Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Esély Központ
Az egyenlőség és a sokféleség kérdésével az egyetemen az Esély Központ foglalkozik, hogy „Mindenkinek legyen lehetősége”.          
A Budapesti Gazdasági Egyetemen az Esély Központ biztosítja az egyetem polgárai számára - többek között az alulreprelzentált, vagy valamilyen szempontból hátrányos helyzetű csoportok, emberek számára - az egyenlő esélyű hozzáférést az egyetemi életben való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételhez. 


Alapelvünk, hogy az embereket méltányosan, negatív előítélet nélkül kezeljük, és olyan feltételeket teremtsünk számukra, amelyek ösztönzik és értékelik a sokszínűséget és nem sértik az emberi méltóságot.

A BGE polgárait egy olyan befogadó, sokszínű közösségnek tekintjük, amely számára természetes, hogy az emberek sok szempontból különböznek egymástól. A különbségek megértése, értékelése és hatékony kezelése hozzájárul az egyéni és szervezeti sikerekhez. 

Olyan szervezeti kultúrában hiszünk, amely kölcsönös tiszteleten alapul és ahol mindenki önmaga lehet. 

Az egyetem emberközpontú, hallgatóközpontú működésének elősegítése​.

Az egyetem minden polgára​

A központ célzott támogatásokat nyújt a kiemelt támogatást igénylő csoportok számára: tanulási nehézségekkel küzdő hallgatók, speciális szükségletű hallgatók, megváltozott munkaképességű munkavállalók, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók.

 • egyéni adottságokhoz igazodó sikerélmények biztosítása az egyetem minden polgára számára
 • az emberek közötti különbségek érzékelésének, megértésének, elfogadásának növelése
 • mentális jóllét megőrzése, növelése
 • megtartó közösségek kialakulásának támogatása, közösségi részvétel, befogadás/elfogadás elősegítése
 • esélyegyenlőségi témák, kisebbségi csoportok megjelentetése és láthatóvá tétele az egyetem életében
 • támogatás, támogatáshoz való hozzáférés biztosítása esélyegyenlőséget érintő, hátrányos helyzet következtében kialakult, magánéleti vagy munkahelyi/tanulási nehézségeket okozó helyzetekben 
 • esély (fogadó)órák tartása az egyetem összes polgára számára
 • egyéni szükségletfelmérés speciális szükségletű hallgatók és megváltozott munkaképességű munkavállalók számára, támogatási terv készítése
 • kari esély tanácsadók koordinálása
 • rendezvények, közösségi programok szervezése, rendszeres megjelenés az egyetem rendezvényein
 • érzékenyítő workshopok tartása
 • esély workshopok tartása
 • mediáció az egyetem polgárai közötti konfliktusok esetén
 • felmérések, oktató, érzékenyítő anyagok készítése
 • együttműködés az Esélyegyenlőségi Bizottsággal
 • mentálhigiéniás, pszichológiai tanácsadás, coaching, kortárs segítés koordinálása
 • esélyegyenlőségi témák megjelentetése, kommunikálása

Ha úgy érzed, érdekel az esélyegyenlőség kérdése, ha úgy érzed sérül az esélyegyenlőség az egyetemen, ha nem találod a helyed, kilógsz a sorból, vagy ha elakadtál, támogatásra információra van szükséged, vagy csak szeretnéd jól vagy jobban érezni magad, kérlek vedd fel velünk a kapcsolatot.

Ha speciális szükségletű hallgató vagy megváltozott munkaképességű munkatárs vagy, keresd meg az Esély Központot. Segítünk eligazodni az egyetemi életben, tájékoztatást adunk arról, hogy milyen lehetőségeid vannak, milyen támogatásokat, kedvezményeket vehetsz igénybe. Ha igényled egyéni konzultáció keretei között szükségletfelmérő lapot töltünk ki veled, s a te igényeid alapján kínálunk neked támogatásokat.

Központvezető

központvezető

Dr. Szántó Szilvia, mentálhigiéniás szakember: szanto.szilvia@uni-bge.hu

Dr. Thuma Orsolya ,pszichológus: Thuma.Orsolya@uni-bge.hu

F.Takács Anna, pszichológus: elérhető a PSZK magyar nyelvű hallgatói számára: ftakacsanna@gmail.com

Goóg Mária, pszichológus: elérhető a PSZK munkatársai és a kar külföldi hallgatói számára mariagoog20@gmail.com

Dr. habil. Solt Katalin PhD, CSc: solt.katalin@uni-bge.hu

Kálóczy Andra: asszisztens, Markó u.29-31., kaloczy.andrea@uni-bge.hu

KKK munkatársak:


KVIK munkatársak:


PSZK munkatársak:
Az egyenlő esélyű hozzáférés a tanuláshoz azt jelenti, hogy az egyetem összes hallgatója - speciális szükségletű hallgatók is - akadálymentesen, vagyis más hallgatókkal azonos esélyekkel férnek hozzá az egyetem szolgáltatásaihoz (akadálymentes épített környezet, infokommunikációs akadálymentesítés)


A speciális szükségletű hallgatók a 2011. évi CCIV. Törvény szerint többlettámogatást kaphatnak az egyetemi tanulmányaik során. Speciális szükségletű (a törvény megnevezésében fogyatékos): a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, a beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrumzavarral élő, és az egyéb pszichés fejlődési zavarban (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarban) érintett hallgató.

A többlettámogatások igénybevételéhez szükséges:

Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye szükséges hozzá (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport)

Ha a fogyatékosság, a tankötelezettség ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkezel a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor a fogyatékosság, a speciális szükséglet a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható. Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros III. Kerületi Hivatala szakvéleményét tudjuk elfogadni.

A Sajátos Szükségletű Hallgatókat Segítő Bizottság a hallgatók Neptunon keresztül benyújtható kérelme alapján határozza meg a támogatások, illetve kedvezmények körét. Az egyetemen karonként az esély tanácsadók (fogyatékosügyi koordinátorok) támogatják a speciális szükségleteik miatt előnyben részesítendő hallgatók csoportját. A speciális szükségletű hallgatók a tanulmányi kedvezmények, mentességek, és támogatások ügyében, valamint bármilyen probléma esetén a kari fogyatékosügyi koordinátorhoz, illetve az SHSB-hez fordulhatnak. elérhetőség: SHSB elnök: Légmán Anna: legman.anna@uni-bge.hu


Ha speciális szükségletű hallgató vagy, és úgy érzed, támogatásra lenne szükséged, keresd meg az Esély Központot ezen az e-mail címen: legman.anna@uni-bge.hu  

Segítünk eligazodni az egyetemi életben, tájékoztatást adunk arról, hogy milyen lehetőségeid vannak, milyen támogatásokat, kedvezményeket vehetsz igénybe. Ha igényled egyéni konzultáció keretei között szükségletfelmérő lapot töltünk ki veled, s a te igényeid alapján kínálunk neked támogatásokat.  

 

Kapcsolódó videók: https://www.facebook.com/watch/?v=226051768840782 

play button
09:08
A Döntés Szabadsága - Freedom of Choice
Scroll down for English Nézzétek meg a teljes videónkat! Szerveződő mozgalmunk célja, hogy a Személyi Asszisztencia szolgáltatását bevezessük Magyarországon. A videóban szereplő asszisztensek a munkájukról és a munkáltatóikkal való kapcsolatukról beszélnek. Ha érdekel a Személyi Asszisztencia sz...
play button
04:54
Rehab Critical Mass
A kezdeményezés célja, hogy a kerekesszékes, és más mozgássérült személyek innovatív eszközökkel, kisebb-nagyobb akciókkal hívják fel a figyelmet a nehézségeikre, egyelőre elsősorban a közlekedés terén! https://www.facebook.com/groups/rehabcriticalmass/ Help us caption & translate this video! http...

a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,

b) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,

c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,

d) mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek megkövetelhetők,

e) az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak használatának lehetővé tétele,

f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,

g) * a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.

a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,

b) a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén - jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása,

c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,

d) az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése a hallgató részére,

e) minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása,

f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,

g) * a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő, jegyzetelő tolmács, jelnyelvi tolmács biztosítása.

a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,

b) az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használata,

c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,

d) mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,

e) az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége,

f) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása

g) * a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.

a) a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai eszközök használata,

b) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól

c) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,

d) * a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.

