Kiválasztott nyelv
  HU - Magyar
  Váltásnál az adott területre vonatkozó információkat fogsz látni.
 • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Tudományos kiadványok és folyóiratok
Egyetemünk oktatói és kutatói számos nemzetközi és magyar nyelvű publikációt jegyeznek, illetve éves szinten több száz tudományos és szakmai konferencia előadást tartanak. A BGE tudományos folyóirata az évente négy alkalommal megjelenő Prosperitas. Emellett a BGE három Karán számos szakmai periodikát gondoznak és jelentetnek meg kollégáink.  


BGE Kari Kiadványok

Agora 

IMBusiness

Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok

Nyelvvilág


A Prosperitas folyóirat célja és küldetése

Prosperitas folyóirat a vállalkozások sikeres működését igyekszik elősegíteni azáltal, hogy eredeti elméleti és empirikus kutatási eredményeket tartalmazó cikkeket közöl a vállalkozás és az üzleti élet területén angol nyelven. A folyóiratot a Budapesti Gazdasági Egyetem Alkalmazott Tudományok Egyeteme alapította. Kiváló minőségű kéziratokat publikálunk, amelyek a vállalkozással, valamint a vállalkozói szervezetek menedzsmentjével, makro- és mikro környezetének kihívásaival foglalkoznak. A folyóirat a téma multidiszciplináris megközelítésére törekszik, várva a nemzetközi tudományos közösség üzleti, menedzsment, számviteli, valamint társadalomtudományi (pl. szociológia, politikai tudomány, neveléstudomány) témájú cikkeit.

Folyóiratunkban jellemzően három típusú írást közlünk. Ezek a következők: (a) saját kutatási eredményeket ismertető írást, (b) szakirodalmi áttekintést elméleti, empirikus vagy módszertani fókusszal, valamint (c) olyan recenziót, amely egy nemrégiben megjelent tudományos művet mutat be, vagy a szélesebb értelemben vett tudományos közösséget érdeklő és érintő eseményt (hazai vagy külföldi konferenciát, módszertani műhelyt stb.) ismertet. Más stílusú írások esetén (publicisztika, tudományos vagy közéleti esszé, filozófiai dialógus, kutatási gyorsjelentés stb.) kérjük, egyeztessen a szerkesztőséggel.

Megjelenés

A folyóirat évente 2-szer jelenik meg. Az írások 2019-ig nyomtatva és online is megjelentek, 2019-től csak online formában. A folyóirat ISSN számmal regisztrált. Minden publikáció egyedi azonosításra alkalmas DOI számot kap.

A Prosperitas folyóirat tematikája

A vendégszerkesztő által összeállított ’blokk’ fő funkciója, hogy lehetőséget adjon kutatási közösségek, kutatócsoportok számára, hogy empirikus és elméleti eredményeiket együtt jeleníthessék meg, így is növelve tanulmányaik láthatóságát és idézettségét. Továbbá arra is lehetőség nyílik, hogy egy-egy témában több szerző egymással vitázva is kifejtse a véleményét, reagálva egymás írásaira. A szerkesztett blokkok tehát alapvetően tematikusak, egy-egy témára, problémára vagy kutatási területre fókuszálnak. 

Elsősorban azoknak a kutatóknak kíván terepet adni, akik problémafelvetéseiket, kutatási dilemmáikat, elméleti vagy módszertani áttekintő írásaikat vagy előzetes kutatási eredményeiket szeretnék megosztani a tudományos közönséggel. A rovat lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy a tézisükön dolgozó, PhD programban részt vevő kutatók disszertációjuk egy tanulmánnyá átalakított részét publikálhassák, valamint, hogy a lektoroktól visszajelzést kaphassanak eddigi munkájukról. 

Olyan recenziók és ismertetők megjelenítésére szolgál, amelyek nemrégiben megjelent tudományos műveket mutatnak be, vagy a szélesebb értelemben vett tudományos közösséget érdeklő és érintő eseményt (például hazai vagy külföldi konferenciát, módszertani műhelyt) ismertetnek. 

Az állandó rovatokon túl a Folyóirat esetenként szívesen közöl önálló, az adott lapszám tematikájához nem kötődő tanulmányokat is a BGE által képviselt tudományterületekről. 

Kapcsolat

Dr. Solt Katalin, PhD
főszerkesztő

E-mail:

Solt.Katalin@uni-bge.hu

Telefon:

+36 1 374 6200/486

Kálóczy Andrea
asszistens

E-mail:

kaloczy.andrea@uni-bge.hu

Telefon:

+36 1 374 6200/486

Szerkesztőség címe

1055 Budapest, Markó utca 29-31. 138./A

Kiadó

Budapesti Gazdasági Egyetem

Felelős kiadó: Dr. Heidrich Balázs rektor

Szerkesztőbizottság 

egyetemi tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, földszint, 03-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Email: abel.istvan@uni-bge.hu

egyetemi tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 117-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 6782
 • Email: bakacsi.gyula@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: D épület, II. emelet, 34-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7800
 • Belső mellék: 888
 • Email: bayer.judit@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, I. emelet, 105-ös szoba
 • Telefon: +36 1 469-6666
 • Belső mellék: 6666
 • Email: csillag.sara@uni-bge.hu

a BGE Professzor Emeritusa, óraadó
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 208-as szoba
 • Telefon: +36 1 374-6266
 • Belső mellék: 183
 • Email: Gundel.Janos@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
 • Iroda: II. emelet, 219-es szoba
 • Telefon: +36 1 374-6200
 • Belső mellék: 111
 • Email: kovacs.andras2@uni-bge.hu

főiskolai tanár

egyetemi tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: A épület, földszint, 02-es szoba
 • Telefon: +36 1 469-6600
 • Belső mellék: 2040
 • Email: losoncz.miklos@uni-bge.hu

egyetemi tanár
 • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány utca 10-12.
 • Iroda: E épület, III. emelet, 320-as szoba
 • Telefon: +36 1 469-6860
 • Belső mellék: 6860
 • Email: kriszt.eva@uni-bge.hu

egyetemi docens
 • Iroda: 1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24.
 • Iroda: K épület, II. emelet, 8-as szoba; D épület, II. emelet, 50-es szoba
 • Telefon: +36 1 467-7968
 • Belső mellék: 968
 • Email: valoczi.marianna@uni-bge.hu

Lektorálási folyamat

A tanulmányokat két anonim lektor bírálja, és csak egybehangzó támogatásuk esetén közöljük az írásokat. A lektorokat a főszerkesztő kéri fel a Szerkesztőbizottság tagjai, illetve az adott téma elismert szakértői közül. A lektor nem ismeri a szerző kilétét, illetve a szerző sem a lektorét. Ha a lektor jelentősebb átdolgozást javasol, akkor a lektori vélemény alapján átdolgozott kéziratot a lektornak még egyszer elküldjük jóváhagyásra.

A kézirat végleges, szerkesztett változatát a szerkesztőség minden esetben megküldi a szerzőnek jóváhagyásra. A szerző által jóváhagyott tanulmányt a későbbiekben már nem lehet módosítani. Ekkor még lehetőség van a módosításra, vagy a kézirat visszavonására, a főszerkesztő értesítésével. A módosításokat a főszerkesztő hagyja jóvá. A végleges jóváhagyás után tanulmány módosítására és visszavonására nincs lehetőség, azonban a szerkesztőség mindig biztosítja a lehetőséget, hogy a szerző külön cikkben pontosításokat, javításokat tegyen közzé a Prosperitasban.

Indexálás

A folyóiratot a RePEc (Research Papers in Economics), az EBSCO indexálják.

Open access elérhetőség

A folyóirat minden közleménye elérhető az alábbi tárhelyeken:

RePEc Research Papers in Economics https://ideas.repec.org/s/bbs/prospe.html

Bory Budapesti Gazdasági Egyetem Repozitóriuma http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/

EBSCO

ProQuest

A Prosperitas folyóirat etikai szabályai:

A Prosperitas szerkesztősége szigorúan követi a COPE (Committee on Publication Ethics) által kiadott iránymutatásokat és ajánlásokat.

A Prosperitast érintő helytelen és etikátlan magatartást bárki, bármikor jelezheti a főszerkesztőnek vagy a szerkesztőségnek. Bárki, aki jelzéssel él a helytelen, vagy etikátlan magatartásról köteles elegendő információt és bizonyítékot benyújtani a főszerkesztőnek.

A Kiadó és a főszerkesztő, valamint a lektorok megteszik a szükséges intézkedéseket annak megakadályozása érdekében, hogy bármely olyan publikáció megjelenhessen, amellyel kapcsolatban az etikátlan magatartás, a kutatásra, vagy a kutatási eredmények publikálására vonatkozó etikai szabályok megsértése felmerült.

Adatkezelés

A Prosperitas szerkesztősége minden kézirat benyújtásával, lektorálással kapcsolatos információt bizalmasan kezel. A szerzők engedélye nélkül nem használják fel a kiadatlan kéziratokat saját kutatási célra.

A szerkesztőség nem használhatja fel a szerzők és/vagy a lektorok személyes adatait személyes célokra.

A szerkesztőség nem oszthatja meg a szerzők, lektorok személyes kapcsolati adatait (telefonszámok, e-mail címek, postai címek) harmadik féllel.

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy töröljenek minden szükségtelen szerzőkkel és/vagy lektorokkal kapcsolatos személyes adatot.

Dokumentumok

Mappa, dokumentum neve
Utolsó módosítás

Prosperitas Kéziratsablon

pdf (293.43 KB)
Frissítve:
2021. március 09.