Keresés:
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

A projektmunkával, valamint a záróvizsgával kapcsolatos fontosabb határidők

2018/2019. tanév

 

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ FOSZK KÉPZÉS

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK

 

Feladat

Őszi félévi

Tavaszi félévi

projektmunka-írás és záróvizsga

A projektmunka témák meghirdetése

2018. április 13.

2018. szeptember 7.

A hallgató projektmunka témaválasztása

2018. szeptember 10.

2019. február 8.

Témák jóváhagyása, témavezető tanár (belső konzulens) kijelölése

2018. szeptember 14.

2019. február 15.

Projektmunka-vázlat leadása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek)

2018. szeptember 24.

2019. március 1.

Konzultáció a témavezető tanárral (belső konzulenssel), valamint ezek igazolása

folyamatos

Témán belüli végső címpontosítás

2018. október 30.

2019. március 29.

 

Záróvizsgára jelentkezés

2018. október 22.-november 4.

2019. április 1-12.

Projektmunka (pdf formátum) BGE Repozitóriumába való feltöltése

2018. november 6-11.

Külön eljárási díjjal*:

2018. november 12-13.

2019. május 6-15.

Külön eljárási díjjal*:

2018. május 16-19.

Projektmunka kötött példányának leadása a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon (Alkotmány u. fsz. 2.)

2018. november 8-13.

Külön eljárási díjjal*:

2018. november 14-16.

2019. május 8-17.

Külön eljárási díjjal*:

2019. május 20-22.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatóknak**

2018. december 10.-

2019. január 16.

2019. május 13.-június 5.

 

Záróvizsga tájékoztató

Kb. 7-10 nappal a záróvizsga időpont előtt

Záróvizsga

2019. január 21.-február 2.

2019. június 17-29.

 

* Külön eljárási díj egyszeri kifizetése esetén a Repozitóriumba történő feltöltés és a bekötött példányok leadási határideje egyidejűleg meghosszabbítható

**A vizsgaidőszak utolsó napjára az érdemjegyeknek a Neptun rendszerben rögzítve kell lenniük az abszolváláshoz, ami a záróvizsgára bocsátás feltétele

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM