Keresés:
TURIZMUS MENEDZSMENT

 

A szakdolgozattal, valamint a záróvizsgával kapcsolatos fontosabb határidők

2018/2019. tanév

MAGYAR NYELVŰ NAPPALI ÉS LEVELEZŐ MSc KÉPZÉS

ANGOL NYELVŰ NAPPALI MSc KÉPZÉS

TURIZMUS MENEDZSMENT

 

Feladat

Őszi félévi

Tavaszi félévi

 

szakdolgozatírás és záróvizsga

A szakdolgozati témák meghirdetése

2018. április 13.

2018. október 5.

Hallgatók szakdolgozati témaválasztása**

2018. május 4.

2018. november 7.

Témák jóváhagyása, témavezető tanár (belső konzulens) kijelölése

2018. május 25.

2018. november 28.

Kutatási terv leadása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek)

2018. június 15.

2019. január 4.

Az első érdemi személyes konzultáció a kutatási terv leadás után

2018. június 29.

2019. január 16.

Konzultáció a témavezető tanárral (belső konzulenssel), valamint ezek igazolása a „Haladási naplóban”

folyamatos

Külső konzulensek kijelölése***

folyamatos

A minimum 50%-os készültségű szakdolgozat bemutatása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek)

2018. november 5.

2019. március 25.

Témán belüli végső címpontosítás

2018. október 30.

2019. március 29.

Záróvizsgára jelentkezés

2018. október 22.-november 4.

2019. április 1-12.

A minimum 90%-os készültségű szakdolgozat bemutatása a témavezető tanárnak (belső konzulensnek)

2018. november 30.

2019. április 26.

Szakdolgozat (pdf formátum) BGE Repozitóriumába való feltöltése

2018. december 10-13.

Külön eljárási díjjal*:

2018. december 14-16.

2019. május 6-10.

Külön eljárási díjjal*:

2019. május 11-14.

Szakdolgozat feltöltése a Moodle rendszerbe

2018. december 16-ig

2019. április 30-ig

Szakdolgozat kötött példányának leadása a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon (Alkotmány u. fsz. 2.)

2018. december 11-14.

Külön eljárási díjjal*:

2018. december 17-18.

2019. május 7-14.

Külön eljárási díjjal*:

2019. május 15-17.

Vizsgaidőszak záróvizsgázó hallgatóknak****

2018. december 10.-

2019. január 16.

2019. május 13.-június 5.

Záróvizsga tájékoztató

Kb. 10-14 nappal a záróvizsga időpont előtt

Záróvizsga

2019. január 21.-február 2.

2019. június 17-29.

Diplomaosztó ünnepség

Várhatóan 2019. március

Várhatóan 2019. szeptember

 

*     Külön eljárási díj egyszeri kifizetése esetén a Repozitóriumba történő feltöltés és a bekötött példányok leadási határideje egyidejűleg meghosszabbítható

 

**   A választott témához egy minimum egyoldalas koncepció beadása szükséges. Több téma megjelölése esetén minden témához koncepció szükséges. Maximum 3 téma adható le a jelentkezési lapon, az elfogadásnál figyelembe vesszük a megjelölt téma-sorrendet és a beérkezési időt.

 

*** Nem kötelező, kérés szerint

 

****A vizsgaidőszak utolsó napjára az érdemjegyeknek a Neptun rendszerben rögzítve kell lenniük az abszolváláshoz, ami a záróvizsgára bocsátás feltétele

 

 

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM