Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Egyetemi polgári ismeretek

Tárgykód 

EGEK0PA01

Szervező

BGE Hallgatói Önkormányzata

Tárgy jellege 

Szabadon választható

Rövid tartalom 

A kurzus célja, hogy a hallgatók olyan szemléletmódot és kapcsolódó ismereteket szerezzenek, amelyek az egyetemi közösségi élet fejlesztése, a hallgatótársak támogatása, segítése szempontjából alapvető fontossággal bírnak egyetemi életük során, valamint olyan alapvető információk birtokába kerüljenek, amelyek nélkülözhetetlenek az egyetemi hallgatói mindennapok alatt és megkönnyítik az ügyintézések közben felmerülő problémák megoldását.

Az előadások és beszélgetések alkalmával a hallgatók a karok által nyújtott diáksegítő rendszerekről, hallgatói adminisztrációs teendőkről, határidőkről, ösztöndíjakról, a tanulmányi rendszerek működéséről és egyéb ügyintézésekkel kapcsolatos lépésekről szerezhetnek átfogóbb tudomást, így segítve mind a saját, mind a társaik egyetemi tanulmányait és a szervezésben, ügyintézésben közreműködők feladatvégzését.

Témakörök:

 • HKR alapismeretek
 • Ösztöndíjak
 • Mintatantervek
 • Hallgatói érdekképviselet célja, intézményrendszere
 • A BGE szervezete
 • Tanulmányi rendszerek
 • Kihez fordulhatok
 • Hallgatói közösségépítő, közösségfejlesztő rendezvények szervezése

Kurzus nyelve 

Magyar

Óraszám

2x4 óra = 8 óra

Beszámítás / kreditérték

1 kredit

Hallgatói kör 

Valamennyi BGE alapszakos és FOSZK-os hallgató

Értékelés 

A kurzus kvízjátékkal kezdődik, ahol felmérjük a hallgatók ismereteit a kurzus témakörei tekintetében.

A hallgatók a két nap folyamán csoportmunkákkal és helyszíni aktivitással szerezhetnek pontokat a végső jegy kialakításához.

A kurzus lezárása kvízjátékkal fog történni, ahol fel tudjuk mérni, hogy milyen mértékben tudták a hallgatók elsajátítani az oktatott tananyagokat.

A csoportmunkák és a második kvízjáték eredményei arányosan számítva fogják meghatározni a hallgatók érdemjegyeit.

Előadó

BGE HÖK érintett képviselői

Egyes témák érintett szakemberei

További információ 

BGE HÖKTuza Dávid

Egyéb 

-