Chosen language
    HU - Magyar
    When you switch, the information available in that language is displayed.
  • EN - English
Hallgatói fiók

Budapesti Gazdasági Egyetem

Alkalmazott Tudományok Egyeteme

Budapesti Gazdasági Egyetem
BGE
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola
Hazánkban az első olyan doktori iskola elindítása hozzánk köthető, amely alkalmazott tudományok egyeteme státusszal rendelkező intézményben létesült!


Profil 

A BGE Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskolája a társadalomtudományok tudományterületen, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban működik, kiemelt figyelemmel a kis-és középvállalkozásokra. Az alkalmazott tudományokra támaszkodó, elméleti igényű, de gyakorlatorientált képzést kínál, amelyből az akadémiai és felsőoktatási karrierpálya iránti érdeklődők mellett az üzleti szféra szakemberei is profitálhatnak. Doktori iskolánk a tapasztaltabb, gyakorlattal rendelkező pályázók mellett a mesterképzést frissen befejezett hallgatók jelentkezését is várja. A tantárgyi tematikák és a tananyagok vezérfonala az alkalmazott tudományok megközelítése és követelményrendszere. Magas szintű elméleti képzésünkben kiemelt terület a kutatásmódszertani alapozás. Erre épül a doktori iskola vállalkozás- és gazdálkodástudományi profiljának megfelelő tantárgyi struktúra. Végzett hallgatóink olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudással, képességekkel és készségekkel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket alkalmazott kutatás folytatására, vállalkozási, gazdasági és pénzügyi probléma és folyamatok tudományos igényű elemzésére, problémák felismerésére és megoldására a tudományos, a reálgazdasági, a pénzügyi és a közszférában. A megszerzett tudás révén végzett hallgatóink magasan képzett és innovatív szakemberként, vezetőként, illetve vállalkozóként lehetnek sikeresek. Képzési programunkat és minőségbiztosításunkat úgy alakítottuk ki, hogy hallgatóink az adott kereteken belül a lehető legrövidebb időn belül meg tudják szerezni doktori fokozatukat. 

Előzmények 

A magyar gazdaság kulcsszereplői a kis- és középvállalkozások. Vállalati-üzleti orientációjú profiljából adódóan a BGE mint az alkalmazott tudományok egyeteme és Magyarország meghatározó gazdasági felsőoktatási intézménye alap- és mesterképzésében jelentős helyet foglal el a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó ismeretek oktatása. A 2015-ben indított vállalkozásfejlesztés mesterszak például - a jelentkezési adatok alapján - mára a hazai gazdasági felsőoktatás egyik legnépszerűbb képzési programjává vált. Az oktatáson és tehetséggondozáson túlmenően a BGE vezetése kiemelt figyelmet fordít a kis- és középvállalkozásokhoz kapcsolódó tudományos kutatás ösztönzésére. A vállalkozói kultúra erősítésének és terjedésének előmozdítása érdekében az Egyetem 2017-ben létrehozta a BGE Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központot, amely tudásmegosztással járul hozzá a hazai kkv-k fejlesztéséhez. 

Mérföldkövek 
  • 2018. december 14. – A Magyar Felsőfokú Akkreditációs Bizottság határozata jóváhagyta a BGE mint alkalmazott tudományok egyeteme profiljára épülő doktori iskola létesítését és akkreditálta azt.
  • 2019. január 23. – Határozatával az Oktatási Hivatal regisztrálta a BGE Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskoláját (VGDI).  
  • 2019. szeptember – Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár vezetésével elindult a magyar nyelvű képzés.
  • 2020. szeptember – A magyar nyelvű képzést az angol nyelvű PhD képzés váltotta fel. Ezzel a BGE alap- és mesterképzési szintjéhez hasonlóan a doktori iskola is teljesíti a nemzetköziesedés követelményeit. Az angol nyelvű doktori képzésre az első évben három magyar, a Stipendium Hungaricum és a Christian Young People magyar állami ösztöndíjprogram keretében pedig több mint 70 külföldi hallgató jelentkezett.
Kezdettől fogva célunk, hogy a magyar üzleti doktori iskolák tengerében megkülönböztessük magunkat. Ezt úgy érjük el, hogy a legmagasabb képzési szinten is azt csináljuk, amihez értünk és célunk: a vállalkozásokra és azok fejlesztésére fókuszálunk. Így elmondhatjuk, hogy minden képzési szinten (a FOSZK-tól a Doktori Iskoláig) kiemelten és a visszajelzések alapján hazánkban a legjobb minőségben foglalkozunk a vállalkozások fejlesztésével. Ráadásul a Doktori Iskola nagyban segíti a saját kollégáink szakmai fejlődését és fejlesztését is. 2019 májusában megalakult az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa, mely az oktatói-kutatói karrierutakban jelent jelentős előrelépést és támogatást.
Prof. Dr. Heidrich Balázs, rektor

KAPCSOLAT

Bővebb információ, illetve a képzésre való jelentkezés ITT.