Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Kancellári szervezet
Az Egyetemen oktató-nevelő, kutató, illetve ezekhez kapcsolódóan szolgáltatási, igazgatási, szervezési és gazdálkodási feladatokat ellátó szervezeti egységek működnek. Az Akadémiai szervezet és a Kancellária, mint két tartópillér alkotják azokat a fő szervezeti egységeket, melyek biztosítják az egyetemi célok fenntarthatóságát és megvalósulását.
Az Egyetem működtetését a kancellár végzi, ő felel az Egyetem gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, számviteli, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységéért és az Egyetem vagyongazdálkodásáért, ideértve a műszaki, létesítményhasznosítási, üzemeltetési, logisztikai, szolgáltatási, beszerzési és közbeszerzési ügyeket is és irányítja e területen a működést.

Az Egyetem kancellári szervezetéhez az alábbi egységek tartoznak. 

Nem oktatási szervezeti egységek

Az Egyetem gazdálkodási tevékenységét koordináló, irányító, szervező, végrehajtó, ellenőrző szakmai szervezete, amely a kancellár irányításával és a gazdasági igazgató vezetésével működik.

Szervezeti egység saját oldala

Szervezeti egységei:

Gazdasági Főosztály

Informatikai Főosztály

Műszaki Főosztály

Karon működő szervezeti egységek

KVIK

KKK

PSZK

A Jogi Igazgatóság az Egyetem olyan nem oktatási szervezeti egysége, amely a kancellárnak közvetlenül alárendelten, a jogi igazgató vezetésével ellátja az Egyetem jogi, igazgatási, szervezési, végrehajtási és humánpolitikai tevékenységét.

Szervezeti egység saját oldala

Szervezeti egységei:

Jogi és Humánpolitikai Főosztály

Igazgatási Főosztály

Az Oktatási Igazgatóság az Egyetem olyan nem oktatási szervezeti egysége, amely a kancellárnak közvetlenül alárendelten, az oktatási rektorhelyettes szakmai vezetésével, az oktatási igazgató vezetésével ellátja az Egyetem oktatásszervezéssel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét.

Szervezeti egység saját oldala

Szervezeti egységei:

Felnőttképzési Főosztály

Mobilitási Főosztály

Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály

Kollégiumok

KVIK

KKK

PSZK

Könyvtár

Az Ellenőrzési Iroda feladata, hogy segítse az egyetem vezetői és vezető testületek döntéseinek megfelelő előkészítését és végrehajtását, az Egyetem tevékenysége gazdaságosságának növelését, a belső tartalékok feltárását, a pénz- és egyéb eszközök helyes felhasználását, a jogszabályok és belső szabályzatok, intézkedések maradéktalan végrehajtását, a belső rend és szervezettség javítását.

Szervezeti egység saját oldala

A Kommunikációs és Marketing Iroda feladata az Egyetem egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, a BGE központi marketing és PR eszközök koordinációja, valamint a kari és egyéb önálló szervezeti egységekhez kapcsolódó aktivitások szakmai támogatása.

Szervezeti egység saját oldala

A Pályázati Iroda az Egyetem olyan nem oktatási szervezeti egysége, amely a kancellárnak közvetlenül alárendelten, az irodavezető vezetésével ellátja az Egyetem pályázatfigyeléssel, pályázatírással kapcsolatos tevékenységét.

Szervezeti egység saját oldala