Keresés:
Felvettek

Kedves Hallgatónk!

Köszöntjük a BGE hallgatói közösségében az Egyetem, valamint Karunk nevében! Tanulmányaihoz sok sikert, egyetemi éveihez örömteli élményeket és jó egészséget kívánunk!

Az alábbiakban tájékoztatjuk legfontosabb teendőiről tanulmányai megkezdésével kapcsolatban.

Az Ön teendői

Kötelező teendők

>> Bejelentkezés az Egyetem informatikai rendszereibe
>> Személyes adatok ellenőrzése és rögzítése
>>
 Kurzusfelvétel, órarend összeállítása
>> Szintfelmérők megírása
>> Beiratkozás
>> Diákigazolvány igénylése

Fakultatív teendők

>> Képzés helyszíne és a specializáció megválasztása (kereskedelem és marketing alapszakos, valamint gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzéses hallgatóink számára)
>> Kollégiumi jelentkezés (igény esetén)
>> Diákhitel igénylése (szükség esetén)
>> Kreditelismerési kérelem beadása (amennyiben vannak felsőoktatásban szerzett kreditpontjai)
>> Tájékozódás a külföldi tanulmányi lehetőségekről
>> Tájékozódás a gólyatáborról és a hallgatói élet további lehetőségeiről

 

Figyelem! Az itt és a csatolt oldalakon szereplő tájékoztatás később bővülhet vagy módosulhat, ezért kérjük, hogy augusztus 20-a után még egyszer ellenőrizze a teendőket. A beiratkozási teendők, időpontok és helyszínek listája változhat meg kisebb mértékben eddig az időpontig.

 

Bejelentkezés az Egyetem informatikai rendszereibe

Három rendszer használatára lesz szüksége tanulmányai kezdetén:

 • Neptun – tanulmányi ügyintézés (pl. tárgyfelvétel, pénzügyek kezelése)
 • CooSpace – elektronikus tanulási környezet (a beiratkozás előtt itt kell nyilatkoznia a tanulni kívánt nyelvekről)
 • Modulo – kérvénykezelő rendszer (pl. a kollégiumi jelentkezési kérelem beadásához).

A rendszerekbe a felvételi határozatában megadott kóddal és jelszóval tud belépni. A határozatokat elektronikus úton küldjük meg augusztus első hetében. A rendszerekbe történő első belépéskor saját érdekében mindenképpen változtassa meg a jelszavát (ugyanaz a jelszó lesz érvényes valamennyi rendszerben)!

>> Határidő: augusztus 18. (később is bejelentkezhet, ám a kurzusfelvételt nem tudja elkezdeni, ha még nincs bejelentkezve, illetve a szintfelmérő feladatsorok megírására is szükség van a bejelentkezéshez).

Személyes adatok ellenőrzése és rögzítése

Az Önök legtöbb szükséges adatát megkapjuk a felvi.hu rendszeréből. Azonban ezek változhattak a közelmúltban (pl. lakcím, e-mail cím, telefonszám), illetve hiányosak lehetnek (adóazonosító, TAJ-szám, személyi igazolvány száma). Ezért kérjük, hogy még a beiratkozás előtt ellenőrizze adatait a Neptunban, egészítse ki, illetve szükség esetén javítsa azokat.

Az adatmódosításról a Neptun-tájékoztató 5. oldalán talál útmutatást.

>> Határidő: szeptember 2. (végezze el az adatmódosítást mielőtt kinyomtatná beiratkozási lapját).

Kurzusfelvétel, órarend összeállítása

Az egyetemen a hallgatói önállóság része a tanulmányok saját szervezése: hallgatóinknak minden félév előtt a tanulmányi rendszeren (Neptun) keresztül fel kell venni azokat a tárgyakat, illetve kurzusokat, amelyeket teljesíteni szeretnének. Az egyes félévekben ajánlott tárgyakat a tantervek tartalmazzák.

A kurzusfelvétel során Önnek az alábbiakról kell döntenie:

 1. Felvegye-e most a tantervben szereplő kötelező tárgyak kurzusait? A mintatanterv szerinti kötelező tárgyakat a tanulmányai során kell teljesítenie, de nem feltétlenül abban a félévben, ami a tantervben jelölve van. Az ajánlott félévtől eltérhet, de ügyeljen arra, hogy ha elhalasztja a tárgyak felvételét, előfordulhat, hogy meghosszabbodik a tanulmányi ideje.
 2. Melyik választható tárgyakat vegye fel? A választható tárgyak esetében egy bizonyos kreditszámot kell teljesítenie, de a konkrét tárgyakat Ön határozhatja meg.
 3. Melyik órarendi időpontokat vegye fel? Számos tantárgyunkat több csoportban oktatjuk, így Önnek lehetősége van különböző órarendi időpontok között választani (a rendelkezésre álló helyek erejéig).

