Keresés:
Távoktatás szakmai gyakorlat

Tisztelt Hallgatónk!


Kereskedelem és Marketing alapszakon a távoktatáson nappali tagozattal egyenértékű diploma kiadására kerül sor.
A nappali tagozaton a tantervbe beépített egy féléves szakmai gyakorlat. A diploma egyenértékének megtartása miatt a távoktatás tagozaton is szükséges 200 órás szakmai gyakorlat elvégzése. A hallgatónak joga van a kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesíteni, ebben az esetben is ugyanolyan igazolások leadása szükséges.


gyakorlat célja, hogy a hallgató az egyetem elméleti és gyakorlati ismereteket szintetizálva részt vegyen konkrét szakmai feladatok megoldásában, ismerje meg az adott gyakorlóhely tevékenységén keresztül az alapvető gazdasági, gazdálkodási, szervezési és vezetési feladatokat.


Szakmai gyakorlat teljesítésére, távoktatás munkarendben, a következő lehetőségei vannak:
1. Ha a szaknak (specializációnak) megfelelő munkahelyen dolgozik, akkor igazolást kell hoznia a munkáltatótól 200 órás munkavégzésről.
2. Ha tanulmányai megkezdése előtt legfeljebb 5 éve a szaknak megfelelő munkahelyen dolgozott, akkor erről is beadható az igazolás.
3. FSZ képzés szakmai gyakorlat igazolása, beszámolója (bizonyítványának másolatával) is beadható.
4. Ha az előzőekben felsoroltak akadályba ütköznek, akkor a IV. aktív évben a szaktanszékek által szervezett üzemlátogatáson kell részt vennie, és erről írásbeli dolgozatot kell beadnia.


Az 1., 2., 3., pont alapján való teljesítés esetén:
Amennyiben a 2018. májusi államvizsgán szeretne részt venni a munkahelyi befogadó nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a gyakorlati igazolást (2. sz. melléklet) 2018. január 31-ig kell leadnia a Hallgatói Szolgáltatási Osztályon (Fszt. 2.) ÉS feltölteni a Coospace-re a tárgy színterébe.


4. pont alapján való teljesítés esetén:
A tanév során a Neptunban vagy a Coospacen meghirdetett üzemlátogatásra be kell jelentkezni, és a megadott időpont(ok)ban részt kell venni.
A specializációhoz kapcsolódó gyakorlati helyen szerzett tapasztalatokat összegezve a hallgató írásbeli beszámolót készít, melynek formai és tartalmi követelményeit az alábbiak szerint kell teljesíteni.

A beszámoló FORMAI követelményei:
· 12-16 oldal; Times New Roman betűtípus; 1,5 sortávolság; min. karakterszám szóköz nélkül 20 000 + táblázatok, ábrák címekkel, forrás megjelöléssel.
· Táblázatok, fényképek, grafikonok beiktatásával a dolgozat értéke növelhető, de ez a terjedelembe nem számít bele, ezt mellékletként lehet csatolni a beszámoló végén.

A beszámoló TARTALMI követelményei (KERESKEDELEM ÉS MARKETING szak esetén):
· Bevezetés: piac, cégismertetés.
· Elemzés: gyakorlati tapasztalatok leírása, pozitív, negatív meglátások (erősségek, gyengeségek) ismertetése.
· Következtetés: következtetések, javaslatok az ismertetett területre (pl. munkakör), folyamata, szervezetre vonatkozóan.


A beszámoló TARTALMI követelményei (TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS szak esetén):
· A választott gyakorlati hely általános ismertetése.
· A választott cég fő tevékenységeinek, üzletköreinek leírása. Az adott cég hazai, nemzetközi piacon betöltött szerepe, működése. Pozitívumok, negatívumok, eladható-e a piacon a terméke vagy nem, miért, stb. (A hallgató saját véleménye is szerepeljen a dolgozatban!)
· A cég vendégkörének jellemzői több szempontból vizsgálva (nemzetiség, életkor, érdeklődés, tartózkodási idő, átlagos költés, stb.)
· Megfelel-e a szolgáltatás a jelenlegi piacok, vendégkör elvárásainak?
· Ha a cég valamely külföldi lánc tagja, milyen elvárásokat jelent ez a cég felé, hogyan tudják ezt teljesíteni, milyen előnyt vagy hátrányt jelent ez számukra?
· A hallgató által végzett tevékenységek, feladatok ismertetése.
· A hallgató javaslatai, értékelése a szerzett tapasztalatok alapján.
· A beszámoló akkor kerül elfogadásra, ha abban a hallgató önálló véleménye is megjelenik.

Amennyiben a hallgató a májusi államvizsgán szeretne részt venni, akkor a gyakorlatról készült beszámoló dolgozatot 1 példányban szintén az Ügyfélszolgálaton (Fszt. 2.) kérjük leadni és a Coospace-re a Beszámolók közé feltölteni a szakdolgozat leadási határidő (várhatóan 2018. április 25.előtt legkésőbb 1 hónappal.
Ha a hallgató a következő ciklus, 2018. novemberi államvizsgáján szeretne részt venni a beszámolót legkésőbb 2018. május 31-ig adja le az Ügyfélszolgálaton, ill. töltse fel a Coospace-re is.

CSAK ÉRVÉNYES, IGAZOLT GYAKORLAT ESETÉN JELENTKEZHET A HALLGATÓ ZÁRÓVIZSGÁRA.

A hallgatók az igazolásokkal és egyéb gyakorlattal kapcsolatos adminisztrációs ügyekben keressék a Hallgatói Szolgáltatási Osztályt (hszo.kvik@uni-bge.hu), a gyakorlati beszámolóval és az üzemlátogatással kapcsolatos kérdések ügyében a szakmai gyakorlat vezetőt, az adott Tanszéken, a kiírt fogadó órákban, vagy e-mailben.

 

Budapest, 2017. október

 

dr. Kozák Tamás
Kereskedelem Tanszék

 

A tájékoztató és a mellékletek itt tölthetők le.

 


Solution by Sense/Net | Powered by Sense/Net ECM