Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
ALUMNI ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021/2. félévre
Az ösztöndíj célja

Az ALUMNI ösztöndíj támogatás célja a Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)

iránti személyes elkötelezettség erősítése a volt és jelenlegi hallgatók részéről, továbbá az

intézményben végzett hallgatók iránti megbecsülés kifejezése.

A pályázók köre

ALUMNI ösztöndíjra pályázhat az Egyetem azon hallgatója, aki az alábbi feltételek mindegyikének

megfelel:

  • az Egyetem valamely karán önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formában

tanulmányokat folytat alapképzésen (BA/BSc), mesterképzésen (MA/MSc), felsőoktatási

szakképzésen (FOSZK) vagy szakirányú továbbképzésen (SZTK);

  • a szülei közül legalább az egyik az intézményben (vagy annak jogelődjében) szerzett

oklevelet, és az Egyetem ALUMNI rendszerének regisztrált tagja.

Az a hallgató pályázhat, aki

  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a félévben;
  • befizette a teljes önköltségi díjat
  • (azon hallgatók esetében, akik Diákhitel2-t igényelnek, az igényelt összegnek is be kell érkeznie az Egyetem által meghatározott határidőig, mely részletfizetés esetén 2021. március 20-a. Azon hallgatók esetében is, akik csak az önköltségi díj egy részére kértek Diákhitel2-t, be kell érkeznie az igényelt összegnek a határidőig, és be kell fizetniük a különbözetet is a megadott határidőig.)
Pályázaton elnyerhető ösztöndíj mértéke, tartalmi követelményei

Az ösztöndíj mértéke a beiratkozás féléve szerinti költségtérítés vagy önköltségi díj 10%-a félévente. Az ALUMNI ösztöndíj alapja az az önköltségi díj, ami a hallgatói képzési szerződésben szerepel (kreditarányos önköltségi díj esetén a képzési szerződés módosításával meghatározott önköltségi díj).

Az ösztöndíj legfeljebb annyi féléven át folyósítható, amennyi az adott szak hivatalos, tanterv szerinti képzési ideje. Intézményen belüli szak-, munkarend-, vagy képzésinyelv-váltás esetén a folyósítási időszak folytatólagosan számítandó. A hallgatónak a pályázatot csak egyszer kell beadnia tanulmányai során, így aki egy korábbi félévben már elnyerte a támogatást, nem kell újra benyújtania a pályázatot. Az ALUMNI ösztöndíjat elnyert hallgatók esetében az Egyetem a hallgató jogosultságát az ösztöndíjra minden félévben automatikusan vizsgálja. Ezen hallgatók esetében is csak akkor kerül folyósításra az

ALUMNI ösztöndíj, ha a teljes önköltségi díjat befizették az Egyetem által megadott határidőig, amely részletfizetés esetén 2021. március 20-a, valamint az ő esetükben is ellenőrzésre kerül most és a jövőben is, hogy a támogatott félévek száma nem haladhatja meg a tanterv szerinti félévek számát.

Amennyiben a hallgató utólagosan passzíválja a félévét, az ösztöndíjat vissza kell fizetnie.


A pályázat beadásának módja, helye, határideje

A pályázatot a Modulo rendszeren keresztül, elektronikus úton lehet beadni, az ALUMNI ösztöndíj

pályázati űrlap kitöltésével, melyhez csatolni kell az egyik szülő megszerzett oklevelének

másolatát, valamint a rokoni kapcsolatról szóló nyilatkozatot.

A pályázat beadási határideje:

2021. április 8.

Az eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat értékelése, döntéshozatal

A pályázatokról az oktatási igazgató dönt a pályázati kiírás alapján.

A pályázó a döntésről elektronikus úton kap értesítést, amely ellen 15 napon belül a Felülbírálati Bizottságnál élhet jogorvoslattal.

A Pályázat elbírálásának határideje:

2021. április 30.

Az ösztöndíj folyósításának tervezett időpontja:

2021. május 21.

Az ösztöndíj egyösszegben kerül kifizetésre.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket feltenni az kovacs.veronika@uni-bge.hu e-mail címen, az email tárgyában a pályázat elnevezését megjelölve lehet.


Budapest, 2021. február 25.


Dr. Nagyné Dr. Stribl Tünde Etel

oktatási igazgató

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Alumni_ösztöndíj_felhívás_2020_2021_2

(472.52 KB)
Frissítve:
2022. március 25.