Keresés:
Online karrier platform és űrlapkitöltő rendszer

Kedves Hallgatók!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem elindítja az Online Karrier Platform és űrlapkitöltő rendszerét, melynek célja, hogy a korszerű technikai lehetőségek kiaknázásával jelentősen csökkentse a kapcsolatok kezelésének és az adminisztrációs folyamatoknak az időigényét. Az online rendszer az eddigi évek tapasztalatait valamint a céges és hallgatói visszajelzéseket alapul véve került kifejlesztésre.

Az online színtér két nagy területre bontható:

 1. online űrlapkitöltő rendszer
 2. karrier platform (várható indulás tavasszal)

Az online űrlapkitöltő rendszer célja, hogy a szakmai gyakorlat teljes körű adminisztrációjának online úton történő kitöltését biztosítsa.

Az online űrlapkitöltő rendszer – amelyet a Budapesti Gazdasági Egyetem az eddigi papír formátumú űrlapok kitöltése helyett tesz elérhetővé – célja a teljes szakmai gyakorlatos adminisztrációs folyamat online úton történő bonyolítása, a folyamat papírmentessé tétele, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos űrlapok kitöltési menetének egységessé és szabályozottá tétele, valamint a hibás kitöltés elkerülése.

A Karrier platform egy olyan virtuális színtér, ahol a cégek, és a hallgatók munkaerő-piaci ajánlatai, igényei találhatnak egymásra, a cégek álláslehetőségeket, projektmunkát és szakmai gyakorlati lehetőségeket hirdethetnek a BGE-s hallgatók számára.

 

A rendszerünk online űrlapkitöltő színtere várhatóan 2019. december 17-én indul pilot projektben. Felkértük a Turizmus-vendéglátás alapképzési szak valamennyi kiemelt partnerét, hogy regisztráljanak rendszerünkbe, és a 2020 februártól szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók teljes adminisztrációját már az online felületen rögzítsék, egyúttal a GKZ Kar szakmai gyakorlatot biztosító partnerei kerülnek még bevonásra a pilot időszakban. További partnereink számára nyártól lesz elérhető rendszerünk.

Pilot projektben résztvevő partnereink:

 • Accor-Pannonia Hotels Zrt.
 • Aquaworld Zrt.
 • Budapest Party Service Kft.
 • Danubius Hotels Zrt.
 • Duna Szálloda Zrt. (Budapest Marriott Hotel)
 • Európa Rendezvényiroda Kft.
 • Invia.hu Kft.
 • Kempinski Hotel Budapest Zrt. (Kempinski Hotel Corvinus Budapest)
 • Mansion Danube Hungary Kft. (InterContinental Budapest)
 • Sas Magyarország Vagyonkezelő Kft. (Four Seasons Hotel Gresham Palace)
 • West End Szállodaüzemeltető Kft. (Hilton Budapest City)
 • GKZ szakmai gyakorlatot biztosító partnerei

A többi cég esetében még a hagyományos „offline” módon, azaz papíralapon történik az adminisztráció a 2019/20/2-es félévben.

 

Amennyiben Ön olyan Partnernél kezdené meg a gyakorlatát, aki benne van a pilot projektben, úgy az Ön szakmai gyakorlatos adminisztrációja már az online rendszeren keresztül fog történni, melynek a következő a folyamata:

A szakmai gyakorlat lépésről lépésre az online rendszerben:

Valamennyi szükséges adat ebben a rendszerben kerül rögzítésre, illetve a Platform generálja a szükséges dokumentumokat is.

1.1        Befogadó nyilatkozat

E dokumentum kitöltésével a szakmai gyakorlati hely nyilatkozik a hallgató fogadásának szándékáról. Ahhoz, hogy tartalmilag megfelelő legyen a nyilatkozat, a hallgatónak meg kell adnia a szakmai gyakorlati hely számára az alábbi információkat:

–        név

–        Neptun-kód

–        kar

–        szak.

A szakmai gyakorlati hely által elkészített befogadó nyilatkozatot a hallgató megkapja az online rendszeren keresztül. Ekkor a hallgatónak meg kell erősíteni, hogy valóban az adott cégnél, a cég által megjelölt pozícióban és időpontban szeretné teljesíteni a gyakorlatot. Egyúttal hozzá kell járulnia ahhoz, hogy személyes adatait megadjuk a szakmai gyakorlati hely részére az együttműködési megállapodás megkötéséhez.

1.2        Együttműködési megállapodás

Az együttműködési megállapodást az Egyetem és a szakmai gyakorlati hely köti egymással az online rendszeren keresztül. A megállapodás rögzíti a gyakorlat munkajogi vonatkozásait, illetve a felek jogait és kötelességeit a gyakorlat kapcsán.

Az online rendszerben kitöltött dokumentumot ki kell nyomtatnia a partnernek két példányban, cégszerűen aláírnia és pecséttel ellátnia, majd ezt követően eljuttatnia a Karrier Iroda munkatársai számára. Amennyiben ez a megállapodás az online rendszerben már megkötésre került az Egyetem és a Partner között, úgy a következő félévek során ezt nem szükséges újra megkötni.

A későbbiekben látható lesz a rendszerben, hogy mely cégek esetén került már megkötésre az együttműködési megállapodás az online rendszerben.

1.3        Szakmai gyakorlat(ok) felvétele a Neptunban, és az előtanulmányi feltételek

A Szakmai gyakorlat tárgyat a szokásos módon kell felvenni a Neptunban. Fontos: a tárgyat abban a félévben kell felvenni, amelyik félévben teljesítésre kerül.

Az online rendszerben a hallgatói adatlapon a hallgatóknak tudomásul kell vennie, hogy csak abban az esetben kezdheti meg a szakmai gyakorlatát, ha a szakmai gyakorlat mintatantervben feltüntetett tanulmányi előfeltételeit – tantárgyak és kreditszám előírás- a szakmai gyakorlat megkezdéséig teljesíti.

Fontos: a hallgató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hallgatói Adminisztrációs Osztály munkatársai ellenőrizhetik a tantárgyi előfeltételek teljesülését – akár a szakmai gyakorlat teljesítése során vagy azt követően. Amennyiben az ellenőrzés folyamán kiderül, hogy a tanulmányi előfeltételek nem teljesültek, a Hallgatói Adminisztrációs Osztály munkatársai törlik – akár a gyakorlat teljesítését követően is- a szakmai gyakorlati tantárgyat a Neptun rendszerből, és a szakmai gyakorlat az adott félévben a tanulmányok folytatása szempontjából nem teljesítettnek minősül.

1.4        Szakmai gyakorlat teljesítése

A hallgató az online rendszerben rögzített időintervallumban végzi gyakorlatát, a szakmai gyakorlati hely által meghatározott instruktor/szakmai vezető irányításával. Az együttműködési megállapodásban rögzített körülményektől való lényeges eltérés, vagy a gyakorlat során felmerült jelentős probléma esetén a hallgatónak vagy a gyakorlati helynek értesítenie kell az Egyetemet.

1.5        Szakmai gyakorlat értékelése

A gyakorlat végén kétféle értékelésre kerül sor:

–        A szakmai gyakorlati hely kitölti a Szakmai gyakorlati igazolás és értékelőlap című űrlapot. Ezen a hallgató teljesítménye többféle szempont alapján, százalékos formában kerül értékelésre. Az összesített érték alapján a tanszék rögzíti a hallgató érdemjegyét a Neptunban.

–        A hallgató kitölti a Gyakorlati helyek minősítése című űrlapot, visszajelzést adva az Egyetem számára tapasztalatairól. A hallgatói minősítések átlaga a későbbiekben megjelenik a rendszerben, tájékoztatást adva a későbbiekben jelentkező hallgatóknak a gyakorlati hellyel való elégedettségről.

–        Amennyiben az adott szakon előírás a Szakmai gyakorlati beszámolót készítése, úgy azt is, a megírást követően az online rendszerbe kell feltölteni.

 

A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer URL címe: https://karrierplatform.uni-bge.hu/

 

A rendszerbe a hallgatók a Neptun felhasználónevükkel és jelszavukkal tudnak belépni. A Karrier platform és online űrlapkitöltő rendszer használatával kapcsolatban további részletes felhasználói kézikönyvet talál a honlapunkon.

 

Bármi további kérdés esetén keresse a Karrier Iroda munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

 

BGE KVIK

Karrier és Alumni Iroda munkatársak

Kékesi Katinka

061/301-3441

karrier.KVIK.mail@uni-bge.hu

Hegedűs Annamária

061374-6273

BGE

Karrier és Alumni Osztályvezető

Kovács Veronika

061/469-6759

Kovacs.Veronika@uni-bge.hu

 

2019.12.12

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

Kovács Veronika

Karrier és Alumni Osztályvezető

Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM