HU - Magyar
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Létesítménygazdálkodás és Ingatlanvagyon Központ

A Létesítménygazdálkodás és Ingatlanvagyon Központ a szolgáltatási igazgatónak közvetlenül alárendelt, támogató szervezeti egység, mely ellátja az Egyetem vagyongazdálkodási, biztonságszervezési, létesítménygazdálkodási, műszaki, ellátási, üzemeltetési tevékenységét. 

A Létesítménygazdálkodás és Ingatlanvagyon Központ feladat- és hatásköre különösen: 

a) elkészíti az Egyetem rövid- és középtávú vagyongazdálkodási terveit, előkészíti az ingatlangazdálkodással kapcsolatos egyetemi döntéseket, koordinálja az Egyetem létesítménygazdálkodását és a tulajdonában álló ingatlanok hasznosítását, 

b) üzemelteti, karbantartja és működteti korszerű műszaki színvonalon az Egyetem oktatási, kollégiumi, sportcélú és egyéb épületeit, illetve tárgyi eszközeit és berendezéseit (épülettartozékait), koordinálja, és gazdaságos módon szervezi az Egyetem energiagazdálkodását, megszervezi és ellátja az Egyetem tűz és vagyonvédelmi tevékenységét, 

c) közreműködik az Egyetemen folyó beruházások, felújítások lebonyolításában, 

d) megszervezi és koordinálja az Egyetem és szervezeti egységei működtetéséhez szükséges ellátási tevékenységet, ellátja az intézményi gépjárműállomány üzemeltetési (karbantartási, biztosítási, üzemanyag ellátási) feladatok. 

Szervezeti egységek


központvezető

központvezető
  • Iroda: 1149 Budapest, Buzogány u. 11-13.
  • Iroda: 26.
  • Telefon: +36 1 469-6790
  • Belső mellék: 6790
  • Email: Greff.Jozsef@uni-bge.hu