőáramlások, Nemzetközi szervezetek és gazdaságdiplomácia, Multinacionális vállalatok gazdaságtana, Regionális integrációk gazdaságtana, Globális infrastrukturális hálózatok és logisztikájuk, Gazdaságok a globális értékláncokban, Nemzetközi beruházások jogi környezete, Nemzetközi adózás és számvitel,  Nemzetközi kereskedelem joga és gyakorlata, Befektetések menedzsmentje
 • választható tárgyak: Beszállítói menedzsment, Európai integrációs folyamatok, Innováció menedzsment, Tárgyalástechnikák és kultúraközi kommunikáció emelt szinten, Globális médiatrendek
 • Idegen nyelvi (szaknyelvi) képzés: Nemzetközi gazdálkodás  szaknyelve (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol).

Képzési idő

4 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

Magyarország nyitott gazdaság. Bruttó hazai termékének több mint 80%-a az exporton keresztül valósul meg, gazdaságában meghatározó szerepet játszanak a nemzetközi vállalatok, és a hazai tulajdonban lévő kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez is mind fontosabb a nemzetköziesedés. Ezért a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon végzettek iránt folyamatosan erős a kereslet.  A mesterképzési szakunkon hallgatóink olyan ismereteket szerezhetnek magas szinten, amely alkalmassá teszi őket a nemzetközi vállalatok világában való sikeres helytállásra, több nyelven történő üzleti kommunikációra. Hallgatóink továbbá alkalmasak a hazai államigazgatás, külföldi befektetéseket fogadó önkormányzatok, nemzetközi vállalkozások létesítését tervező és menedzselő kis- és középvállalatok, illetve nemzetközi szervezetek keretében szakértői, elemzői, vezetői feladatok ellátására is.

Felvételi követelmények

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.

A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 45 kredit a korábbi tanulmányai alapján, az alábbi ismeretkörökből: Közgazdasági és Módszertani ismeretek (18 kredit), üzleti alapismeretek (12 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit).

Az egyes alapszakok programjából hiányzó ismeretek pótlási módja, terve: A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a BGE Hallgatói követelményrendszerében meghatározottak szerint meg kell szerezni. Annak eldöntésére, hogy a pályázó rendelkezik-e a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tartalmú és mennyiségű kredittel, (vagyis a mesterszakra történő belépéshez rendelkezik-e az előfeltételként meghatározott ismeretekkel) (előzetes) kredit elismerési eljárást kell lefolytatni. Az előzményként elfogadott Nemzetközi gazdálkodás szaknál kredit-elismerési vizsgálatot nem kell lefolytatni (45 kredit beszámításával figyelembe vehető).

A többi szak esetén kredit-elismerési kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a leckekönyv és az oklevél másolatát. A szaknál meghatározott (15-45) kreditek teljesítésével figyelembe vehető alapszakok: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, nemzetközi tanulmányok.

Egyéb szakok esetében ugyancsak az alább meghatározott kreditek teljesítésével vesszük számításba azokat az alap- vagy mesterfokozatot adó szakokat, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokat, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kreditátviteli Bizottság elfogad.

A felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 15 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alább szereplő ismeretkörökben.

 1. Közgazdasági és Módszertani ismeretek (18 kredit): Mikroökonómia, Makroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan, Közgazdaságtan, Gazdaságelmélet, Gazdaságpolitika, Matematika, Statisztika, Informatika
 2.  üzleti alapismeretek (12 kredit): Pénzügytan, Vállalati pénzügyek, Vállalati gazdaságtan, Marketing, Számvitel, Vezetés és szervezés, Emberi erőforrás menedzsment
 3. szakmai ismeretek (15 kredit): Nemzetközi kapcsolatok és intézmények ismerete, EU ismeretek, Nemzetközi és Eu jogi ismeretek, Világgazdaságtan, Logisztika.

A mesterképzésbe való felvétel egyik feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a jelentkező. Akinek nem számítható be minimálisan 15 kredit, az a felvételi eljárásban nem vehet részt. Aki viszont eléri a minimálisan szükséges 15 kreditet, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a BGE Hallgatói követelményrendszerében meghatározottak szerint - a mesterszak tantárgyainak teljesítésén túl - meg kell szerezni.

 

 A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető az alábbi bontásban:

○ az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján max. 50 pont

 

○ motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek szóbeli felvételi vizsga alapján max. 40 pont. A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak motivációs beszélgetésén a Felvételi Bizottság értékeli a jelentkező prezentációját a szakválasztási motiváltságáról, amelyet PowerPoint-os formátumban kell elkészíteni. Továbbá a bizottság felméri a jelentkező általános közgazdasági tájékozottságát, továbbá a világgazdasági alapismeretekben és aktuális folyamatokban való jártasságát.

 

○ Többletpontok (max. 10 pont):

 • előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 10 pont
  • gyermekgondozás: 10 pont
  • hátrányos helyzet: 10 pont
  • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
  • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
  • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
  • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
  • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
  • OTDK 1-3. hely: 5 pont
  • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
  • szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont
  • szakmai oktatási tevékenység: 10 pont
  • szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont

Önköltség és egyéb díjak

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában kerül meghirdetésre. Az önköltség összege a 2019/2020. tanévben nappali munkarendben 340 000 Ft/félév, levelező munkarendben 290 000 Ft/félév.

További információk

Levelező munkarendben az oktatás péntek délutánonként és szombatonként történik.

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM