Keresés:
Események
«2020. július»
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Pénzügy
Képzésvezető
Prof. Dr. Ábel István PhD
Szükséges végzettség
Diploma
Képzési szint
Mesterképzés
Képzési hely(ek)
PSZK Budapest, GKZ Zalaegerszeg
Nyelv
Magyar
Munkarend (tagozat)
Nappali, Levelező
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

Olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik mikro- és makrogazdasági, funkcionális közgazdasági és módszertani ismeretek birtokában, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, elemző és vezető tevékenységre a vállalati és a közszektorban.

A mesterképzés elvégzése után a hallgatók olyan analitikus készségekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek lesznek önálló szakmai önképzésre, követni tudják a nemzetközi tudományos szakirodalmat. A mesterfokozat birtokában a szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a gazdaságtudományi képzés doktori képzésen (PhD) történő folytatásához.

Képzés fő jellemzői

Választható specializációk:

 • vállalati pénzügy
 • monetáris és közpénzügy,

A végzettség fő jellemzői:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance
 • választható specializációk: vállalati pénzügy, monetáris és közpénzügy (Corporate Finance, Monetary Policy and Public Finance)

Képzési terület: gazdaságtudományok

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, tantárgyak:

 • Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek: matematikai-statisztikai elemzési módszerek, adatbányászat, kvantitatív módszerek a gazdasági döntésekben, ökonometria, pénzügyi közgazdaságtan, FinTech, pénzügyi jog.
 • A szakmai általános ismeretek: pénzügyi elmélettörténet, pénzügyi piacok elemzése, haladó vállalati pénzügyek, pénzügyi kontrolling 1, pénzügyi közvetítők, kockázatok mérése és kezelése.
 • A szakirányú törzsanyag kötelező ismeretkörei vállalati pénzügy specializáción: alkalmazott vállalatértékelés, beruházási és finanszírozási döntések, pénzügyi kontrolling 2, vállalkozások adózása, felelős menedzsment.
 • A szakirányú törzsanyag kötelező ismeretkörei monetáris és közpénzügy specializáción: közösségi gazdaságtan, közpénzügyek, államháztartás (Magyarország központi költségvetése) közberuházások finanszírozása, közpénzügyi szektor számvitele, monetáris politika.
 • Szabadon választható ismeretkörök: szervezeti kultúra, EU pénzügyek, pénzügyi eszközök értékelése és elszámolása, idegennyelvű szakirodalom-feldolgozás, szakkollégium 1, pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával, gazdaságvédelem, pénzügyi visszaélések és vállalati megfelelőség
 • Egyéb módszertani ismeretek: haladó kutatásmódszertan.

A képzés során a hallgatók megismerik:

 • a gazdasági-pénzügyi fogalmakat, összefüggéseket és elemzési módszereket,
 • a gazdálkodás különböző területeinek alapvető elveit és eszközeit,
 • a gazdasági kapcsolatok és intézmények rendszerét, működésük elveit és folyamatait,
 • a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodás, valamint a gazdasági szervezés és irányítás alapelveit és módszereit,
 • a nemzetközi gazdaság működésének törvényszerűségeit és politikáit,
 • a közszektor különböző szegmenseinek pénzügyi gazdálkodási sajátosságait,
 • az alapvető kommunikációs, vezetési és etikai ismereteket,
 • a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a vállalati beruházások és egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási és adóügyeinek lehetőségeit,
 • azokat az eljárásokat, módszereket, amelyekkel képesek nagy-, közepes és kisvállalkozások, közüzemi vállalatok és költségvetési szervek pénzügyi területét vezetni és irányítani, beleértve azon vállalkozásokat is, amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a tőkepiaccal, illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve,
 • a tágabb értelemben vett pénzügyi szféra működésére vonatkozó speciális pénzügyi összefüggéseket, szabályokat, törvényszerűségeket,
 • a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot,
 • a képzés specializációjának megfelelő területen az alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat.

Képzési idő

4 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Okleveles közgazdász pénzügy szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

A pénzügy mesterképzési szakon végzett hallgatók iránt jelentős a kereslet a hazai és a nemzetközi pénzügyi szolgáltató vállalatok, könyvvizsgáló cégek tanácsadási részlegein, a multinacionális vállalatok pénzügyi és elemzési-tervezési osztályain, az országos hatáskörű intézmények és a helyi önkormányzatok (NAV, Állami Számvevőszék, Nemzetgazdasági Minisztérium, nagyobb önkormányzatok hivatalai), és nem kormányzati közszolgáltató intézmények számviteli, elemzői és ellenőrzési osztályai részéről. Külön kiemelhető a közszektor speciális ismeretekkel rendelkező pénzügyi közgazdászok iránti igénye.

Felvételi követelmények

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

Továbbá: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szak, valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;

- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;

- üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;

- társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;

- szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Amennyiben a hallgató beszámítható kreditpontjainak száma eléri vagy meghaladja a 30 kreditet, de nem éri el a 60 kreditet, a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A felvételi eljárás során összesen 100 pont szerezhető az alábbi bontásban:

 • az alapképzésben szerzett oklevél átlaga vagy utolsó 4 félév tanulmányi eredménye alapján max. 50 pont
 • motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek szóbeli felvételi vizsga alapján max. 40 pont
  • A szóbeli felvételi célja, hogy a hallgató verbális képességeit, szakmai kifejező készségét és elkötelezettségét az adott mesterszak iránt lemérjük. Ennek során szeretnénk megismerni, hogy a jelentkező (közgazdasági és pénzügyi) ismereteit miként tudja szóban kifejezni, milyen az érvelő képessége. A motivációs beszélgetés annak felmérésére szolgál, hogy a hallgató mennyire érzi fontosnak az adott mesterszak által nyújtott ismereteket, milyen karrierlehetőséget lát maga előtt.
  • többletpontok (max. 10 pont):
   • előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
    • fogyatékosság: 10 pont
    • gyermekgondozás: 10 pont
    • hátrányos helyzet: 10 pont
  • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
  • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
  • 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont
  • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
  • intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
  • OTDK 1-3. hely: 5 pont
  • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
  • szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont
  • szakmai oktatási tevékenység: 10 pont
  • szaknak megfelelő OKJ-s végzettség: 3 pont

Önköltség és egyéb díjak

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában kerül meghirdetésre. Az önköltség összege a 2020/2021-es tanévben Budapesten nappali munkarendben 350.000 Ft/félév levelező munkarendben 330.000 Ft/félév.

További információk

Levelező munkarendben az oktatás péntek délutánonként és szombatonként történik.

További felvilágosítás:
dr. Nagy Gyula mentor
Hegyesi Gabriella tanszéki adminisztrátor

PSZK:
Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen, telefonon, vagy e-mailben a Hallgatói Ügyfélszolgálaton
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12.
Telefon: (1) 469-6601, (1) 469-6603
felveteli.pszk@uni-bge.hu

GKZ:
BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/a.
Tel: 06-92-509-932
Fax: 06-92-511-896
hszo.gkz@uni-bge.hufelveteli.gkz@uni-bge.hu

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM