Keresés:
ANDRAGÓGIA

A szakdolgozattal, valamint a záróvizsgával kapcsolatos fontosabb határidők

2018/2019. tanév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ BA KÉPZÉS

ANDRAGÓGIA SZAK

 

Feladat

Őszi félévi

Tavaszi félévi

szakdolgozatírás és záróvizsga

A szakdolgozati témák meghirdetése

2018. április 23.

2018. október 5.

Hallgatók szakdolgozati témaválasztása és a szakdolgozat jelentkezési lap Pedagógia Tanszék titkárságán való leadása

2018. június 8.

2018. december 7.

A Pedagógia Tanszék által a szakdolgozati témaválasztás elfogadásának vagy módosítása szükségességének, illetve a választott téma belső konzulensének visszaigazolása

2018. június 29.

2018. december 18.

Kutatási terv leadása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek)

2018. szeptember 14.

2019. február 1.

Konzultáció a témavezető tanárral (belső konzulenssel), valamint ezek igazolása

folyamatos

Témán belüli végső címpontosítás

2018. október 30.

2019. április 22.

Záróvizsgára jelentkezés

2018. október 22.-november 4.

2019. április 1-12.

Minimum 90%-os készültségű szakdolgozat bemutatása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek)

2018. november 30.

2019. április 26.

Szakdolgozat (pdf formátum) BGE Repozitóriumába való feltöltése

2018. december 10-13.

Külön eljárási díjjal*:

2018. december 14-16.

2019. május 6-10.

Külön eljárási díjjal*:

2019. május 11-14.

Szakdolgozat feltöltése a Moodle rendszerbe

2018. december 16-ig

2019. május 14-ig

Szakdolgozat kötött példányának leadása a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon

(Alkotmány u. fsz. 2.)

2018. december 11-14.

Külön eljárási díjjal*:

2018. december 17-18.

2019. május 7-14.

Külön eljárási díjjal*:

2019. május 15-17.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatóknak**

2018. december 10.-

2019. január 16.

2019. május 13.-június 5.

Záróvizsga

2019. január 21.-február 2.

2019. június 17-29.

Záróvizsga tájékoztató

Kb. 10-14 nappal a záróvizsga időpont előtt

Diplomaosztó ünnepség

Várhatóan 2019. március

Várhatóan 2019. szeptember

 

* Külön eljárási díj egyszeri kifizetése esetén a Repozitóriumba történő feltöltés és a bekötött példányok leadási határideje egyidejűleg meghosszabbítható

**A vizsgaidőszak utolsó napjára az érdemjegyeknek a Neptun rendszerben rögzítve kell lenniük az abszolváláshoz, ami a záróvizsgára bocsátás feltétele

 

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM