Keresés:
Események
«2020. február»
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Turizmus-vendéglátás angol nyelven
Képzésvezető
Weninger Ágnes
Szükséges végzettség
Érettségi
Képzési szint
Alapképzés
Képzési hely(ek)
KVIK
Nyelv
Angol
Munkarend (tagozat)
Nappali
Finanszírozási forma
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott, Önköltséges

Képzés célja

A képzés célja széles körű, magas színvonalú elméleti képzésre alapozva gyakorlatorientált, több idegen nyelven kommunikálni képes szakemberek kibocsátása, akik az Európai Unión belül és kívül is versenyképesek.

Képzés fő jellemzői

Nappalimunkarendű közgazdász alapképzés

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában

A képzés duális képzés formájában is indul!

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BSc)
 • szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Catering

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág: üzleti

Képzési idő: 7 félév, a 6. vagy a 7. szemeszterben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti.

A képzés egy, a British Council által finanszírozott projekt keretében megvalósult európai felsőoktatási együttműködés alapján indult 1992-ben. Meghatározóak a MMU-vel (Manchester Metropolitan University) közösen kialakított tantárgyi struktúrák, oktatási módszerek, a gyakorlatcentrikus képzés, és a folyamatokat végigkísérő ellenőrzés. A képzés során együttműködünk a Man­chester Metropolitan University (MMU) tanáraival, és a záróvizsga az MMU által delegált oktatókkal közösen folyik. A képzés szakmai tartalmát a nemzetközileg elismert turisztikai felsőoktatási intézet az „Institute of Hospitalty” 2017-ben már második alkalommal akkreditálta. A képzésen a társegyetemekről és főiskolákról meghívott külföldi vendégtanárok, valamint a szakmában dolgozó menedzserek is oktatnak.

 

A képzés további jellemzői:

 • az oktatás angol nyelven folyik
 • magas óraszámban tanulnak a hallgatók még egy idegen nyelvet
 • a hallgatók összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt Magyarországon és/vagy külföldön

A 6. vagy 7. féléves, összefüggő szakmai gyakorlattal kiegészített képzés során a hallgatók magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A jól felkészült szakemberek kibocsátása érdekében a gazdasági élet igényeit figyelembe vevő korszerű tananyagokkal és képzési rendszerrel várjuk a hozzánk jelentkezőket.

Tanulmányaik kezdetén alapozó tantárgyakat vehetnek fel a hallgatók, pl. közgazdaságtan, gazdasági matematika, informatika, pénzügy, marketing, jogi ismeretek, stb. A második félévet követően történik a specializáció választása. A specializáción sajátíthatják el a szakmai ismereteket, pl. a turisták utaztatásával, elszállásolásával, a rendezvényszervezéssel, a szabadidő eltöltésével összefüggő tevékenységek folyamatainak tervezését, szervezését, gazdálkodását, irányítását, az EU turizmuspolitikáját meghatározó tényezőket, illetve a vendéglátó tevékenység ellátásához szükséges élelmianyag-, higiénés-, táplálkozási és műszaki ismereteket, az ételkészítés és értékesítés fortélyait, a szállodai és vendéglátó vállalkozások szervezésének és gazdálkodásának meghatározó elemeit. Az alternatív tantárgyak választásával a hallgatók egy-egy témakörben jobban elmélyedhetnek, és további specializálódásra is van lehetőségük.

 

A képzés szerves részét képezi a gyakorlati ismeretek elsajátítása,

 • amely részint a kar Oktató Kabinetében (tankonyha, tanétterem), laboratóriumaiban, illetve külső gyakorlóhelyeken történik, a tantervben rögzített szemeszterekben (esetenként hétvégi napokon is),
 • részint magyarországi és/vagy külföldi gyakorlóhelyeken, a specializációért felelős tanszék vezetésének döntése alapján.

 A tanulmányi idő alatt számos lehetőséget biztosítunk a nyelvtanulásra. A jelentkező több nyelvből választhat (német, orosz, olasz, spanyol, francia).

 Választható specializációk:

 • Kereskedelmi vendéglátás
 • Utazás- és rendezvényszervezés
 • European tourism

 A Kereskedelemi vendéglátás specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és speciális tudásuk birtokában képesek elvégezni a turizmus, a szállodaipar és a kereskedelmi vendéglátás területén felmerülő feladatokat, irányítani és szervezni tudják a kapcsolódó munkafolyamatokat, feltárják és elemzik a keresletet befolyásoló tényezőket, megszervezik és elvégzik a kapcsolódó szolgáltató tevékenységeket, képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására;  speciális tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, valamint vendéglátó kis-, közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozíciói.

Az Utazás- és rendezvényszervezés specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve az utazási vállalkozások és rendezvényszervezés területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére, továbbá képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére; megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai, utazási, rendezvényszervező közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit, alkalmasak a területi  irányítási rendszerben levő feladatok ellátására.

A European tourism specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére, továbbá ismerik az európai szintű turizmusfejlesztési és irányítási rendszert. Képessé válnak szakmai kis és középvállalkozások létrehozására, vezetésére. Megszerzett tudásuk birtokában biztonsággal látják el a szállodai közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióit.  Alkalmasak a turisztikai  desztinációk menedzselésével, irányításával kapcsolatos feladatok ellátására, nemzetközi szintű projektekben való hatékony közreműködésre.

Képzési idő

7 félév

Oklevélben szereplő végzettség megnevezése

Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon

Elhelyezkedési lehetőségek

A fenti tartalmú képzéssel hallgatóink

 • alkalmassá válnak egyéni és társas vállalkozásainak működtetésére, elhelyezkedhetnek a turisztikai vállalkozásoknál (szálláshely szolgáltatók, kereskedelmi vendéglátásra specializálódott vendéglátóegységek, utazási irodák, rendezvényszervező cégek, közlekedési társaságok), a turizmus non-profit szervezeteinél, a közigazgatás idegenforgalmi területein, illetve
 • a vendéglátás és a szállodaipar hazai, illetve nemzetközi vállalkozásainak szakmai és funkcionális területein középvezetői feladatokat láthatnak el

 

Az idegen nyelven történő oktatás lehetővé teszi, hogy végzett hallgatóink jobb eséllyel helyezkedhetnek el az EU, illetve más országok munkaerőpiacain is.

Felvételi követelmények

www.felvi.hu oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2020. részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket.

Önköltség és egyéb díjak

Az önköltséges helyek számát a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 2020. című kiadvány tartalmazza. Az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók önköltséget és egyéb díjat fizetnek. Az önköltség összege a 2020/2021. tanévben 310.000 Ft/félév, továbbá 160.000 Ft/félév idegen nyelvi képzési hozzájárulást kell fizetni az angol nyelvű képzésben részt vevő állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatóknak egyaránt.

A képzés állami ösztöndíjas képzési formában is indul.

További információk

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.

 

Lőrinczné Esztergomi Sylvia

Hallgatói Szolgáltatási Osztály

Telefon: +36-1-374-6200/297. mellék

E-mail: felveteli.kvik@uni-bge.hu

 

Tanszéki ügyintézők

BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

1055 Budapest Markó u. 29-31

Fogadóóra: hétfőtől-csütörtökig: 10-12h és 14-16h, Péntek: 10-12h

Bartháné Koren Ildikó

Telefon: +36-1-374-6200/373. mellék

E-mail: BarthaneKoren.Ildiko@uni-bge.hu

További felvilágosítás

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM