Keresés:
Specializációválasztás a kereskedelem és marketing alapszakon

Specializációválasztás a Kereskedelem és Marketing alapszakon, 2020

Prezentáció

Fontos információk (a HKR és a tantervek alapján)

 • Specializációválasztás ideje: a második tanévet követően, a félév Neptunban történő lezárása után (valamennyi érdemjegy beírásra került)
 • Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első négy félév tárgyai közül legalább 75 kreditet teljesítettek, köztük

Kereskedelem specializáció esetén:

 • a Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások gazdaságtanába (BEBA0BA06) tárgyat,

Kereskedelmi kommunikáció specializáció esetén:

 • a Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06) tárgyat,

Kereskedelmi logisztika specializáció esetén:

 • a Nemzetközi kereskedelmi technikák és logisztika (NEKA0BA06) tárgyat.

 

 • A hallgatónak preferencia-sorrendet kell megjelölnie, legalább két specializáció megadásával.
 • A besorolás az összesített korrigált kreditindex (lásd HKR 2. § (1) bekezdés 61. pont) alapján történik: az így képzett hallgatói rangsorban a legjobb eredménnyel rendelkező hallgatót az általa első helyen megjelölt specializációra sorolják be. Az eljárás folytatódik a rangsorban ezután következő hallgatókkal mindaddig, amíg valamelyik specializáció létszámkerete be nem telik.
 • A még sorban álló hallgatók ezután a másodikként megjelölt specializációra kerülnek besorolásra. Az eljárás azonos elven zajlik az utolsó hallgató besorolásáig.
 • A specializációk indítása minimumlétszámhoz kötött. A minimumlétszám el nem érése esetén az adott specializációt nem indul, így az erre jelentkezett hallgatók a preferencia-sorrendjükben soron következő specializációra kerülnek besorolásra.
 • Specializációba sorolással szembeni fellebbezés adható be, indoklással, ennek határideje a döntésről szóló határozatban olvasható
 • Felvehető egynél több specializáció is
 • Más specializációkból külön is felvehetők tárgyak szabadon választhatóként, mennyiségi korlát nincs, de csak 21 kredit vehető fel díjmentesen (utána: kredittúllépési díj)
 • Lehetséges a specializációk közötti átjelentkezés
 • A specializáció felvétele halasztható is (de ez nem ajánlott)

A Kereskedelem és marketing alapszak specializációi

Kereskedelem

Jellegzetességei

 • Értékteremtés a kereskedelemben
 • Kulcsszó: „menedzsment”
 • Karrier: különféle kereskedelmi és szolgáltató vállalatoknál: külföldi nagyvállalatok, hazai kereskedelmi hálózatok, online kereskedők, kkv-kiskereskedők, önálló vállakozás
 • Szakmai kompetenciák: stratégia tervezési attitűd, vevőorientáltság, innováció-orientáltság, együttműködési képesség

Főbb témakörök

 • Kereskedelmi stratégia készítés
 • Áruforgalom szervezés
 • Telephelyválasztás a digitális korban
 • Modern vevőkapcsolat-menedzsment
 • Omni-channel értékesítés

Kereskedelmi kommunikáció

Jellegzetességei

 • Vállalati és ügynökségi kommunikáció
 • Kulcsszó: „innovatív értékközvetítés”
 • Karrier: megrendelői oldalon: nagyvállalatok és kkv-k marketing részlegei; gyártói oldalon: digitális ügynökségek, kreatív tervezők és tartalomkészítők, médiaügynökségek
 • Szakmai kompetenciák: kreativitás, digitális írástudás, tartalomkészítés, tervezői attitűd, csapatmunka

Főbb témakörök

 • A marketingkommunikáció aktualitásai (tartalommarketing, digitális kommunikáció)
 • Kommunikációs eszközök (online és offline)
 • Online kommunikációs eszközök és alkalmazásuk
 • Kommunikáció tervezés

Kereskedelmi logisztika

Jellegzetességei

 • Reálfolyamatok tervezése, szervezése
 • Kulcsszó: „értékteremtés”
 • Karrier: elsődlegesen logisztikai szolgáltatók színes világa; kereskedelmi nagyvállalatok és kkv-k ellátási, elosztási kihívásai; ipari nagyvállalatok és kkv-k ellátási, elosztási, termelési logisztikai kihívásai; továbbá egészségügyi, banki és egyéb szolgáltató szektorbeli logisztikai kihívások; valamint önálló vállalkozás
 • Szakmai kompetenciák: rendszerszemléletű és logikus gondolkodás, tervezési és szervezési képességek, eredményorientáltság, helyzetfelismerés és -elemzés, pontosság és alaposság

Főbb témakörök

 • Kereskedelmi logisztika
 • Globális értéklánc, nemzetközi logisztika
 • Ellátási lánc menedzsment, folyamatmenedzsment
 • Digitális ellátási lánc, trendek
Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM