Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Külkereskedelmi Kar

KKK

Külkereskedelmi Kar
KKK
KKK
Interjú dr. Csekő Katalinnal, a BGE Külkereskedelmi Karának dékánjával

„Öröm és büszkeség egy ilyen különleges évfordulót megünnepelni” – mondja a „Külker” 50. évfordulójáról dr. Csekő Katalin, a BGE Külkereskedelmi Karának dékánja. A jeles évforduló részleteiről, a karra történt idei jelentkezések emelkedett számáról, valamint a Kar jelenéről és jövőjéről is beszélgettünk vele.


2021-ben ünnepli a Külkereskedelmi Kar megalapításának 50 éves évfordulóját. Hogyan készültök a kerek évfordulóra?

Mindannyiunk számára öröm és büszkeség egy ilyen különleges évfordulót megünnepelni és reméljük, hogy az egyre javuló vírushelyzet megengedi, hogy az ünnepi programokon személyesen tudjunk részt venni.

A Külkereskedelmi Kar – Magyarország üzleti felsőoktatásában vezető szerepet betöltő Budapesti Gazdasági Egyetem részeként – félévszázados fennállását olyan országosan és nemzetközileg is elismert intézményként ünnepli, melynek jelenlegi teljesítménye méltó a sikerekben gazdag múlthoz. A Karon létrehoztunk egy „KÜLKER 50” csapatot, amely – többek között – szervezi a 2021. november 23-i központi ünnepélyt a „Külker” múltját, jelenét és jövőjét szerves egységként megjelenítő eseményt. Létre szeretnénk hozni a „Külker Kincsei” digitális évkönyvet is, amely a végzett és a jelenlegi hallgatóink, valamint a Kar korábbi és jelenlegi oktatói, munkatársai gondolatait, üzeneteit és a Külker életét bemutató képeket tartalmazná.

Hallgatóink számára egy igazi meglepetéssel készülünk. A „Room of the Future”, egy olyan helyszín lesz, amely a legmodernebb IT technológiák (pl. virtuális valóság) megteremtésével játékosan komoly formában készíti föl a hallgatókat a jövő digitális munkakörnyezetére.

Az idei jelentkezési adatok alapján 34 százalékkal többen jelentkeztek a Karra. Hogyan éled ezt meg dékánként ebben a vírushelyzet nyomán kialakult időszakban?

Az elsőhelyes jelentkezések száma egy felsőoktatási intézmény sikerességének fontos indikátora. A felmérések szerint a leendő hallgatók az egyetem és a szakválasztás előtt nemcsak azt veszik figyelembe, hogy milyen értékekre helyezi a súlyt az intézmény, illetve milyen véleményt formálnak a Karról a jelenlegi és a végzett hallgatók, de fontos szerepet játszik a döntésben a munkáltatók megítélése is. Az emelkedő jelentkezési létszám azt mutatja, hogy a BGE és a Kar elismert munkaerőpiaci szereplő. Az igényes tartalmú és kivitelű új BGE weboldal, illetve az információban gazdag kari honlap és Facebook oldal hiteles és meggyőző képet közvetít a Kar magas színvonalú munkájáról. Az elmúlt időszak online nyílt napjain közvetlenül is megtapasztalhattuk, hogy az Egyetem stratégiai céljai, külön kiemelten a sikerre felkészítő oktatás, a jelentkezők részére egyértelmű visszaigazolást nyert. A kari oktatói és tudományos munkánk eredményét egyrészt a felsőoktatási rangsorokban elfoglalt helyünk, másrészt a végzettjeink kiváló elhelyezkedési lehetőségei és magas kezdő fizetése is jól mutatják. Ezek az eredmények, amelyek a Kar oktató és nem oktató kollégáinak elkötelezett, kitartó és színvonalas munkáját dicsérik, és megerősítenek bennünket abban, hogy „jó úton járunk”.

Tavaly februárban adtátok át a Citi Global Business vállalati tanszéket. A jelenlegi helyzetben hogyan működik a napi kapcsolattartás az üzleti szférával?

A Karunkon ezidáig két vállalati tanszék, a Robert Bosch Lean Menedzsment és a Citi Global Business jött létre. Arra törekszünk, hogy a vállalati tanszékeink a felsőoktatás és az üzleti szféra együttműködésének jól működő modelljei legyenek. A vállalati tanszékek részt vesznek az alap és a mesterképzéseink fejlesztésében, az alkalmazott kutatásainkban, és szakmai fejlődési és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítanak a hallgatóink számára. A vállalati tanszékek mellett napi kapcsolatban állunk kb. 20 olyan vállalattal is, amelyek a duális képzésben résztvevő hallgatóink munkáltatói és a Kar kurzusainak rendszeres vendégoktatói, pályázatainak aktív szereplői. Mellettük közel 300 szervezet kínál szakmai gyakorlati helyet a hallgatóinknak. Bár az elmúlt hónapokban a partnerszervezeteinkkel való kapcsolattartás is áttevődött a virtuális térbe, de a kooperációk ereje és lényege változatlan maradt; a megbeszélések és a partnerszervezeti visszajelzések révén a Kar „első kézből” értesül a nemzetközi és hazai gazdaság legfrissebb trendjeiről, az új üzleti megoldásokról, olyan értékes információkról, amelyek beépülnek a képzéseinkbe és alkalmazott kutatási tevékenységünkbe.

Merre halad tovább a Külkereskedelmi Kar?

Erősíteni szeretnénk a nemzetközi kapcsolatainkat, egyrészt az angol nyelvű alapképzési kínálatunk bővítésével (pl. Kommunikáció és Média BA szakon), másrészt nemzetközi szervezetekkel való együttműködésben a felnőttképzési, ún. „certificatet” biztosító programokban. Tárgyalásokat folytatunk a mesterképzésekre vonatkozó kettős diplomaprogramokról is, ahol biztató lépések történtek egy neves brit és német egyetemmel való kooperáció megteremtésében. Mindezeket a partnerségeket az Egyetem nemzetközi stratégiájával összhangban úgy alakítjuk, hogy mind a három Kar élvezhesse nemzetközi projektekből származó előnyöket.

A „Külker” egyre sikeresebb a digitális transzformációt megélő gazdaság oktatásában. A „Smart Shop Floor” virtuális logisztikai labor köré épülő oktatói és tudományos programok, a Digitális marketing és az üzleti intelligencia és döntések specializációnk hallgatói olyan tudást szereznek, amelyek fontosak a jövő üzleti világának alapvetéseit jelentik.

Tudományos teljesítményünk disszeminációját is kiemelt feladatként kezeljük. A Kari IMPACT project és a Külkereskedelmi Kar tudományos vlogsorozata a széles szakmai közönség számára kívánja hírül adni a jövő értékláncait, gazdasági, diplomáciai kapcsolatait, valamint marketing és média tendenciát kutató kollégák magas presztízs értékű tudományos teljesítményét.

Ha lenne egy varászpálcád, akkor mi lenne a legfontosabb egy-egy kívánságod szakmailag és magánemberként?

Szakmai szempontból a kollégáim és a hallgatóink sikeressége miatt azt szeretném, ha a terveink megvalósulásához a Kar mindig megfelelő erőforrást tudna biztosítani. Magánemberként: mindnyájunk egészsége mellett a Külker közösségének összetartó és megtartó ereje számomra a legfontosabb.