a) a diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatónál:

aa) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,

ab) írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,

ac) a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számítógép, írógép, helyesírási szótár, értelmező szótár, szinonima szótár) biztosítása,

ad) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól;

b) a diszkalkuliás hallgatónál:

ba) mentesítés a számítási feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,

bb) a vizsgák alkalmával mindazon segédeszközök használata, amelyekkel a hallgató a tanulmányai során korábban is dolgozott (különösen táblázatok, számológép, konfiguráció, mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá hosszabb felkészülési idő biztosítása

c) a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatónál:

ca) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,

cb) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,

cc) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése,

cd) az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak alkalmazása,

ce) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének elhagyása nélküli szünetek, vagy mozgásos aktivitás engedélyezése, érzelmi megnyilvánulások tolerálása

cf) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,

cg) az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén - a kérdések leírása vagy többszöri megismétlése, komplex kérdések részegységekre történő lebontása, segítség az elvárások és kérdések tisztázásához,

ch) az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön, digitálisan történő hozzáférhetősége,

ci) * a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása;

d) a magatartásszabályozási zavarral (szocio-adaptív folyamatok zavaraival, az érzelmi kontroll, ön-, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésével) küzdő hallgatónál:

da) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,

db) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása vagy szünetek engedélyezése, az egyéni késztetések, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,

dc) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,

dd) a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén - a kérdések leírása, az elvárások és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának egyszerűsítése, pontosítása,

de) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,

df) * a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.

a) a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,

b) számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli vizsgánál a feltett kérdések, utasítások írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk egyszerűsítése,

c) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,

d) mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban hangrögzítő eszköz, számítógép, értelmező szótár, egyéb támogató, infokommunikációs technológiák) alkalmazása,

e) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,

f) a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények alóli mentesítés, vagy ezek teljesítésének megfelelő, nem gyakorlati feladatokkal való helyettesítése,

g) * a hallgató tanulmányai alatt személyi segítő biztosítása.

a (2)-(7) bekezdésben foglalt előnyben részesítések bármelyike adható, figyelembe véve a hallgató egyéni szükségleteit.

Úgy érzed, valami kérdésed van az esélyegyenlőség kapcsán, érdekel az esélyegyenlőség, az emberi jogok?

Nem tudsz hozzáférni az egyetem által nyújtott valamelyik szolgáltatáshoz?

Úgy érzed, hogy az egyéni adottságaidat nem tudod megfelelően kibontakoztatni, nincs lehetőséged, nem tudod megvalósítani elképzeléseidet?

Úgy érzed, hogy diszkriminálnak, hátrányosan megkülönböztetnek téged vagy valamelyik ismerősöd az egyetemen?

Úgy érzed, más vagy, mint a többiek, s ezért nem mersz részt venni az egyetemi életben?

Nem találod az egyetemen a helyedet, nem tudsz kihez fordulni segítségért?


Minden héten előzetes egyeztetést követően egyéni esély fogadóórák az Esély Központban!

Ha anonim akarsz maradni, akkor kizárólag e-mail-en keresztül történő kapcsolattartás

Kapcsolat: Légmán Anna legman.anna@uni-bge.hu

A BGE épületeinek akadálymentessége

Oktatási épület: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.

Az oktatási épületek részben akadálymentesek

Az épület akadálymentes megközelítése:

Nincs kijelölt akadálymentes parkolóhely. A parkolók előtt végigfutó aszfalt burkolatú járdák akadálymentes közlekedést biztosítanak. Az épület előtti közterületi járdák szélessége, burkolatának minősége az akadálymentes közlekedés szempontjából elfogadható. A burkolaton ugyanakkor vezetősáv vagy egyéb a látássérültek tájékozódását segítő vezetést nyújtó szerkezet nem található. A bejárat környékén jól azonosítható, messziről is megfelelően olvasható funkciójelző felirat van.

Az akadálymentes bejutás biztosítása részben megoldott. Jelenleg 3 hátsó bejáraton keresztül megközelíthetőek az épületek. A lépcsők mellett vannak korlátliftek, ezt azonban a mozgáskorlátozott személyek egyedül nem tudják használni. Az É épületbe vezető bejárat előtt egy 7-8 % meredekségű járdaszakasz található, illetve 1 db akadálymentes mobil rámpa segítségével szintkülönbség nélkül lehet a földszintre jutni. A bejárati ajtók nem elég szélesek, az ajtók akadályt jelentő küszöbbel nem rendelkeznek.

Közönségforgalmi területek, közlekedők

Az oktatási épület méretei - és az információs táblarendszer szinte teljes hiánya – miatt kellő helyismeret nélküli, illetve valamilyen érzékelési-érzékszervi korlátozottsággal bíró épülethasználó az épületben nehezen tud tájékozódni, önállóan közlekedni. Az egyes épületrészeket, szinteket megkülönböztető jelzésrendszerek szintén hiányoznak. Vezetősávok nem segítik a látássérült személyek tájékozódását.

A porta, recepció akadálymentes megközelíthetősége biztosított. A pult magassága megfelelő, a kommunikáció ülő és álló testhelyzetben is megfelelő. Hallássérült személyek megfelelő kommunikációjának biztosításához induktív hurkos vagy FM rendszerű hangerősítő berendezés nem áll rendelkezésre.

Szinten belüli közlekedés mindenhol biztosított, az egyes szinteken belül szintkülönbségek nincsenek. Az épületrészek közötti átjárás az első emeleten biztosított. A meglévő folyosók szélessége, burkolatkialakítása megfelelő.

Az épület szintjei közötti szintkülönbséget épületegységenként egy, összesen 3 db felvonó, illetve több lépcsőház hidalja át. A felvonó az akadálymentes közlekedéshez szükséges geometriával rendelkezik, de az infokommunikációs akadálymentesség feltételeit nem teljesíti (hallható és tapintható információk).

A közlekedő folyosókról nyíló közszolgáltatáshoz kapcsolódó helyiségek ajtajai 90 cm-es szabad szélességet jellemzően nem biztosítják (a helyiségek jellemzően kb. 85 cm szabad szélességű ajtókkal bírnak). Az ajtók küszöbmagassága változó; előfordulnak küszöb nélküli, de a megengedett 2cm-nél magasabb küszöbbel rendelkező nyílászárók is.

Akadálymentes illemhely:

Az épületegyüttesben minden épületrészben és – a pinceszintet kivéve – minden szinten található akadálymentes mosdó. A helyiségek egy része nem felel meg minden tekintetben az akadálymentes használat követelményeinek: kialakításuk nem optimális, felszerelésük hiányos.

Előadók, oktatási helyiségek:

A termek megközelíthetők akadálymentesen, a belső terek alkalmasak az akadálymentes használatra. A mobil és fix beépített bútorok akadálymentes, térdszabad kialakítását, ill. ilyen bútorok használhatóságát biztosítani kell.

Hallgatói ügyfélközpontok:

Gyengénlátó személyek számára jobb azonosíthatósága szükséges. A helyiségekben a bútorozás megfelelő, az akadálymentes közlekedés lehetséges. Hallássérült személyek számára indukciós hurok biztosítása szükséges. Az itt működő ügyfélhívó rendszer terminálja rendelkezik látássérült személyek számára kialakított programmal, ám az érintőképernyő kerekesszékes személyek számára nem elérhető magasságú. Az ügyfélhívó rendszer hallható információkat nem továbbít.


Kollégium: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.

Az épület akadálymentes megközelítése:

Van kijelölt akadálymentes parkolóhely. 

Az akadálymentes bejutás biztosítása megoldott, egy megfelelően kiépített rámpa vezet fel a főbejáratig, ahol automata nyitású bejárati portálokon lehet az épületbe bejutni. 

Akadálymentes apartmanok:

A földszinten két akadálymentes apartman készült. Mindkettőben két szoba, konyha, felszerelt fürdőszoba található. Az apartmanok kialakítása minden fogyatékos csoport számára alkalmas, megfelel a vonatkozó előírásoknak.

A porta, recepció akadálymentes megközelíthetősége biztosított. 

Szinten belüli közlekedés biztosított. A meglévő folyosók szélessége, burkolatkialakítása megfelelő.

A szálláshely szolgáltatások igénybevétele a földszinten teljeskörűen elérhető (automaták, fénymásoló, konyha stb.)

Oktatási épület: 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.

Az oktatási épület részben akadálymentes.

Az épület akadálymentes megközelítése: A parkolás közterületen lehetséges a parkolási

szabályok betartásával. Akadálymentes parkoló nincs kijelölve. A közterületi gyalogosfelületek aszfalt és térkő burkolatúak. A környező közterületi járdákat minden fogyatékos csoport tudja használni.

A főbejáratnál a külső homloksíkra helyezett információs tábla nappali fényviszonyoknál jól olvasható. A kerekesszékes személyek számára a bejárat nem alkalmas. (Látássérült személyek, egyéb mozgáskorlátozott személyek számára alkalmas.) 

A Kálmán Imre utcai bejárat akadálymentes átalakítása megtörtént. Belépőkártyával a kapu mindkét szárnya nyílik, a bejutás a járdaszintről akadálymentes. A kapu mögötti előtérben egy új akadálymentes egyenes átmenő kialakítású lift épült, 5 megállóval (alagsor, utcaszint, földszint, első emelet, második emelet), hangosbemondásos funkcióval ellátott.

Az I. és II. emeleten kerekesszékkel is megközelíthető a 2. számú lift, amivel a III. emelet számítástechnikai termei elérhetők.

Közönségforgalmi területek, közlekedők

A közlekedő felületek az első és második emeleten, illetve a tetőtér beépített részén, és a

földszint és alagsor egyes szakaszain kisebb módosításokkal minden fogyatékos csoport

számára alkalmasak. A szintek közötti lift és korlátlift a belső használatot támogatják, minden fogyatékos csoport számára alkalmasak.

Az érzékelési-érzékszervi fogyatékos épülethasználó viszont vezetősávok hiányában az épületben nehezen tud tájékozódni, önállóan közlekedni. 

Oktatási termek, előadótermek, közösségi terek

Az Előadóterem belső padlója lépcsős, változó padlómagasságú. Az akadálymentes használat a földszintről levezető lépcsőkarra szerelt korlátlifttel lehetséges. Ily módon a kerekesszékes használók az Előadóterem első sorában foglalhatnak helyet. A tantermek ajtajainak többsége nem megfelelő szélességű és küszöbbel rendelkezik. A Színes közösségi tér az első emeleten akadálymentesen megközelíthető közösségi tér. Az alagsori étterem és az akadálymentes illemhelyek is megfelelő minőségben kerültek kialakításra. Az oktatási termek belső kialakításuk alapján minden fogyatékos csoport számára alkalmasak, azonban a hallássérült személyek számára nincs kiépített segítő rendszer.

Akadálymentes illemhely

Az épületben minden oktatási szinten kialakítottak akadálymentes illemhelyet: földszint, első emelet, második emelet, beépített tetőtér oktatási szárnya. Az illemhelyek mérete és felszereltsége megfelel az előírásoknak. Az akadálymentes illemhelyek használata nem korlátozott, egyben tanári illemhelyek is.

Hallgatói ügyfélközpontok

A földszinti hallgatói ügyintézési funkciókat segítő termek a felújítások és az ügyvitel korszerűsítése során szintén akadálymentesen használhatókká váltak. Az épületben minden fogyatékos csoport számára elérhetőek az alapszolgáltatások. 

Könyvtár

A második emeleten található Könyvtár bejárata kerekesszéket használó mozgássérült személyek számára jelenleg nem alkalmas, és hallássérült személyek számára mobil indukciós hurkos erősítő alkalmazása szükséges.


Központi épület: 1055 Budapest, Markó utca 29-31.

Az épület részben akadálymentes.

Az épület akadálymentes megközelítése

Kerekesszékes használók számára a Bihari János utcában található akadálymentes parkoló. A környező közterületi gépjármű felületeken egy akadálymentes parkoló van, megközelítése az út forgalmi felületén át lehetséges. A környező közterületi járdák minden fogyatékos csoport számára alkalmasak. 

A Markó utcai főbejárat a kerekesszékes személyek számára nem alkalmas, látássérült személyek, és nem kerekesszékes mozgáskorlátozott személyek számára alkalmas. A szomszédos Bihari János 5. utcai bejárata akadálymentes. A kapubejárati szolgalmi jogot a hivatalos tulajdoni lapokon rendezni kell, a szomszédos ingatlan használójával a használat részleteiről közös megegyezéssel kell megállapodást kötni. Az akadálymentes bejáratot jelölő tábla elhelyezése a Markó utcai főbejárat és a Bihari János utca közelében is szükséges, valamint az intézmény honlapján is közzé kell tenni. 

Közönségforgalmi területek, közlekedők, folyosók

A közlekedő felületek kisebb módosításokkal minden fogyatékos csoport számára alkalmasak. Van az alagsorban két korlátlift, és az Aulához vezető lépcsőkar mentén egy korlátlift. A lépcsőházak használata kényelmes, a korábbi akadálymentesítést célzó beruházások során épített lift és korlátliftek a belső használatot támogatják, minden fogyatékos csoport számára alkalmasak.

Oktatási termek

Az oktatási termek belső kialakításuk alapján minden fogyatékos csoport számára alkalmasak, azonban a hallássérült személyek számára nincs kiépített segítő rendszer. Az oktatási termeknél kétszárnyú ajtók esetében a minimális 90 cm tiszta méret jellemzően nem áll rendelkezésre, és a küszöbök magassága az 1-4 cm között változik.

Akadálymentes illemhely

Az akadálymentes illemhelyek minden szinten rendelkezésre állnak, kialakításuk alapján minden fogyatékos csoport számára alkalmasak.

Közösségi terek

Aula: A közösségi és konferenciatermek belső kialakításuk alapján minden fogyatékos csoport

számára alkalmasak, azonban a hallássérült személyek számára nincs kiépített segítő rendszer.

Lotz terem: A terem burkolata és bútorozása lehetővé teszi az akadálymentes használatot, fix indukciós hurok nincs elhelyezve

Könyvtár

Az épületben található Könyvtár megközelítése kerekesszéket használó mozgássérült személyek számára jelenleg nem alkalmas, és hallássérült személyek számára mobil indukciós hurkos erősítő alkalmazása szükséges.

Lengyel Gyula Kollégium: 1113 Budapest, Laufenauer u. 1-7.

A kollégium épülete akadálymentes.

Az épület akadálymentes megközelítése: 

A parkolás közterületen lehetséges a parkolási szabályok betartásával. Akadálymentes parkoló nincs kijelölve. A közterületi gyalogosfelületek aszfalt és térkő burkolatúak. A környező közterületi járdákat minden fogyatékos csoport tudja használni.

A főbejárat az akadálymentesítési szabályoknak megfelelő rozsdamentes acél rámpán is megközelíthető. A rámpa és a lépcső megközelítését beépített taktilis jelzősáv, valamint figyelmeztető előjelzés segíti.

A portás pult kerekesszéket használók számára is könnyen megközelíthető térdszabad kialakítású.

A halláskárosodottak kommunikációját beépített akusztikus spirál segíti.  

Közlekedő terek:

Az előcsarnokban a 88 cm szintkülönbséget áthidaló lépcsőn emelőlap készült, ahol biztosított alul-felül a megfordulás lehetősége. A felső szintről kerekesszékkel megközelíthetők a földszinti akadálymentesített apartmanok, az irodák, a konditerem és a tornaterem. Innen nyílik a beemelő lift is a IV. emeletig, amely hangosbemondásos funkcióval is rendelkezik.

A lépcsőkön éljelző sávok vannak elhelyezve, de a portáspulttól a liftig, illetve a szobákig hiányzik a vakok és gyengén látók számára kialakított vezetősáv (taposó vonal) 

Akadálymentes apartmanok:

A földszinten két akadálymentes apartman készült. Mindkettőben két szoba, konyha, mosógéppel felszerelt fürdőszoba található. Az apartmanok kialakítása minden fogyatékos csoport számára alkalmas, megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Minden ágy mellett található pánikgomb, amely a postáspultnál ad fény és hangjelzést. 

Oktatási épület: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.

Az épület részben akadálymentes.

Az épület akadálymentes megközelítése

Az épület bejárata („A” épület bejárata jelenti a főbejáratot) előtti, Buzogány utca egy szakaszának gyalogos-pihenő zónává alakításával létrejött szabadterület Fráter György utca felőli végén 2 db akadálymentes parkoló került kialakításra. Az épület bejárata előtti szabadterület szélessége, burkolatának minősége az akadálymentes közlekedés szempontjából megfelelő. Az épület szintjei közötti szintkülönbséget 1 db felvonó, illetve több lépcsőház hidalja át. A felvonó az akadálymentes közlekedéshez szükséges követelményeket teljesíti. Az épületbe kerekesszékkel történő akadálymentes bejutás (teljeskörű akadálymentes megközelítés) az „A” épület Bagolyvár utcai sarka felőli oldalán található alagsori bejáraton keresztül megoldható. Az épület Bagolyvár utcai sarka felőli oldalán kialakított akadálymentes közlekedést nyújtó bejárata előtti rámpa (tereplejtő) az akadálymentes közlekedés feltételeinek megfelel.

Akadálymentes illemhely

Az épületegyüttesben akadálymentes illemhely a „Toldalék” épület alagsorában, az „A” épület III. emeletén, a „C” épület földszintjén, illetve az „E” épület alagsorában került kialakításra.

Oktatási termek

A nagy előadótermek akadálymentes elérhetősége biztosított. Ezekben az előadó termekben fixen telepített induktív hurkos hangerősítő beépítése szükséges. 

Közösségi terek

A szintenként található közösségi terek esetében a kerekesszékes személyek számára a terek mobil berendezését tekintve az akadálymentes használat biztosítható. 

Hallgatói ügyfélközpont

Az ügyfélközpont akadálymentesen megközelíthető, ugyanakkor a nyílászárók gyengénlátók számára jobb azonosíthatósága szükséges.

Akadálymentes információs táblák

Az intézmény egész területén egységes, azonos grafikai megjelenésű, az épületek színmegjelölésével, Braille felirattal és tapintható szimbólummal ellátott információs táblák kerültek kihelyezésre.


Bagolyvár Kollégium és Étterem: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 6-10. 

A kollégiumi épület akadálymentes megközelítése

Az épületbe történő bejutás a Bagolyvár utca felőli főbejáraton keresztül lehetséges. A bejárat megközelítési útvonala nem csak a közterületről, hanem az akadálymentes parkoló felől indulva egészen a bejáratig akadálymentes.

A bejárat előtt telepítésre került egy emelőlap, mely kerekesszéket használó mozgássérült személyek számára nyújt segítséget. Az épület bejárati előcsarnokában taktilis vezető sáv segíti a látássérült emberek tájékozódását. 

Akadálymentes apartmanok, konyha, zuhanyzó és illemhely

A kollégium földszintjén 3 db akadálymentes szobaegység került kialakításra. Akadálymentes zuhanyzóval, mellékhelyiséggel és konyhával. A kollégiumi recepció akadálymentes pulttal ellátott, illetve a területén indukciós erősítő rendszer segíti a hallássérültek kommunikációját. A hallgatói szintek közlekedője különböző falszínezéssel segíti elő az épületben történő tájékozódást.

Akadálymentes információs táblák

A kollégiumi épület egész területén egységes, azonos grafikai megjelenésű, az épületek színmegjelölésével, Braille felirattal és tapintható szimbólummal ellátott információs táblák kerültek kihelyezésre.

Étterem és pub akadálymentessége

A kiszolgáló pult kerekesszéket használó vendég rendelését vagy vásárlását lehetővé teszi. • Az asztalok elrendezésénél mindkét helyiségben biztosítva van a 150 cm átmérőjű fordulókörön történő megfordulás lehetősége.


Központ: 1149 Budapest, Buzogány utca 11-13.

Az épület akadálymentes.

Az épület akadálymentes megközelítése

Kerekesszékes használók számára a Fráter György utcában található akadálymentes parkoló. A parkolóból a sétálóutca térkő burkolatán keresztül a bejárat akadálymentesen megközelíthető. A környező közterületi járdák minden fogyatékos csoport számára alkalmasak. 

A főbejárat a kerekesszékes személyek számára a kialakított rámpa használatával alkalmas a közlekedésre, a látássérült személyek, és nem kerekesszékes mozgáskorlátozott személyek számára is alkalmas. 

Közönségforgalmi területek, közlekedők, folyosók

A közlekedő felületek minden fogyatékos csoport számára alkalmasak. 

Irodák

Az irodák belső kialakításuk alapján minden fogyatékos csoport számára alkalmasak lehetnek a munkavégzésre, esetleg kisebb átalakítások szükségesek.

Akadálymentes illemhely

Akadálymentes illemhely rendelkezésre áll, kialakításuk alapján minden fogyatékos csoport számára alkalmasak. A helyiségben egy vészhívó rendszer került kiépítésre, amely a fény és a hangjelzést a portára közvetíti.

Parkoló

Az épület előtti parkoló alkalmas a kerekesszékes személy autóval történő megállásához és a főbejáraton történő bejutáshoz.

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 29-31., 138/a