Keresés:
Matematika

Matematika szintfelmérő

Alapképzés

Az Ön teendői

>> A felmérő feladatsor megoldása a Coospace rendszerben (Matematikai szintfelmérő – Mathematical placement test 2019), online
>> Az „Üzleti matematika alapjai” (AZAI0BA00) tantárgy felvétele, amennyiben a szintfelmérő eredménye alapján úgy érzi, hogy vannak hiányosságai és szeretne tanulmányai során jobb eredményeket elérni.

Érintett szakok

>> Kereskedelem és marketing alapszak (nappali, levelező képzés)
>> Nemzetközi gazdálkodás alapszak (nappali, levelező, magyar, angol, francia nyelvű képzés)

A matematika szintfelmérő

  • kitöltési időszaka: 2019. szeptember 02. 0:00 – 2019. szeptember 05. 23:59 között
  • kitöltésének módja: online, a Coospace rendszerében.

 

Részletes információk

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

A teszt három adminisztrációs kérdéssel kezdődik, ezek nem érnek pontot, majd ezután húsz feladat következik. A teljes teszt kitöltésére 45 perc áll rendelkezésre, minden feladat 1 pontot ér. Függvénytáblázat nem használható, viszont jegyzeteket és mellékszámításokat nyugodtan készíthet.

A teszt egyszer nyitható meg, ezért csak akkor indítsa el, ha nyugodt körülmények között rá tud szánni fél órát!

A teszt önértékelésre való, kitöltője a saját tudásáról kaphat képet. a teszt eredménye a későbbi tanulmányi eredményekbe nem számít bele, kitöltőjét semmilyen hátrány nem érheti. Ezért javasoljuk, hogy a legjobb tudása szerint, az előírásokat betartva, önállóan töltse ki a tesztet!

A teszt feladatai azokat a matematikai előismereteket mérik fel, amikre a későbbi tanulmányai során szüksége lesz. Ha a teszt alapján úgy ítéli meg a saját teljesítményét, hogy bárminemű hiányossága van és szeretne később jó tanulmányi eredményt elérni, akkor vegye fel „Az üzleti matematika alapjai” tárgyat (AZAI0BA00)!

A matematika, és arra épülő tantárgyak egyetemi tananyagának oktatása során egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a felvett hallgatók tényleges matematikai tudása nagyon sok esetben nem elegendő az egyetemi tanulmányokhoz, s így tantárgyaik sikeres teljesítése nehézségeket okoz.

Javasoljuk elsősorban a 2. félévben oktatott „Gazdasági matematika”, valamint a 3. félévre ajánlott „Statisztika és valószínűségszámítási alapok” tantárgyak sikeres teljesítéséhez biztos alapokat nyújtó „Az üzleti matematika alapjai” nevű választható tantárgy felvételét az 1. félévben. Témaköreit úgy dolgoztuk ki, hogy zökkenőmentesen tudjon utána haladni a többi, matematikai alapokat igénylő tantárggyal is, evvel segítséget nyújtva jobb eredmények eléréséhez.

Az üzleti matematika alapjai elvégzésével

  • pótolni fogja azon matematikai hiányosságait, amelyre feltétlenül szüksége lesz egyetemi tanulmányaihoz,
  • megtanul alapvető gazdasági számításokat,
  • felkészül érdekes és életszerű problémák megoldására,
  • új és izgalmas témákban mélyedhet el.

A jó hangulatú, és könnyen teljesíthető „Az üzleti matematika alapjai” kurzuson elért eredményei alapján „prémium pontok” szerezhetők, amelyeket a tavaszi félévben esedékes, „Gazdasági matematika” tantárgy pontszámaihoz beszámítunk.

Jó tanulást kívánunk!

A Társadalomtudományi Módszertan Tanszék oktatói

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM