Keresés:
Vendéglátó és szálloda szakirány, 240 órás

TÁJÉKOZTATÓ a nyári 240 órás vendéglátás és szálloda szakirányos gyakorlathoz (2016/2017-es mintatanterv)

1. A szakmai gyakorlat hossza

Nappali munkarendben tanuló hallgatóknak a képzés 4.félévét követő nyáron 6 hetes, 240 órás képzési helyen kívüli összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni

2020. július 1. és 2020. augusztus 31. között

a kari időrendben meghatározottak szerint.

2.    Tantárgyi követelmények

Az előfeltételes tárgyak törlésre kerültek.

A szakmai gyakorlat 0 kredit értékű, teljesítése az abszolutórium megszerzésének feltétele.

3. Szakmai gyakorlat lépésről lépésre

Online Karrier Platform bemutatása

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem elindítja az Online Karrier Platform és űrlapkitöltő rendszerét, melynek célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét. Az online rendszer az eddigi évek tapasztalatait valamint a céges és hallgatói visszajelzéseket alapul véve került kifejlesztésre.

Az online színtér két nagy területre bontható:

 1. online űrlapkitöltő rendszer
 2. karrier platform

Az online űrlapkitöltő rendszer célja, hogy a szakmai gyakorlat teljes körű adminisztrációjának online úton történő kitöltését biztosítsa.

Az online űrlapkitöltő rendszer – amelyet a Budapesti Gazdasági Egyetem az eddigi papír formátumú űrlapok kitöltése helyett tesz elérhetővé – célja a teljes szakmai gyakorlatos adminisztrációs folyamat online úton történő bonyolítása, a folyamat papírmentessé tétele, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok kitöltési menetének egységessé és szabályozottá tétele, valamint a hibás kitöltés elkerülése.

A Karrier platform egy olyan virtuális színtér, ahol a cégek, és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei találhatnak egymásra, a cégek álláslehetőségeket, projektmunkát és szakmai gyakorlati lehetőségeket hirdethetnek a BGE-s hallgatók számára.

A 2020-21-es tanévtől a szakmai gyakorlatok adminisztrációja a BGE Online Karrier Platformján zajlik. Valamennyi szükséges adat ebben a rendszerben kerül rögzítésre, illetve a Platform generálja a szükséges dokumentumokat is.

A hallgatóknak kérnie kell a gyakorlati helyet, hogy regisztráljon a rendszerben. Ezt – értelemszerűen – azután kell megtenni, hogy a gyakorlati hely előzetesen beleegyezését adta a hallgató gyakornokként való fogadásába.

A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer URL címe:

https://karrierplatform.uni-bge.hu/

A rendszerbe a hallgatók a Neptun felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak belépni. A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer használatával kapcsolatban további részletes felhasználói kézikönyvet talál a honlapunkon.

3.1 Szakmai gyakorlati hely kiválasztása

A hallgató kétféle módon választhat gyakorlati helyet:

–     a BGE partnerei által ajánlott helyek közül,

–     saját maga által felkutatott gyakorlati hely elfogadását kérve.

Az online rendszerben a hallgatóknak lehetőségük lesz megtekinteni azokat a partnereket, akiknek az Egyetemmel van már együttműködési megállapodásuk szakmai gyakorlati képzésre.

A BGE központi honlapján 2020. május 28-án fontos hír jelent meg a 2020-2021. tanév őszi félévében esedékes szakmai gyakorlattal kapcsolatban.

Itt a következőket olvashatják az érintett hallgatók: „Előfordulhat, hogy Ön csak olyan helyet talál, ami nem illeszkedik szorosan az Ön képzése szakmai profiljához. A körülményekre való tekintettel Egyetemünk rugalmasan kezeli majd a gyakorlati helyek előzetes elfogadását, azt azonban Önnek kell megítélnie, hogy szakmailag kellően felkészült-e az adott munkakör betöltésére.”

A koronavírus okozta járványt megelőzően, a vonatkozó rendelkezés alapján, turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés, vendéglátás szakirányon és turizmus-vendéglátás alapképzés Vendéglátás és szálloda, valamint Kereskedelmi vendéglátás specializáción tanuló hallgatók csak és kizárólag melegkonyhával, illetve alapképzésen kiegészülve, szálláshely szolgáltatással rendelkező egységben teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.  

A jelen helyzetre való tekintettel a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés, vendéglátás szakirányon és turizmus-vendéglátás alapképzés Vendéglátás és szálloda, valamint Kereskedelmi vendéglátás specializáción tanuló hallgatók esetében a szakmai profilhoz szorosan nem illeszkedő szakmai gyakorlati helyek a következők lehetnek:

1.      szálláshely-szolgáltatás és kapcsolódó tevékenységei

2.      kereskedelmi vendéglátás és kapcsolódó tevékenységei

3.      intézményi vendéglátás és kapcsolódó tevékenységei

4.      rendezvényi vendéglátás és kapcsolódó tevékenységei

5.      szakmai szervezet

 

1Kapcsolódó tevékenység alatt értendő pl. áruforgalmi tevékenységek; marketing; ügyvitel; értékesítés; általános vezetői-, vezetőasszisztensi feladatok, stb.

2Szálláshely szolgáltatás alatt értendő szálloda, panzió, falusi vendéglátás, camping, egyéb szálláshely, stb.

3Kereskedelmi vendéglátás alatt értendő melegkonyhás vendéglátóhely, cukrászda, italüzletek (söröző, borozó, kávézó, teázó), egyéb vendéglátóhely (büfé, bisztró, stb.), zenés szórakozóhely, stb.

4Intézményi vendéglátás alatt értendő munkahelyi, iskolai, kórházi, szociális intézményekben biztosított vendéglátás, stb.

5Szakmai szervezet alatt értendő, például Magyar Turisztikai Ügynökség, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége központi és regionális egységei, Magyar Vendéglátók Ipartestülete, stb.

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy minden esetben javasolt az előzetes egyeztetés az adott képzés szakmai gyakorlat felelősével:

-          alapképzés (magyar nyelven): Debreceni János Debreceni.Janos@uni-bge.hu

-          alapképzés (angol nyelven): Karakasné Dr. Morvay Klára KarakasneMorvay.Klara@uni-bge.hu

3.2 Befogadó nyilatkozat

E dokumentum kitöltésével a szakmai gyakorlati hely nyilatkozik a hallgató fogadásának szándékáról. Ahhoz, hogy tartalmilag megfelelő legyen a nyilatkozat, a hallgatónak meg kell adnia a szakmai gyakorlati hely számára az alábbi információkat:

 • név
 • Neptun-kód
 • kar
 • szak.

A szakmai gyakorlati hely által elkészített befogadó nyilatkozatot a hallgató megkapja az online rendszeren keresztül (Hallgatói nyilatkozat). Ekkor a hallgatónak meg kell erősíteni, hogy valóban az adott cégnél, a cég által megjelölt pozícióban és időpontban szeretné teljesíteni a gyakorlatot. Egyúttal hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait megadja az Egyetem a szakmai gyakorlati hely részére az együttműködési megállapodás megkötéséhez, továbbá nyilatkoznia kell róla, hogy a szakmai gyakorlat kezdetéig várhatóan eleget tesz a tantárgyi követelményeknek.

Ezt követően az egyetem szakmai gyakorlati felelős munkatársa elbírálja, hogy szakmailag megfelelő-e a pozíció, amely döntésről mind a partner, mind a hallgató visszajelzést kap a rendszerben (Szaktanszéki nyilatkozat).

Amennyiben a gyakorlati pozícióval kapcsolatban szakmai vonatkozású kérdése merülne fel a hallgatóknak, úgy

 • a magyar nyelvű képzésen tanuló hallgatók keressék Debreceni János szakmai gyakorlati felelős oktatót a kiírt fogadó órájában a Tanszéken, vagy e-mailben a Debreceni.Janos@uni-bge.hu címen,
 • az idegen nyelvű képzésen tanuló hallgatók pedig Karakasné Dr. Morvay Klára szakmai gyakorlati felelős oktatót keressék a kiírt fogadó órájában a Tanszéken, vagy a KarakasneMorvay.Klara@uni-bge.hu e-mail címen.

A Befogadó nyilatkozat online rendszerben történő benyújtásának a határideje: legkésőbb a gyakorlat kezdete előtt 2 héttel

3.3 Együttműködési megállapodás

Az együttműködési megállapodást az Egyetem és a szakmai gyakorlati hely köti egymással az online rendszeren keresztül. A megállapodás rögzíti a gyakorlat munkajogi vonatkozásait, illetve a felek jogait és kötelességeit a gyakorlat kapcsán.

Az online rendszerben kitöltött dokumentumot ki kell nyomtatnia a partnernek két példányban, cégszerűen aláírnia és pecséttel ellátnia, majd ezt követően eljuttatnia a Karrier Iroda munkatársai számára. Amennyiben ez a megállapodás az online rendszerben már megkötésre került az Egyetem és a Partner között, úgy a következő félévek során ezt nem szükséges újra megkötni.

A későbbiekben látható lesz a rendszerben, hogy mely cégek esetén került már megkötésre az együttműködési megállapodás az online rendszerben.

Leadási határidő: legkésőbb a szakmai gyakorlat kezdete előtt 2 héttel.

3.5 Szakmai gyakorlat teljesítése

A hallgató az online rendszerben rögzített időintervallumban végzi gyakorlatát, a szakmai gyakorlati hely által meghatározott instruktor/szakmai vezető irányításával. Az együttműködési megállapodásban rögzített körülményektől való lényeges eltérés, vagy a gyakorlat során felmerült jelentős probléma esetén a hallgatónak vagy a gyakorlati helynek értesítenie kell az Egyetemet.

3.6 Szakmai gyakorlat értékelése

A gyakorlat végén háromféle értékelésre kerül sor:

–        A szakmai gyakorlati hely kitölti a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap című űrlapot. Ezen a hallgató teljesítménye többféle szempont alapján, százalékos formában kerül értékelésre.

–        A hallgató 10 oldalas beszámolót készít, melyet csatol a Karrier Platformon.

–        A hallgató kitölti a Gyakorlati helyek minősítése című űrlapot, visszajelzést adva az Egyetem számára tapasztalatairól. A hallgatói minősítések átlaga a későbbiekben megjelenik a rendszerben, tájékoztatást adva a későbbiekben jelentkező hallgatóknak a gyakorlati hellyel való elégedettségről.

Kitöltési határidő: a szakmai gyakorlat zárónapját követő 1 héten belül.

A beszámoló tartalmi követelményei

A szakmai gyakorlati beszámoló a hallgató munkavégzésének reflexiója.

Formai követelmény

 

Karakterek száma

8.000 – 10.000

Tájolás

álló

Margó

normál

Betűtípus

Times New Roman

Betűméret

12

Sorköz

1,5

Kizárás

sorkizárt

Oldalszámok megjelenítése

igen

Borító

hallgató neve/szak/tagozat

neptun-kód

gyakorlati hely neve (nem cégnév)

beszámoló készítésének dátuma

Képek

fakultatív

Hivatkozás

szövegközi + irodalomjegyzék

lábjegyzet

honlap esetén url link + utolsó megtekintés dátuma

Nyomtatás

fekete-fehér vagy színes

kétoldalas

Kötés

csak a bal felső sarokban tűzőgéppel tűzve, genotermben történő tárolás miatt

Tartalmi követelmény (javaslat)

 • Gyakorlati hely, létesítmény bemutatása (rövid történet, kapacitás)
 • Gyakorlati hely szakmai tevékenységének bemutatása
 • Vendégkör bemutatása
 • Gyakorlati hely választásának indoklása
 • Önálló munkavégzés bemutatása (végzett tevékenységek)
 • Egy munkanap bemutatása
 • Következtetések levonása (szakmai és személyes)
 • Ajánlások, javaslatok (kizárólag a szakmai tevékenységre vonatkozóan

A szakmai gyakorlati felelős a partner által kitöltött Igazolás és értékelőlap összesített értéke alapján és a hallgató által elkészített szöveges beszámoló alapján értékeli szakmai gyakorlatot, majd háromfokozatú skálán (nem felelt meg; megfelelt vagy kiválóan megfelelt minősítéssel) a tanszék rögzíti a hallgató érdemjegyét a Neptunban.

 

Feltöltési határidő: a szakmai gyakorlat utolsó napját követő 1 héten belül.

 

4.5 Külföldi szakmai gyakorlatok sajátosságai

Az online rendszer angolul és magyarul is elérhető, így a külföldi gyakorlatok esetén az eljárásrend megegyezik a Magyarországon teljesítésre kerülő eljárásrenddel.

4.6 Nyilatkozat felelősségbiztosítás megkötéséről

A külföldön teljesítésre kerülő gyakorlatok esetén a hallgatóknak azt is vállalni kell, hogy a külföldön töltött szakmai gyakorlatának az idejére az egészségügyi- munkavédelmi és egyéb kint tartózkodásával kapcsolatos felelősség biztosítás megkötéséről a saját felelősségével és saját költségével gondoskodik.

A dokumentum letölthető innen: https://uni-bge.hu/kvik/Hallgatok/Tanulmanyok/Szakmai_gyakorlat/doc

4.7 A gyakorlati hely megváltoztatásának menete:

A hallgató indokolt esetben megváltoztathatja a gyakorlati helyét! Kérjük, erről előzetesen egyeztessen a szakmai gyakorlati felelős oktatóval és a Karrier Iroda munkatársaival is!

Gyakorlóhely váltása esetén le kell zárni a már megkezdett gyakorlatot a Karrier Platformban a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap kitöltésével a partnernek, illetve a hallgatónak is az általa kitöltendő Hallgatói minősítés űrlap kitöltésével.

Az új gyakorlati helynek pedig a hátralévő időszak feltüntetésével kell kezdeni az online rendszerben történő adminisztrációs folyamatot.

Fontos, hogy amennyiben az Egyetem által mind a két gyakorlóhelyen teljesített gyakorlati időszak elfogadásra kerül, úgy a két gyakorlóhelyen eltöltésre kerülő időszakoknak együttesen kell kiadniuk az előírt kötelező óraszámot.

A szakmai gyakorlat végén mindkét gyakorlati helyről külön beszámolót kell feltölteni az online rendszerben.

5.    Munkatapasztalat beszámítása

Előfordulhat, hogy a hallgatónak van már olyan munkatapasztalata, amely megítélése szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek (lásd tanterv 8.2 pont). Ennek szakmai gyakorlatként való elfogadását a Munkatapasztalat beszámítás című Neptun-kérelem benyújtásával kezdeményezheti. A kérelmet a szaktanszék bírálja el.

 

Bármilyen kérdés esetén forduljon a Karrier Irodához!

Személyesen az alábbi helyszínen:

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. fszt. 3.

Nyitvatartás: https://uni-bge.hu/kvik/Szervezeti-egysegeink/KVIK_SZOLG/KARRIER

Emailenkarrier.kvik.mail@uni-bge.hu

Telefonon: (061)-374-6273 és (061) 301-3441

 

Hírek

Hírek

TÁJÉKOZTATÓ a 2017 előtt tanulmányokat kezdett HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATÁRÓL Kereskedelem és marketing alapszak, nappali munkarendű hallgatói részére

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM