Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
2021. január 5.
BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2020/2021. tanév 1. félévére
A pályázat célja

A „Biztos jövő ösztöndíj” támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. Az ösztöndíj pályázat útján érhető el, forrása az intézmény saját bevétele.

A támogatás a lezárt félévet követően egy félévre adható, melynek mértéke a képzésen megállapított önköltség 100%-a, 50%-a, vagy 25%-a. A dékán a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével határozza meg a beérkezett pályázatok alapján, hogy hány hallgató nyerheti el az ösztöndíjat.


A pályázok köre

A bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató önköltséges hallgatók pályázhatnak, akiknek a hallgatói jogviszonya a BGE-n 2012 szeptemberében, vagy ezt követően jött létre.

A „Biztos jövő ösztöndíj” pályázat útján nyerhető el a beiratkozást követő második aktív félévtől, mely ösztöndíj támogatás maximum egy félévre biztosítható. Ugyanazon hallgató a következő félévre új pályázatot adhat be.

A pályázat benyújtásának feltétele az aktív hallgatói státusz és az adott szak mintatantervében előírt összes kredit időarányosan legalább 90%-ának teljesítése.


A tanulmányait nem a mintatanterv szerint teljesítő, a képzési időt túllépő, továbbá újra felvett hallgató nem nyújthat be pályázatot. Nem pályázhatnak azon hallgatók, akiknek a hallgatói jogviszonya 2012 szeptembere előtt jött létre a BGE-en, és 2012. szeptemberben, vagy azt követően új felvételi eljárással ugyanazon a szakon új hallgatói jogviszonyt létesítettek, kivéve, ha a hallgató másik szakra nyert felvételt és nem kérte az adott félévben a BGE-en korábban szerzett kreditjei beszámítását.


A gyakorlati félév idején a Biztos jövő ösztöndíjra pályázat nem nyújtható be.

A támogatásban az a hallgató részesülhet, akinek az előző félévi korrigált kreditindexe eléri a 3,5-ös értéket. Egy adott kar tekintetében a dékán eseti jelleggel magasabb minimumértéket is megállapíthat.

A pályázat tartalmi követelményei
  • a Modulo rendszerben kitöltött pályázati formanyomtatvány, amely magában foglalja
  • a hallgató nyilatkozatát arról, hogy milyen egyéb BGE által biztosított támogatásban részesül a 2020/2021. tanévben.


A nyertes pályázó számára támogatás a lezárt félévet követően adható, melynek mértéke a pályázó részére kiírtönköltség 100%-a, 50%-a, vagy 25%-a.

Pályázat beadási határidő: 2021. január 27. 23 59 óra

Az érvényes pályázatokat a kari Értékelő Bizottság rangsorolja, melynek figyelembevételével a dékán hozza meg az odaítélésről a döntést. A döntés eredményéről a pályázók a tanulmányi rendszeren keresztül kapnak értesítést, az Oktatási Igazgatóság öt munkanapon belül gondoskodik a hallgató részére az elnyert támogatás egy összegben történő utalásáról.

A pályázat értékelésének, döntésének határideje: 2021. február 12.

A sikeresen pályázó hallgatók kiértesítésének határideje: 2021. február 16. Bővebb információ a kari Hallgatói Szolgáltatási Osztály ügyintézőinél kérhető és a BGE honlapján (http://www.uni-bge.hu) is megtalálható. 


A pályázati felhívás mellékletei:

✓ 1. sz. melléklet: Modulo pályázati adatlap (csak 2021. január 11. 12 órától adható be)

✓ 2. sz. melléklet: Hallgatói nyilatkozat a pályázati feltételeknek való megfelelésről, mely a Modulo

pályázati adatlap részét képezi

✓ 3. sz. melléklet: A pályázat értékelési pontrendszere

✓ 4. sz. melléklet: Pályázati értékelő lap (lásd a Moduloban)

✓ 5. sz. melléklet: Kari összesítő adatlap a BIJŐ ösztöndíj pályázatokról (lásd csatolva)

A „Biztos jövő ösztöndíj” pályázat 2020/2021. tanév 1. félév KVIK-es eredményei az alábbi dokumentumban található.

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

2020-2021. tanév 1. félév BIJÖ pályázat eredmények_KVIK

pdf (228.35 KB)
Frissítve:
2021. április 26.