Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
Erasmus+ tájékoztató oldal

Kedves Hallgatók!

Amennyiben érdeklődtök és van rá lehetőségetek, fontoljátok meg a pályázat beadását, mert ezáltal mind tanulmányi, mind szakmai tapasztalatokat szerezhettek egy külföldi felsőoktatási intézményben. Ezen az oldalon a programmal és pályázással kapcsolatos információkat találjátok!

A programról


Az Erasmus+ az Európai Unió hallgatók és oktatók cseréjét, valamint hallgatói szakmai gyakorlatok támogatását szolgáló programja. Az Erasmus+ hallgatói mobilitás alapelvei megtalálhatók a Tempus Közalapítvány honlapján. Az egy tanulmányi cikluson belüli (tanulmányi és gyakorlati) összesített mobilitási időtartam maximum 12 hónap lehet. A nyertes hallgatók térítésmentesen tanulhatnak a fogadó intézményben és az Erasmus+ program keretében megítélt megélhetési támogatásban részesülnek.

Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Az Erasmus hallgatói mobilitás külföldi tanulmányokra és szakmai gyakorlatra irányul.

külföldi tanulmányok pályázat célja, hogy lehetővé tegye a hallgatók számára, hogy szakmai, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik ország felsőoktatási intézményben.

szakmai gyakorlat pályázat célja, hogy támogassa gyakorlat eltöltését egy másik európai ország vállalkozásánál/szervezeténél, hogy ez által segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának megértéséhez. A fogadó intézmény lehet vállalt, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet.

Az Erasmus programban részt venni kívánó intézménynek rendelkeznie kell jóváhagyott Erasmus University Charter-ral.

Pályázati feltételek


Erasmus+ támogatásra pályázhat a BGE alap- és mesterképzésének nappali, távoktatás, levelező munkarendben, magyar vagy idegen nyelvű képzésben, illetve FOSZK képzésen résztvevő, beiratkozott, állami ösztöndíjas és önköltséges hallgatója. A pályázat benyújtásának feltétele egy lezárt tanulmányi félév megléte. A pályázat értékelésénél a tanulmányi eredményen kívül egyéb tevékenységek és szempontok is számítanak, amelyek a pontozási lapon vannak feltüntetve.

A fogadóintézményekkel kötött intézményközi megállapodások alapján a pályázó hallgatóknak B2-es szintű, komplex típusú, a fogadó intézményben felvenni tervezett kurzusok oktatási nyelvéből megszerzett állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal kell rendelkezniük, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal, illetve oklevéllel.

Hogyan lehet pályázni?


A tanulmányi pályázatot a honlapon keresztül lehet beadni az űrlap kitöltésével, amelyet az alábbi linken keresztül érhet el:

JELENTKEZÉS ERASMUS TANULMÁNYI MOBILITÁSRA!

JELENTKEZÉS ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁSRA!

A pályázathoz a következőket kérjük csatolni:

  • motivációs levél magyarul, valamint a megpályázott intézmény oktatási nyelvén,
  • a nyelvtudás szintjét igazoló dokumentum – B2-es szintű, komplex típusú állami nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
  • a pályázatban feltüntetett pluszpontok jogosultságát igazoló hitelesített dokumentumok
  • tantárgylista (azoknak a tárgyaknak a listája, amelyet az Erasmus félév alatt kíván felvenni a partnerintézményben).


A pályázók saját karuk partneregyetemeihez pályázhatnak. Javasoljuk, hogy a saját szakodnak megfelelő profilú intézményt keresd, mert így több tárgyat be tudsz számíttatani. Javasoljuk továbbá, hogy a felvenni kívánt tárgyakkal kapcsolatban konzultálj szaktanárokkal, illetve a képzésvezetővel.

Fordíts kellő figyelmet a pályázati dokumentáció összeállítására, mert csak a hiánytalan dokumentációjú és időben beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra!

Az Egyetem partnerintézményeinek karonkénti listája:

A partnerintézmények listája itt található.

A partnerintézmények listája itt található.

A partnerintézmények listája itt található.

A pályázat beadása és további információ


A pályázati anyagot online jelentkezésen keresztül lehet leadni 2021. október 5. 23.59-ig. Az elért pontszám figyelembevételével kialakított rangsor szerint kerül sor az eljárás végén elnyert hely odaítélésére. Amennyiben szeretnéd megpályázni az Erasmus szociális kiegészítő támogatást, jelezd a koordinátornál vagy e-mailben a pályázat leadásakor.

A szakmai gyakorlati mobilitásra a pályázatok online benyújtása folyamatos, de minden hónapban kétszer ellenőrizzük a beérkezett jelentkezéseket: minden hó 10-én és 25-én. Ezután kezdődik meg a benyújtott pályázat bírálata. FONTOS!!! Amennyiben a kötelező szakmai gyakorlatodat szeretnéd Erasmus ösztöndíjjal külföldön végezni, a Karrier Irodával is vedd fel a kapcsolatot!


További információ az erasmus@uni-bge.hu email címen kérhető, valamint minden hétfőn és szerdán 10:00 és 11:00 között a BGE virtuális irodájában: https://calendly.com/bge_erasmus/bge-erasmus-virtual-office

A pályázatok elbírálása


A külföldi részképzési pályázatok elbírálása a jelentkezési lap, az egyéni adatlap és az előírt mellékletek alapján történik. Az elért pontszám figyelembevételével kialakított rangsor szerint kerül sor az eljárás végén elnyert hely odaítélésére.

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét, hogy jelentős összeg áll rendelkezésre pályázati forrásként, így mindenkit bíztatunk a pályázat beadására!

Minden pályázó 3 helyet pályázhat meg. Amennyiben az első helyen megpályázott egyetemen lévő szabad helyeket az adott pályázónál magasabb pontszámú hallgatók nyerték el, úgy a hallgatónak a második vagy harmadik helyen megjelölt egyetemre ajánlunk mobilitást, amennyiben ott van szabad hely.

Az eredményről emailben tájékoztatjuk a pályázókat.

Egyéb fontos és hasznos tudnivalók


A külföldi részképzés ideje alatt a hallgatónak a BGE-n aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie, tehát be kell itthon is iratkoznia a félévre, eleget kell tennie intézményünkkel szembeni esetleges anyagi kötelezettségeinek, továbbá a HKR előírásainak megfelelően (legalább 1 tantárgy felvételével) biztosítania kell féléve érvényességét. Amennyiben a hallgató a küldő vagy a fogadó intézmény valamelyikében elmulasztja tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését, az a támogatás részleges vagy teljes visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után. 

A BGE kiutazó hallgatója nem mentesül az itthoni önköltségfizetés alól (amennyiben önköltséges), tehát a teljes önköltségi díjat és idegennyelvi hozzájárulást be kell fizetnie az Erasmus félév alatt.

A pályázaton sikeres hallgatóval a BGE támogatási szerződést köt, amely részletesen szabályozza a tanulmányi kötelezettségeket, a támogatás összegét és felhasználását, esetleges visszafizetésére vonatkozó feltételeket. A külföldi intézményben minimum 15 ECTS kreditet kell teljesíteni, mely átlagosan 3-4 tantárgy felvételét jelenti, amelyből legfeljebb egy lehet idegen nyelv (nem kezdő szinten), a többi pedig a hallgató itthoni szakmai képzésének profiljához kötődő szakmai tantárgy kell, hogy legyen. Javasoljuk azonban a 15-nél több kredit felvételét, különösen azok számára, akik a Campus Mundi programra is pályázni kívánnak a Tempus Közalapítványnál, mert ez a program 20 ECTS kredit beszámítását írja elő. Amennyiben a külföldi intézmény több kredit teljesítését kéri, úgy a külföldi partner kreditszámai a mérvadók.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Résztvevőnek az Erasmus támogatás keretében folytatott tanulmányok során a külföldi intézményben nem sikerül legalább 15 kreditet teljesítenie, akkor a Résztvevőnek a támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie.

A hallgatói anyagi támogatás és a külföldi megélhetési költségek


A támogatás összege a tanulmányi időszak hossza (nap), az adott országban szükséges megélhetési költségek alapján, valamint a BGE számára megítélt keret nagyságától függően kerül meghatározásra. A támogatás összege a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre. A támogatás összege:

Támogatási ráták

CélországTanulmányi célú hallgatói mobilitásSzakmai gyakorlatos hallgatói mobilitás

Magas megélhetési költségű országok

Dánia, Finnország, Írország, Izland, Lichtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország, Nagy-Britannia

520 € / hó

620 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok

Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Málta, Portugália

520 € / hó

620 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Macedónia, Törökország

470 € / hó

570 € / hó

Felhívjuk az Erasmus+ ösztöndíjra pályázók figyelmét, hogy a megítélt támogatás összege nem fedezi a célországban való megélhetés teljes költségét, ezért azt ki kell egészíteni egyéni forrásokból. 

A hallgatónak arra is van lehetősége, hogy a Tempus Közalapítványhoz adjon be Campus Mundi ösztöndíjpályázatot, viszont ehhez el kell nyernie az Erasmus+ státuszt és az egyetemmel zero-grant szerződést kell kötnie.

Az Erasmus+ részképzéses hallgatók rendszeres szociális támogatásra pályázatot adhatnak be, és ha a tanulmányi eredményük megfelelő, akkor tanulmányi ösztöndíjban is részesülnek.

A Tempus Közalapítvány az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók részére kiegészítő pályázatokat is meghirdethet, amelyeken a hátrányos helyzetű hallgatóknak rendkívüli szociális támogatást, illetve fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatóknak kiegészítő pénzügyi támogatást tud biztosítani.

Az Erasmus+ támogatás a brüsszeli központból származik, mely a magyar Tempus Közalapítványon keresztül jut el a BGE számlájára, ahol csak érkezését követően válik felhasználhatóvá. A rendelkezésre álló források alapján az Erasmus+ ösztöndíj 90%-át a mobilitási időszak kezdetén, míg a támogatás fennmaradó részét a hazaérkezést és a beszámoló leadását követően utalja az intézmény a hallgatónak.

Egyéb ügyintézési teendők


A nyertes hallgatókkal a BGE támogatási szerződést köt, amelyben szerepel a tanulmányi mobilitás pontos – a fogadóintézmény által megadott – időtartama is.

A saját névre szóló bankszámlaszámot a támogatási szerződés megkötése előtt kell megadni, és azt az ügyintézési bonyodalmak elkerülése érdekében nem lehet a későbbiekben megváltoztatni. A szerződéskötéshez a hallgatónak rendelkeznie kell kiegészítő betegség- és balesetbiztosítással is 

A nyertes hallgatóknak önállóan kell intézniük a kiutazással kapcsolatos valamennyi tennivalót: külföldi szállásuk biztosítását, az utazási, biztosítási, banki, stb. ügyeket.

Pályázattal kapcsolatos dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Aktuális pályázati felhívások és dokumentumok

Az Erasmus mobilitási pályázat dokumentumai találhatók itt.
Frissítve:
2021. október 14.

Pályázati eredmények

Frissítve:
2021. október 14.

Hasznos linkek


TEMPUS Közalapítvány ERASMUS+ Nemzeti Iroda: http://www.tpf.hu/palyazatok/108/-erasmus

Európai Bizottság - ERASMUS+ Program:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en