A felvenni javasolt tárgyak listáját személyes beiratkozási tájékoztatója tartalmazza, amit Neptun-kódja alapján itt talál meg.

Az online tárgyfelvétel útmutatóját innen töltheti le. Amennyiben tanácsadásra van szüksége, keresse Hallgatói Szolgáltatási Osztályunkat  hszo.kkk@uni-bge.hu emailben vagy személyesen (1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24., K épület földszint).

>> Tárgyfelvételi időszak: 2019. július 1.  8:00 órától szeptember 8. 23:59 óráig.

Szintfelmérők megírása

Egyik alapvető célunk, hogy Önök sikeresen és időben végezhessék el tanulmányaikat. Ennek érdekében képzésünk tartalmát – lehetőségeinkhez mérten – a felkészültségükhöz igazítjuk. Ehhez mindenekelőtt arra van szükség, hogy néhány tárgyból Önök szintfelmérő tesztet írjanak. Ezek a következők (megadva a szintfelmérő következményeit):

 • Idegen nyelv – nyelvi csoportok beosztása a nyelvtudás szintjének megfelelően.
 • Informatika – az eredmények alapján választható felzárkóztató kurzus vehető fel.
 • Matematika – az eredmények alapján választható felzárkóztató kurzus vehető fel.

A szintfelmérőket a CooSpace rendszerben, online kell megírniuk. Részletes információt a tárgyak nevében levő fenti hivatkozásokon találnak.

>> Időpontok az online szintfelmérő feladatosorok megírására: a kattintson az egyes szintfelmérők fenti hivatkozásaira.

Beiratkozás

Ön a beiratkozással válik az Egyetem hallgatójává. A beiratkozást személyesen kell megvalósítani a regisztrációs időszakban, szeptember 3-8. között. Az Ön beiratkozási időpontjait és teendőit Neptun-kódja alapján itt találja meg.

A beiratkozáshoz Önnek rendelkeznie kell az alábbiakkal:

 • adószám (adóigazolvány)
 • TAJ-szám (TAJ-kártya)
 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • bankszámla (bármelyik magyarországi banknál)

A beiratkozáshoz a fenti dokumentumokat, továbbá az alábbiakat hozza magával:

 • adóigazolvány, TAJ-kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, bankkivonat másolatai (lehet egy lapon is)
 • minden többletpontot igazoló dokumentum és másolata
 • fényképes személyazonosító igazolvány (amennyiben nincs személyi igazolványa)
 • érettségi bizonyítvány (alapképzésekre és felsőoktatási szakképzésekre) vagy felsőfokú végzettséget igazoló oklevél (mesterképzésekre) – eredeti + 1 db másolat
 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok), ha van(nak) – eredeti(k) + 1 db másolat (mindről)
 • igazolványkép – 1 db (kérjük, a hátuljára írja rá a nevét és a Neptun-kódját)
 • a Neptunból nyomtatott, aláírt beiratkozási lap
 • előre kitöltött tűz- és balesetvédelmi nyilatkozat (előtte olvassa el figyelmesen a Kar Tűzvédelmi szabályzatát).

Önköltséges képzésre felvett hallgatóinknak továbbá gondoskodniuk kell az első félévi önköltségi díj befizetéséről. A vonatkozó tudnivalók a Neptun-tájékoztató 7. oldalán találhatóak. A beiratkozáskor emellett alá kell írniuk képzési szerződésüket, melyben rögzítik az önköltség fizetésének módját és ütemezését. Ha a hallgató díjak fizetésének szabályairól kíván tájékozódni, olvassa el a Hallgatói követelményrendszer 112-115. §-ait. A képzési szerződést a beiratkozáson kapják meg a hallgatók és a munkatársak segítségével töltik ki.

>> Határidő az önköltségi díj első részletének (45%) befizetésére: 2019. augusztus 23. (Diákhitelt igénylő hallgatóink határidő-hosszabbítást kapnak.)

Diákigazolvány igénylése

Diákigazolvány igénylésére az első beiratkozás után van lehetősége a hallgatóknak, mivel olyan jelentkező nem kaphat diákigazolványt, aki nem létesített jogviszonyt az Egyetemmel. Az igazolványt a Neptun-rendszerben igényelheti, az itt található útmutató alapján.

