Keresés:
Szolgáltatások

HELYBEN HASZNÁLAT

A helyben olvasásra, tanulásra olvasótermekben, illetve a szabadpolcos tér asztalainál, foteljeiben van lehetőség. A könyvtár területén (DF 47) négy olvasóterem kapott helyet: OBIC Kelet-Ázsiai Könyvsarok (Keleti Sarok), kézikönyvtár, szótárszoba és Médiatár.

A szótárszobában a nyelvtanulást segítő szótárak, míg a Keleti Sarokban a Távol-Kelettel kapcsolatos, főként angol nyelvű könyvek találhatóak.

A kézikönyvtár a magyar és idegen nyelvű kézikönyvek olvasóterme, a tanuláshoz és kutatáshoz szükséges legfontosabb szakirodalmakat, szótárakat, nyelvkönyveket tartalmazza.

A Médiatárban számítógépek találhatók, amelyeken főként a könyvtárban előfizetett adatbázisok elérésére és csoportos tanulásra ajánlunk, de ahol televíziózásra és filmnézésre is van mód.

Szintén helyben van lehetőség használni a digitális formában elérhető szakdolgozatokat és oktatói publikációkat, amelyeket a BORY repozitóriumból szolgáltatunk. A BORY részét képező Dolgozattár, Publikációtár és Dokumentumtár dokumentumai a kézikönyvtár hat, erre a célra kijelölt számítógépén tekinthetőek meg. 

A szintén csak a könyvtár területén olvasható folyóiratok és újságok a kölcsönzőpultnál kaptak helyet.

 

KÖLCSÖNZÉS


Ez a szolgáltatás csak fizetett tagsággal vehető igénybe. 

A kölcsönözni kívánt dokumentumok a DF 47-es kölcsönzői térben szabadpolcokról kiválaszthatók vagy kérőlappal a raktárból felkérhetők. A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása az olvasó jelenlétében számítógéppel történik az olvasójegy és a dokumentum vonalkódjának leolvasásával. Az aktuális olvasói állapotról nyomtatott jegyzéket állítunk ki, amelyet az olvasó aláírásával lát el. Az eredeti példány a könyvtárban marad, a másolatot az olvasó kapja meg.


Olvasói állapot:
Minden olvasó tájékozódhat a kikölcsönzött könyvekről és azok lejárati idejéről a könyvtárban elhelyezett munkaállomásokon vagy interneten (https://opac-kkk.uni-bge.hu/), amennyiben olvasójegye (diákigazolványa vagy Neptun azonosítója) számával jelentkezik be a rendszerbe. Mit lehet kölcsönözni? A könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentumát.

Kölcsönzés:
A könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentumát lehet kölcsönözni. A kar oktatója/dolgozója egyszerre legfeljebb 100, hallgatója legfeljebb 10, a külső olvasó maximum 3 könyvtári dokumentumot birtokolhat.

Mit nem lehet kölcsönözni?

  • napi- és hetilapokat, folyóiratokat;
  • az olvasótermekben elhelyezett és "Kézikönyvtár" jelzéssel ellátott műveket;
  • egyes CD-Rom-okat.

Kivételes jelleggel, zárástól nyitásig kézikönyvtári dokumentumok is kikérhetők. Ennek a szolgáltatásnak alapfeltétele, hogy a hallgató semmilyen tartozással ne rendelkezzen. A dokumentumok megállapított határidőre történő visszahozatalának elmulasztása esetén 400,-Ft/dokumentum/nap - késedelmi díjat kell fizetni és ezt a szolgáltatást a hallgató tanulmányai során többször már nem veheti igénybe. Az első napra vonatkozó késedelmi díj 30 perc késedelem után esedékes.

A kölcsönzés időtartama:
Dokumentum-típustól függően változó. A konkrét kölcsönzés határidejét az olvasói állapotról készített nyomtatott jegyzéken jelezzük.

Hosszabbítás:
Előjegyezni, illetve hosszabbítani személyesen, emailben vagy az online katalóguson keresztül lehet. Minden olvasó tájékozódhat az általa kikölcsönzött könyvekről és azok lejárati idejéről a Könyvtárban elhelyezett munkaállomásokon vagy az interneten, amennyiben olvasójegye vagy diákigazolványa számával jelentkezik be a rendszerbe (https://opac-kkk.uni-bge.hu/).

A kölcsönzési határidő lejárata előtt személyesen, email-ben (konyvtar.kkk@uni-bge.hu), vagy az online katalóguson (https://opac-kkk.uni-bge.hu/) keresztül  lehetséges. Telefonon keresztül nem hosszabítunk. Nem lehetséges a hosszabbítás, ha az adott könyvet időközben más olvasó előjegyezte. 
Figyelem: egy új könyv kikölcsönzése nem jelenti a már kintlévő dokumentumok automatikus meghosszabbítását!

Előjegyzés:
Kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyzése számítógépen történik személyesen a kölcsönző pultnál, vagy interneten az online katalóguson keresztül (https://opac-kkk.uni-bge.hu/). A könyv beérkezésekor az olvasót levélben vagy email-ben értesítjük és 8 napig tartjuk fenn számára a dokumentumot a Könyvtárban.

Foglalás:
A foglalás a kölcsönözhető státuszú és a foglalás pillanatában a szabadpolcon rendelkezésre álló példány lefoglalását jelenti. A foglalás ténye nem jelent automatikusan biztosítékot arra, hogy az olvasó ténylegesen hozzá tud jutni a kívánt dokumentumhoz, mert a foglalás csak akkor aktiválódik, ha a foglalásról visszaigazoló emailt küld a könyvtáros! A lefoglalt könyveket 3 napig tartjuk fenn.  

Előértesítő email címmel: 
A kölcsönzés egyik választható eleme, hogy előértesítő emailt küldünk a kölcsönzési határidő lejárta előtt három nappal. Az emailek megérkezéséért a postafiók telítettsége, a spamszűrő aktivitása vagy a levelezőrendszerek bármilyen jellegű technikai hibája miatt a könyvtár nem vállalhat felelősséget! 

Minden felhasználónk aláírásával igazolja, hogy a kölcsönzési határidőt tudomásul vette, azt ő tartja számon. Az előértesítő email tehát egy lehetőség, de nem az egyetlen módja a határidők betartásának. 
Kérjük a fentiek szíves megértését! 

Könyvtárközi kölcsönzés

Könyvtárunkban biztosítjuk azon dokumentumok beszerzését, amely könyvtárunk állományában nem található meg. Ehhez más hazai és külföldi könyvtárakat veszünk igénybe az ODR-en keresztül és az OSZK-val együttműködve. A dokumentum kölcsönzését a szolgáltató könyvtár megtagadhatja, illetve feltételeket is szabhat a használatra vonatkozóan. Az átkért dokumentum könyvtárunkból nem adható ki, csak helyben olvasható. A szolgáltatás esetleges költségei (pl. postaköltség, nyomtatási költség) a kérő olvasót terhelik. 


FELHASZNÁLÓKÉPZÉS

Könyvtárunk aktívan és változatos módszerekkel törekszik arra, hogy hallgatóink már a képzési időszakban elsajátítsák a szakirodalmi kutatások módszereit, ehhez kapcsolódóan megismerjék a legfontosabb rendelkezésre álló különféle katalógusokat és teljes szövegű adatbázisokat, valamint megtanulják a hivatkozási rendszerek következetes és helyes alkalmazását.
Ez főként abban nyilvánul meg, hogy az egyéni hallgatói megkeresések mellett a szaktantárgyak oktatását is segítjük a hatékony információkeresés bemutatásával.

Minden félévben 2 alkalommal előadást tartunk a szakdolgozat készítéséhez kapcsolódó valamennyi elméleti és gyakorlati kérdésről, illetve egyéni megkeresések, interjúk, konzultációk révén törekszünk a speciális egyéni kérdések megválaszolására. A két előadáson kívül félévente több alkalommal hirdetünk meg a hivatkozások alkalmazását segítendő gyakorlati órákat is.
Eseti jelleggel a szakirodalmi adatbázisokhoz is tartunk tréningeket akár meghívott előadó vagy tréner segítségével is. 


FÉNYMÁSOLÁS/ NYOMTATÁS/ SZKENNELÉS

 

Fénymásolás:
A Könyvtár területén multifunkcionális fénymásológépek állnak a hallgatók rendelkezésére.

Önkiszolgáló fénymásolás/nyomtatás:      
- fekete-fehér:

10,-Ft/A4-es oldal
18,-Ft/A4-es dupla oldal

- színes:
80,-Ft/A4-es oldal

 

Szkennelés

 

5,-Ft/A4-es oldal

Spirálozás

300,-Ft/db


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM