Chosen language
  HU - Magyar
  When you switch, the information available in that language is displayed.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ
A Fenntartható Vendéglátás Kiválósági Központ (FVKK) – a BGE felelős és fenntartható egyetem stratégiai célkitűzését hatékonyan támogatva – azon dolgozik, hogy a fenntartható vendéglátás kutatásával bővítse a szakterület tudományos ismeretanyagát, támogassa a szektorális együttműködést, erősítse a téma iránti hallgatói érzékenységet és segítse a tágabb értelemben vett társadalom szemléletformálását. 


A Központ hazai és nemzetközi együttműködésekben készít témaspecifikus kutatásokat, melyek eredményei közvetlenül hasznosíthatók a képzésében, tananyagfejlesztésben. Kutatási tevékenysége megvalósítása során oktatók, kutatók, hallgatók mellett gyakorlati szakembereket, és a szakma képviselőit is bevonja a vizsgálatokba, azok előkészítésében, kivitelezésében, az eredmények disszeminációjában is együttműködik velük. 

Célkitűzése, hogy a fenntartható fejlődés igen széles tárgykörén belül oktatói és kutatói kiemelten a vendéglátás és kapcsolódóan a turizmus egyes részterületeinek magas szintű kutatásával bővítsék a szakterület tudományos ismeretanyagát és tudásmegosztó platformként támogassák szektorális együttműködést. A Központ – karöltve a Fenntarthatósági Központtal – aktívan közreműködik a BGE intézményi szinten megvalósuló, fenntarthatósággal összefüggő tevékenységeiben.  

Fókuszterületek  
Kutatás  
 • Fenntarthatóság szemlélete a hazai vendéglátóiparban - a fenntarthatóságot, környezettudatosságot reprezentáló védjegyek ismeretének felmérése, a környezettudatosságot reprezentáló, leggyakoribb hazai környezettudatos címkékkel szembeni bizalom (ECOSCALE) és kiválasztási döntésre gyakorolt hatások vizsgálata. 
 • Élelmiszerpazarlás - fő cél az élelmiszerpazarlás megakadályozása a szállodai ételkészítés és értékesítés folyamatában, jó gyakorlatok feltérképezése, a hulladék és az elpazarolt mennyiség csökkentésének módjai (újrafelhasználás, átalakítás, állatok etetése, adományozás, komposztálás, elszállítás stb.), nemzetközi/európai térkép készítése. 
 • Környezetterhelés számszerűsítése, karbon-lábnyom számítás – mintatermékeken keresztül a környezetterhelés csökkentési lehetőségeinek elemzése.  
 • Fenntartható és egészséges táplálkozás - a hazai lakosság étrendje táplálkozásélettani minőségének és környezeti terhelésének meghatározása. 
 Tudományos eredmények és társadalmi hatás   
 • Magas szintű publikációk (2019 – 5 tudományos közlemény, 4 tanulmánykötet-fejezet, 2 monográfia, 5 konferenciakiadvány, számos előadás és poszter). 
 • A Központ szállodaüzemeltetéssel, vendéglátó vállalkozások szervezésével, gazdálkodásával összefüggő tantárgyakat fejlesztett, melyek megjelentek a BGE képzéseiben.  
 •  Az FVKK a vendéglátással foglalkozó kkv-kat és a szállodákat segíti pl. fenntarthatósági védjegyek, élelmiszerhulladék-csökkentés révén. 
 • Az FVKK tudományos publikációinak listája elérhető ITT.  
 • A Központ érdekes és közérthető módon mutatja be tudományos eredményeit és rendszeresen közöl olvasmányos cikkeket a nemzetközi kutatásokról, témaspecifikus aktivitásokról is.  
Disszeminációs tevékenységek (előadások és rendezvények, szerkesztői feladatok) 
Kapcsolódási lehetőségek
Aki szeretne többet megtudni csapatunkról, vagy követné kutatási tevékenységünket,  

annak ajánljuk saját weboldalunkat 

Ha a nemzetközi területről szeretne érdekes híreket olvasni, 

érdemes nyomon követni összefoglalóinkat.  

Aki bővebben is olvasna a kutatásokról,

annak ízelítőül ajánljuk ezt az összefoglalót. 

Ha kapcsolódni szeretne hozzánk, 

ITT tud nekünk üzenni.  

Tevékenységi területek részletesen

A fenntarthatóság és a hozzá kapcsolódó kérdések megválaszolása századunk talán legnagyobb kihívása, hiszen ennek társadalmi és gazdasági hatásai csaknem valamennyi szektor működésére hatással vannak. Bár a kihívások globálisak, mégis leginkább lokális szinten tudunk változtatásokat eszközölni a fenntarthatósági célok elérése érdekében. A környezeti és társadalmi problémákért vállalt felelősségben a turizmus, a vendéglátás és a kereskedelem is jelentősen érintett. 

Minket, mint a hazai vendéglátás, turizmus és marketing területek elsőszámú képzőhelyét, és mint alkalmazott tudományok egyetemet, elsősorban az érdekel, miként tudjuk kutatási és disszeminációs tevékenységünkkel segíteni a tudásmegosztást, és támogatni a szektorális együttműködést. Elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődés eszméi iránt, így minden területen, de különösen oktatási-kutatási tevékenységünkben törekszünk a szemléletformálásra. Felelős felsőoktatási intézményként kiemelten fontos számunkra, hogy reagáljunk a területet érintő változásokra, hogy hallgatóinkat friss tudással, szakértelemmel és megfelelő érdeklődéssel, attitűddel bocsáthassuk a munkaerőpiacra. Ennek érdekében a kutatási eredményeket folyamatosan beépítjük oktatásunkba.  Kutatásaink alapvetően az alábbi területekre fókuszálnak:  

A karbonlábnyom-számítás a vendéglátásban – környezetterhelés-mérés és a csökkentési lehetőségek vizsgálata 

A környezetterhelésről és annak különböző vonatkozásairól egyre több tanulmány születik. A mezőgazdasági termelés, az alapanyagok előállítása és szállítása és az élelmiszeripar, valamint élelmiszerek vendéglátásban történő feldolgozása, illetve a keletkező élelmiszerhulladék kezelése, esetleges megelőzése, közvetlenül vagy közvetve, mind hatással vannak környezetünkre. A kutatásról ITT lehet bővebben olvasni.  

Egészséges és fenntartható táplálkozás  

Fenntartható-e az egészséges táplálkozás? Egészséges-e a fenntartható táplálkozás? A globális klímaváltozás fenyegetései és a növekvő környezeti terhelés problémája életre hív olyan tudományterületeket, melyek az emberiség étrendjének egészségügyi kérdései mellett annak fenntarthatóságát is vizsgálják. Az aktuális táplálkozási ajánlások felülbírálására fenntarthatósági szempontból komoly igény mutatkozik, hogy a lakosság étrendjét nemcsak egészségügyi, hanem környezetvédelmi téren is optimalizáljuk. Kutatásunkban meghatározzuk a hazai népesség étrendjének táplálkozásélettani minőségét, valamint környezeti terhelését. A kapott adatok mentén olyan virtuális étrendeket tervezünk, melyek alacsony környezeti terheléssel és a magyar lakosság számára optimális tápanyagösszetétellel rendelkeznek. A kutatásról ITT lehet bővebben olvasni.  

Élelmiszerpazarlás  

Ez a kutatás a fenntarthatóság alapelvei közül a környezetterhelés csökkentésére fókuszál. Az élelmiszerpazarlás keletkezésének megakadályozása a fő cél a szállodai és éttermi ételkészítés és értékesítés folyamatában. A kutatás során feltárásra kerülnek azok a kritikus pontok, ahol csökkenthető a kidobott élelmiszerek mennyisége. A kutatásról ITT lehet bővebben olvasni.  

A folyamatos kutatói munka mellett a FVKK aktív szerepet vállal a disszeminációban is, az egyetem falain belül és kívül egyaránt. A Központ volt Egyetemünk 2018-as Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényének témagazdája. A közel 200 fős eseményen a fenntartható turizmus témakörét jártuk körbe hazai és nemzetközi szakértők segítségével, valamint a Központ munkatársai is beszámoltak épp folyamatban lévő kutatásaikról.  A Központ hagyományosan aktív a BGE Kutatói Napok és a Kutatók Éjszakája éves eseményein – sokszínű programjaikkal, érdekes, izgalmas, sokszor interaktív programjaikkal nagyban hozzájárulnak a szemléletformáláshoz, érzékenyítéshez és a tudománynépszerűsítéshez. Az FVKK kollégái rendszeresen adnak elő magas színvonalú tudományos és szakmai eseményeken is, melyekről ITT lehet bővebben olvasni.