Képzés helyszínének megválasztása

Amennyiben Önt az alábbi két képzés egyikére vettük fel, képzési helyszínt kell választania aszerint, hogy milyen specializáción kíván később tanulni.

1. Kereskedelem és marketing alapszak

Külkereskedelmi Kar

 • Marketingkommunikáció specializáció
 • Minőségmenedzsment specializáció
 • Marketingmenedzsment specializáció
 • Digitális marketing specializáció

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

 • Kereskedelem specializáció
 • Kereskedelmi kommunikáció specializáció
 • Kereskedelmi logisztika specializáció
>> Határidő : 2019. augusztus 2. 12:00 óra

2. Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Külkereskedelmi Kar

Pénzügyi és Számviteli Kar

 • Kis- és középvállalkozások

>> Határidő: 2019. augusztus 5. 12:00 óra

A képzőhely megválasztására vonatkozó kérelmét a Neptun Unipoll rendszerében kell leadnia. Amennyiben a megadott határidőig nem él a képzésihely-választás lehetőségével, a képzési helyet az Egyetem saját hatáskörben határozhatja meg.

 

Kollégiumi jelentkezés

Nappali munkarendű hallgatóink jogosultak kollégiumi férőhelyet igényelni a KKK Mátyásföldi Kollégiumában (1165 Budapest, Diósy Lajos utca 22-24.). A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat itt találja.

Fő határidők:

>> Szociális helyzetfelmérő lap (a Modulo rendszerben) – augusztus 10-ig
>> Kollégiumi felvételi kérelem (a Modulo rendszerben) – augusztus 10-ig.

Diákhitel

Esetleges igénylését jelenleg közvetlenül a Diákhitel Központban intézheti.

Javasoljuk, hogy tanulmányai finanszírozásáról döntsön körültekintően.

Kreditelismerési kérelem beadása

Ha Önnek a felsőoktatásban szerzett kreditpontjai vannak, kérheti ezek elismerését, így tantervi kötelezettségeiből kevesebbet kell teljesítenie. Amennyiben Ön felsőoktatási szakképzést végzett Egyetemünkön, a kreditelismerés révén az alapszakot 7 helyett 4 félév alatt is elvégezheti. Kérelmét a Neptun rendszerben kell benyújtania (az űrlap még nem aktív). Bővebb tájékoztatást itt talál.

>>  Határidő: szeptember 15.

Külföldi tanulmányok (hallgatói mobilitás)

Az egyetemi évek különösen hasznos és emlékezetes részét szokták alkotni a külföldön folytatott tanulmányok: ezek nemcsak a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit javítják jelentősen, hanem életre szóló élményekkel is gazdagítják a résztvevőket.

A BGE a hazai gazdasági felsőoktatás egyik legszélesebb partnerkínálatával áll az érdeklődő hallgatók rendelkezésére. Bár a hallgatói mobilitási programokban általában csak azok vehetnek részt, akik már két félévet teljesítettek, érdemes már most is tájékozódni a lehetőségekről. A külföldi tanulmányok zökkenőmentes elvégzése ugyanis azt igényli, hogy bizonyos mértékig megtervezzék, hogyan szeretnék összegyűjteni a diplomához szükséges kreditpontjaikat.

Bővebb tájékoztatást itt olvashat.

Hallgatói élet

Az egyetemi évek messze nem csak a tanulmányi kötelezettségekről is szólnak – számos olyan lehetőség is nyílik hallgatóink előtt, ami teljesebbé teheti életüket, és hozzájárulhat szakmai sikereikhez. Ezek közül most csak néhányat emelünk ki:

A Kar hallgatói szervezetei által kínált lehetőségekről itt található bővebb információ.

A fentieken túl további információkat is talál az Egyetem központi felvételi oldalán. Amennyiben mindezeken túlmenő tájékoztatásra van szüksége, kérdését küldje a hszo.kkk@uni-bge.hu címre. Kérjük, hogy mindenekelőtt a honlapunkon próbáljon meg tájékozódni, és csak akkor írjon nekünk, ha ott nem talál választ kérdéseire. Köszönjük!

A tanévkezdésig kellemes pihenést, hasznos időtöltést kívánunk!

Gulyásné Dr. Csekő Katalin dékán

Harmos Andrea, a Hallgatói Szolgáltatási Osztály vezetője

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM