Kiválasztott nyelv
    HU - Magyar
    Váltásnál az adott nyelven elérhető információk jelennek meg.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Nem oktatási szervezet

A Belső Ellenőrzési Iroda az Egyetem támogató szervezeti egysége, operatív tevékenységét a rektornak közvetlenül alárendelten, az Iroda vezetőjének vezetésével végzi. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Egyetem működését fejlessze, a működéssel kapcsolatos kockázatokat csökkentse: 

  • a bizonyosságot adó tevékenység keretében elemzi, értékeli az irányítási folyamatokat és a belső kontrollrendszer kialakítását, működését aszerint, hogy azok eredményesen, hatékonyan és gazdaságosan biztosítják-e a szervezeti célok megvalósulását, 
  • a tanácsadói feladatok ellátása a bizonyosságot adó vizsgálati feladatok, a kontrollok és működési folyamatok elemzéseinek természetes folytatása. E tevékenység feltételezi a lehető legmagasabb szintű objektivitási normák megtartását, a szervezet folyamatainak, kockázatainak és stratégiájának alapos ismeretét.

Szervezeti egység saját oldala

A Budapest LAB – Vállalkozásfejlesztési Iroda tudásmegosztással segíti a vállalkozói kultúra terjedését, erősíti a hazai kis- és középvállalkozásokat. A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) partnerségben a vállalkozásokkal stratégiai célját támogató műhely célja, hogy a közép-európai vállalkozásfejlesztés ismert kutató-, fejlesztő-, képző- és tudásszolgáltató bázisává („think tank”) fejlődjön.

A Budapest LAB hasznos információkkal, kutatásokkal és képzéssel segíti a vállalkozói kultúra terjedését és a hazai kis- és középvállalatok sikerességét. 

Bekapcsolódik nemzetközi kutatási projektekbe, valamint alkalmazott kutatásokat végez, hogy a hazai vállalkozói szféra számára valóban fontos kérdésekre szülessenek válaszok. Az eredményeket pedig közérthetően teszi közzé, hogy mindennapi tudássá válhassanak.

Elindította a Családi Vállalkozás Kutatási Programot, amely Magyarországon elsőként vizsgálja e vállalkozói kör sajátosságait. A családi vállalkozások mellett kutatási témái között kiemelt figyelmet szentel a startupok, a szabadúszók, valamint a vállalkozás mentorálás területének.

Online magazinja, kiadványai és rendezvényei segítségével érdekes és fogyasztható módon, széles körben osztja meg a felhalmozott, a vállalkozói léthez kapcsolódó tudást.

Inspirációt nyújt a vállalkozást tervezőknek és vállalkozóknak, valamint képzéseket fejleszt a sikeres vállalkozáshoz szükséges témákban.

Szervezeti egység saját oldala

Ellátja a doktori képzések szervezését, illetve saját igazgatási és ügyviteli feladatait. Tevékenysége során az Egyetem valamennyi karával, oktatási szervezeti egységével és vezetőjével együttműködik, különösen a doktori képzés szervezésével megbízott személyekkel. Vezetőjét az Egyetemi Doktori Tanács (a továbbiakban: EDT) választja meg és menti fel, és ennek alapján a rektor bízza meg, illetve vonja vissza a vezetői megbízását, továbbá gyakorolja a vezető és a dolgozók felett a munkáltatói jogokat.

Szervezeti egység saját oldala

A BGE könyvtári hálózata az egyetem egyik legnagyobb szolgáltató egysége. Tevékenységükkel támogatják az egyetemi közösség minden tagját, mely igény szerint lehet az elmélyült egyéni tanulás tere éppúgy, mint a közösség találkozó helye. A BGE könyvtári hálózata 2000-ben jött létre, jelenlegi tagjai az egyetem három kari könyvtára és az Idegenforgalmi Szakkönyvtár.

Szervezeti egység saját oldala

A Márka Iroda feladata az Egyetem egységes megjelenésének, kommunikációjának biztosítása, a BGE központi marketing és PR eszközök koordinációja, valamint a kari és egyéb önálló szervezeti egységekhez kapcsolódó aktivitások szakmai támogatása.

Szervezeti egység saját oldala

A BGE NYVK három vizsgarendszert működtet – az egynyelvű gazdasági kommunikáció, valamint a kétnyelvű üzleti, idegenforgalmi-vendéglátóipari szaknyelvi vizsgarendszereket –, melyekben államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványok megszerzését teszi lehetővé alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1). A vizsgák minden vizsgarendszerben szóbeli, írásbeli vagy komplex típusúak lehetnek, nyolc nyelvből tehetők vizsgák, ezek: angol, francia, japán, kínai, német, olasz, orosz és spanyol nyelv. E nyolc nyelvből az egyes szaknyelvi vizsgarendszerekben akkreditált és így vizsgára választható nyelvek száma eltér. A Vizsgaközpont évente három vizsgaidőszakot szervez és országosan 17 vizsgahellyel rendelkezik. A Vizsgaközpontunkban letehető egy- és kétnyelvű vizsgák mindegyike elfogadott a gazdaságtudományok képzési terület alá tartozó minden alapképzéses szakon.

Szervezeti egység saját oldala

A Rektori Hivatal szervezési, koordinációs, igazgatási és adminisztratív, valamint a Rektori Tanács és a Szenátus üléseivel kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat ellátó funkcionális szervezeti egység. 

Szervezeti egység saját oldala

A Budapesti Gazdasági Egyetem Sport irodája 2021. augusztus 1-jén kezdte meg működését, folytatva a korábbi Testnevelési és Sportközpont által megkezdett munkálatokat. Az Iroda, a testnevelés órák mellett, nagy hangsúlyt fektet a tanórákon kívüli mozgásos, egészséggel kapcsolatos, valamint a versenyszintű tevékenységekre is, mellyel nem csak a hallgatóknak biztosítunk egyre több lehetőséget, hanem a dolgozóknak is. 

Szervezeti egység saját oldala

Szervezeti egység saját oldala (hamarosan)

Az Üzleti Partnerség, Alumni Kapcsolatok Iroda feladata a BGE stratégiai céljainak támogatása, együttműködve az egyetem különböző szervezeti egységeivel és külső szereplőkkel. 

Mint üzleti partnerségekért felelős iroda, felmérjük és bemutatjuk partnereink számára a BGE-n elérhető értékeket és szolgáltatásokat, együttműködéseket kezdeményezünk, végigvezetjük a szerződéskötések folyamatát, valamint aktívan részt veszünk a megvalósítási folyamatban is. 

Alumni kapcsolatok irodaként a volt hallgatók közösségének fejlesztése a célunk, és azoknak a lehetőségeknek a biztosítása, melyeken keresztül a volt hallgatók bekapcsolódhatnak az egyetem oktatási, kutatási és közösségi életébe.

Szervezeti egység saját oldala