Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
Szükséges végzettség
Érettségi
Képzési szint
Alapképzés
Képzési hely(ek)
KKK
Nyelv
Magyar
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

A képzés célja olyan, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel bíró, legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik, továbbá szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenységek végzésére, irányítására és szervezésére, akár önálló vállalkozóként, akár a nagyvállalati struktúrába beépülve. A szakirányú specializáció függvényében mélyen ismerik a nemzetközi ügyletek jellegzetes típusait, folyamatait, jogi vonatkozásait; a logisztika, ezen belül a nemzetközi szállítmányozás és beszerzés területét; a nemzetközi kapcsolattartás és kommunikáció kérdéseit; továbbá a szűken vett nemzetközi gazdasági területen túl az egyéb nemzetközi tevékenységek területét itthon és külszolgálatban, nemzetközi szervezeteknél.

Képzés fő jellemzői

Nappali és levelező munkarendű közgazdász alapképzés

Állami ösztöndíjas (nappali munkarendben) és önköltséges képzési formában

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

Képzési idő: 7 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti.

A 7 féléves képzés során a nappali munkarendű hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A jól felkészült szakemberek kibocsátása érdekében a gazdasági élet igényeit figyelembevevő korszerű tananyagokkal és képzési rendszerrel várjuk a hozzánk jelentkezőket. Tanulmányaik első időszakában alapozó ismereteket sajátíthatnak el, mint például a közgazdaságtani, módszertani (gazdasági matematika, statisztika, számítástechnika), általános gazdasági alapismeretek (pénzügy, marketing, menedzsment, gazdasági jog, számvitel stb.). Ezen ismeretkörökre alapozva elsajátítják a mélyebb szakmai ismereteket, melyek felölelik az európai uniós ismereteket, a nemzetközi kereskedelem és gazdaság intézményrendszerét, a világgazdaság, a külgazdaság politika főbb területeit, de kiemelt figyelmet fordítunk a nemzetközi vállalkozások szervezésének és gazdálkodásának területeire is (nemzetközi ügyletek logisztikája, nemzetközi marketing, interkulturális menedzsment, nemzetközi tárgyalástechnika, protokoll, etikett stb.). A specializáció-választás a 4. félévet követően történik.

Specializációk:

 • Nemzetközi üzletfejlesztés (angol, francia, német nyelven is)
 • Digitális ellátásilánc-menedzsment
 • Üzleti intelligencia és döntések
 • Gazdaságdiplomácia
 • Gazdasági és Üzleti Szakfordító és Tolmács (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz és japán nyelven)

A specializáció választásával a hallgatók egy-egy témakörben jobban elmélyíthetik ismereteiket (a specializációk 30 kredit értékűek).

A magyar nyelvű oktatás mellett angol vagy francia nyelvű képzés is választható, melyre külön kell jelentkezni. Bővebben  angol nyelvű képzés, francia nyelvű képzés.

A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a logikus, rendszerben való gondolkodás képességét és az egyéni feladatmegoldó képességet is fejleszteni kívánjuk. A kompetencia alapú képzés eredményeként hallgatóink képesek lesznek a

 • problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására, és megoldására,
 • a nemzetközi áru-,, szolgáltatás-, és pénzügyi mozgások elemzésére,
 • önálló és csoportmunkára,
 • nemzetközi tárgyalások önálló vitelére, tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására,
 • menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására. 

A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek. A jelentkező 11 nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia, kínai, japán, koreai, arab és a magyar, mint idegen nyelv a külföldi diákok részére).

A képzés szerves részét képezi a szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása, kritérium követelmény a 20 kredit értékű szakmai gyakorlat, mely egy 12 hetes intézményen kívüli szakmai gyakorlatot foglal magába. Amennyiben a levelezős hallgató a nemzetközi gazdálkodás alapszak feltételeinek megfelelő vállalatnál/intézménynél dolgozik, lehetőség van ennek szakmai gyakorlatként való elismertetésére.

Képzési idő

7 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett fiatal szakemberek a hazai, illetve nemzetközi vállalatok és vállalkozások gyakorlatilag minden területén elhelyezkedhetnek, szakmai és funkcionális területeken közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el. Magas szintű nyelvtudásuk és gazdasági, gazdálkodási ismereteik a külföldi (ill. a hazánkban működő nemzetközi vállalatoknál történő) munkavállalást is könnyen lehetővé teszik.

Felvételi követelmények

A www.felvi.hu oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2019. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket.

Önköltség és egyéb díjak

Az önköltség összege a 2019/2020. tanévben nappali munkarendben 265.000 Ft/félév, levelező munkarendben 230.000 Ft/félév.

További információk

A levelező munkarend jellemzői:

A levelező képzés órái szombatonként kerülnek megtartásra.

 

További felvilágosítást ad:

Dobó-Kocsis Éva

BGE Külkereskedelmi Kar

 

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

 

Telefon: (1) 467 7800/847

 

E-mail: Dobo-Kocsis.Eva@uni-bge.hu

 

Lénárt Attiláné

 

BGE Külkereskedelmi Kar

(Hallgatói Szolgáltatási Osztály)

1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24.

 

Telefon: (1) 467 7800/309

 

E-mail: Lenart.Judit@uni-bge.hu


A képzés tartalmi vonatkozásaiban felvilágosítást ad:

Dr. Majoros Pál szakvezető főiskolai tanár

Telefon: (1) 467-7837

E-mail: Majoros.Pal@uni-bge.hu

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM