Keresés:
Események
«2020. november»
HKSzeCsPSzoV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Jelentkezz Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2020/2021. tanévi pályázatára - 06.03.
2020.06.03

A BGE felhívás a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2020/2021. tanévi pályázatára

 

Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a 2020/2021. tanévre a

 

Budapesti Gazdasági Egyetem

pályázatot hirdet 27 fő részére

a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon teljes idejű alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik

a)     jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek,

b)     a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá

c)     az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben legalább 4,00-es kreditindexet ért el a két félév átlagában és a hivatkozott két félév valamelyikében tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végzett (pl.: TDK, szakkollégium, publikáció, stb.).

 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik

‒         kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, továbbá

‒         szakmai területen kimagasló munkát végeztek (pl.: TDK tanulmányi versenyeken való részvétel, közéleti, szakkollégium, sport tevékenység, stb.) a 2019/2020-as tanévben.

 

A Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban: HKR) 91. §-a részletesen szabályozza a pályázati feltételeket, és a meghirdetést, az elbírálás részleteit a pályázati kiírás tartalmazza.

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor figyelembe vételével – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj folyósítása a pályázást követő tanévet meghaladóan nem ütemezhető át! A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000.-Ft/fő/hó.

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj max. egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Az alap-, és mesterképzésen résztvevő hallgatók pályázatát elkülönítetten kell kezelni, és külön-külön kell javaslatot tenni az ösztöndíj adományozására.

 

A 2020/2021. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2020/2021. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, az ösztöndíj nem folyósítható számára.

 

A pályázat benyújtására abban az intézményben jogosultak a hallgatók, amelyben a pályázás időszakában (a 2019/2020. tanév második félévében) hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

Abban az esetben, ha az ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói

előirányzatának vagy saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni.

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

 

A pályázat benyújtásának határidejét a BGE pályázati kiírásban határozta meg, mely 2020. július 3. 12.00 óra.

A pályázat leadási helye: Hallgatói Szolgáltatási Osztály.

A pályázatbenyújtásához szükséges dokumentumok itt érhetők el.

 

A karon értékelt pályázatokat a kar dékánja juttatja el az Oktatási Igazgatóság vezetőjének, aki elkészíti az intézményi összesített rangsorra vonatkozó javaslatot. A kari értékelést nyilvánosságra kell hozni, így biztosítva a hallgatók számára a fellebbezés jogát.

Az intézményi rangsort az oktatási rektorhelyettes – a Szenátus által átruházott hatáskörben – hagyja jóvá, majd a 91. § (5) bekezdésben foglaltak szerint felterjeszti az oktatásért felelős miniszternek.

 

Az intézményi szinten összesített sikeres pályázatokat – az e pályázati kiírás mellékletének megfelelő összefoglaló felterjesztéssel együtt – 2020. augusztus 1-ig kell elküldeni az oktatásért felelős miniszter részére. Az intézmény megkerülésével beküldött egyéni pályázatok nem bírálhatóak el.

 

Az intézmény javaslata alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülő hallgatókról az oktatásért felelős miniszter a BGE rektorát írásban értesíti.

 

Budapest, 2020. június 2.

 

 

Prof. Dr. Heidrich Balázs                                           dr. Dietz Ferenc

rektor                                                          kancellár

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM