Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

BGE Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE Hallgatói fiók
Budapesti Gazdasági Egyetem
Budapesti Gazdasági Egyetem
2020. december 22.
Pályázati felhívás
 1. Egy szabadon választott uniós politika jelenlegi, illetve 2020 után várható szabályai (pl. a 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keret és a helyreállítási alap összefüggései, a Közös Agrárpolitika reformja, az Európai Unió bővítése).
 2. Magyarország vagy egy másik EU-tagállam európai uniós tagságának tapasztalatai.
 3. Az Európai Unió jövőjéről folytatott vita.
 4. Az Egyesült Királyság kilépésének lehetséges hatásai a tagállamokra, az uniós intézményekre és politikákra.
 5. Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra (pl. migráció, klímaváltozás, energiabiztonság).
 6. A COVID-19 világjárványra adott európai válaszok összehasonlítása.
 7. A lisszaboni szerződés alkalmazási tapasztalatai az elmúlt tíz évben és lehetséges reformja.
 8. A Visegrádi négyek és a regionális együttműködés jelentősége.
 9. Az uniós csatlakozás társadalmi vonatkozásai, különös tekintettel a Kárpátmedencei kisebbségi közösségek helyzetére.
 10. Az őshonos nemzeti közösségek helyzetének védelme és előmozdításának lehetőségei az Európai Unióban (pl. polgári kezdeményezés).

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében részt vevő, valamint a Magyarországgal szomszédos államok magyar nyelven is oktató felsőoktatási intézményeinek 30 évnél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek. Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát vizsgál. Az előző évek pályaműveit nem lehet újból benyújtani. A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektronikusan kell benyújtani. A pályázat formai követelményeit, valamint az adatkezelési tájékoztatót a függelék tartalmazza. A pályázatot jeligével kell ellátni, s az nem tartalmazhatja a szerző nevét. Érvénytelen az a pályamű, amelyből a szerző személye megállapítható. A pályaművet és külön mellékletben a pályázó nevét, születési dátumát, postacímét, telefonszámát, e-mail-címét, az adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát, továbbá hallgatói jogviszonyának igazolását egy e-mailben kell megküldeni az alább megjelölt címre. Az Országgyűlés Hivatala biztosítja a pályaművek anonim kezelését és elbírálását.

A pályázatot elektronikus formában az alábbi email címre kérjük megküldeni:

eupalyazat@parlament.hu

Az e-mail tárgyában a következőt kérjük megjelölni: „A pályázat jeligéje, dr. Bárány Tibor főigazgató-helyettes úr részére” A pályázat beküldésének határideje:
2021. április 9. (péntek)

A pályázatokat az Országgyűlés elnöke által felkért szakértőkből álló bírálóbizottság értékeli, amely fenntartja magának a jogot, hogy – a pályaművek minőségére figyelemmel – egyes helyezéseket ne ítéljen oda vagy több helyezettet javasoljon díjazásra.

A pályázat díjazása:

I. helyezett 500 000 Ft

II. helyezett 400 000 Ft

III. helyezett 300 000 Ft

valamint két különdíj, egyenként 200 000 Ft (A pályázati díjakat adó és társadalombiztosítási járulék terheli.)

A díjazottak a fenti pénzjutalmon felül, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének felajánlásából 2021-ben többnapos brüsszeli tanulmányúton vehetnek részt. A pályázat eredményhirdetésére és a díjkiosztásra előreláthatóan 2021 tavaszán kerül sor az Országházban. A díjnyertes pályaműveket az Országgyűlés Hivatala honlapján, elektronikus formában megjelenteti.